Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Manyetik Döngüsel Kırınım (MCD) Spektroskopisinin Temel İlkeleri ve Elektronik SpektrumlarKIM579037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Kimya ABD Anorganik Kimya Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Dersin KoordinatörüMevlüde CANLICA
Dersi Veren(ler)Mevlüde CANLICA
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıManyetik Döngüsel Kırınım (MCD) Spektroskopisi’nin temel ilkeleri’ni öğretmek. Temel ve uyarılmış durumların elektronik yapılarının tayini için optik teknik olarak MCD spektrumlarını yorumlayabilmek. Anorganik bileşiklerdeki simetri kavramlarını öğretmek. Anorganik bileşiklerin elektronik spektrumlarını yorumlayabilmek.
Dersin İçeriğiManyetik Döngüsel Kırınım (MCD) Spektroskopisi’nin temel kavramları. MCD spektrumlarının yorumlanması. Bazı koordinasyon bileşiklerinin simetri nokta gruplarının belirlenmesi ve uygulamaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Tanabe, Y.; Sugano, S. J. Phys. Soc. Jpn., 9, 753 (1954).
 • G.M. Barrow, Introduction to Molecular Spectroscopy, International Student Edition, McGraw-Hill, Japon (1964).
 • E.B. Wilson, J.C. Decius, P.C. Cross, Molecular Vibrations, Mc Graw Hill, Dover Publications, New York, (1980).
 • J.K. Burdett, Molecular Shapes: Theoretical Models of Inorganic Stereochemistry, Wiley, New York, (1980).
 • A.B.P.Lewer ,Inorganic Electronic Spectroscopy,2nd ed.Elsevier(1982).
 • F.A. Cotton, Chemical Applications of Group Theory, Wiley, London (1986).
 • Symmetry and Spectroscopy" D.C Harris and M.D.Bertolucci. Dover Publications, New York, (1989).
 • S.F.A. Kettle, Symmetry and Structure, Wiley, New York (1995).
 • Robert L. Carter, Molecular Symmetry and Group Theory, John Wiley and Sons, Inc., (1998).
 • C. Kaya, D. Karakaş, Moleküler Simetri, Palme Yayıncılık, (2006).
 • M. Hargittai, I. Hargittai, Symmetry Through the Eyes of a Chemist, Springer, (2008).
 • K. Nakamoto, Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds, Wiley, (1986).
 • W. Roy Mason, Magnetic Circular Dichroism, Wiley, (2006).
 • J. Mack, M. Stillman, Encyclopedia of Inorganic and Bioinorganic Chemistry, Magnetic Circular Dichroism Spectroscopy, RSC, (2011).
 • J. Mack, N. Kobayashi, A. Muranaka Circular Dichroism and Magnetic Circular Dichroism Spectroscopy for Organic Chemists, RSC, (2012).
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Manyetik alanın enerji seviyeleri üzerine etkisini öğrenmek
 2. Anorganik bileşiklerin simetrilerini kavrayabilmek, yapılarını anlamak
 3. Ftalosiyanin gibi makromoleküller,metal içeren proteinler ve metalenzimleri içeren önemli biyolojik sistemleri karakterize edebilmek
 4. Yeni sentezlenmiş bileşiklerin karakterizasyonunu desteklemek
 5. Lisans düzeyinde öğrenilen teorik bilgilerin uygulamalarını kavramak

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1AXn tipi anorganik moleküllerin simetri eksenleri: Doğrusal, açısal, üçgen düzlem, üçgen piramidalDers notları, Ders Kitabı
2AXn tipi anorganik moleküllerin simetri eksenleri: Tetrahedral,karedüzlem, üçgen bipiramidal, karepiramidal, oktahedralDers notları, Ders Kitabı
3A2, AB, çok atomlu moleküller ve kompleks molekülerin moleküler orbitalleri ve enerji diyagramlarıDers notları, Ders Kitabı
4A2, AB, çok atomlu moleküller ve kompleks molekülerin moleküler orbitalleri ve enerji diyagramlarıDers notları, Ders Kitabı
5Elektronik geçişler için seçim kuralları, Anorganik komplekslerde terim sembolleri (dn konfigürasyonları)Ders notları, Ders Kitabı
6Geçiş metal komplekslerinin elektronik spektrumlarıDers Notları
7XeF4 molekülünün infrared spektrumunun molekül titreşimlerinin simetrisi ile analiziDers Notları
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Koordinasyon bileşiklerinin (Amin, nitro, v.b. metal kompleksleri) IR spektrumlarının analiziDers Notları
10MCD’in tarihsel gelişimi, absorpsiyon spektrumları ile kıyaslanması Ders Notları ve Ders Kitapları
11Faraday Terimlerinin (A, B, C) açıklanmasıDers Notları ve Ders Kitapları
122S temel durum ve 2P1/2 uyarılmış durum arasındaki geçişin açıklanmasıDers notları, Ders Kitabı
13MCD için seçim kuralları, CD ile MCD’in kıyaslanması ve MCD cihazının kısımlarıDers notları, Ders Kitabı
14Oktahedral kompleksler için MCD, MCD spektrumların yorumlanması ve komplekslere uygulanmasıDers Notları, Ders Kitabı ve Literatür Araştırması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği520
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati153
Laboratuar153
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev26
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği51
Projeler
Sunum / Seminer14
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)145
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok