Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel EtikKIM500425200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu @ Kimya ABD Analitik Kimya Yüksek Lisans Programı
Zorunlu @ Kimya ABD Anorganik Kimya Yüksek Lisans Programı
Zorunlu @ Kimya ABD Biyokimya Yüksek Lisans Programı
Zorunlu @ Kimya ABD Fizikokimya Yüksek Lisans Programı
Zorunlu @ Kimya ABD Kimya Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Zorunlu @ Kimya ABD Organik Kimya Yüksek Lisans Programı
Zorunlu @ Kimya ABD Biyokimya Doktora Programı
Zorunlu @ Kimya ABD Kimya Doktora Programı (İngilizce)
Zorunlu @ Kimya ABD Analitik Kimya Doktora Programı
Zorunlu @ Kimya ABD Fizikokimya Doktora Programı
Zorunlu @ Kimya ABD Organik Kimya Doktora Programı
Zorunlu @ Kimya ABD Anorganik Kimya Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Dersin KoordinatörüMevlüde CANLICA
Dersi Veren(ler)Mevlüde CANLICA, Mahmure ÜSTÜN ÖZGÜR, Demet Karaca Balta
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıAraştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vb.) gözden geçirmek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini anlatmaktır. Bu ders, • araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, • yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerini, • araştırma basamakları, • veri toplama, analiz, yorumunu, • rapor yazma esaslarını, • kaynakça ve dipnot gösterme tekniklerini • araştırma raporlarının sunuşu gibi konuları kapsamaktadır.
Dersin İçeriği1. Bilim: Temel Kavramlar 2. Bilimsel Yöntem: Temel Kavramlar 3. Bilimsel Araştırma 3.1. Bilimsel Araştırma 3.2. Bilim ve Araştırma İlişkisi 3.3. Bilimsel Araştırmanın Özellikleri 3.4. Bilimsel Araştırma Türleri 3.5. Bilim İnsanının ve Araştırmacının Özellikleri 4. Bilimsel Araştırma Süreci 4.1. Araştırma Konusunun Belirlenmesi 4.1.1. Araştırma Türüne Göre Konu Belirleme 4.1.2. Konu Belirlemede Etkili Faktörler 4.2. Literatür Taraması ve İncelemesi 4.2.1. Yayın Taraması ve Yayın Seçimi 4.2.2. Okuma ve Not Alma 4.3. Literatür Taraması ve Toplanması, İnternetten Faydalanma, Süreli Yayınların Takibi 5. Veri Toplama 5.1. Veri Türleri 5.2. Veri Kaynakları 5.3. Veri Toplama Yöntemleri 6. Verilerin Analizi 6.1. Çizelgelerin Düzenlenmesi 6.2. Şekillerin ve Grafiklerin Çizilmesi 6.3. İstatistiksel Analizler 7. Yazım ve Yayın Tekniği 7.1. Bilimsel Yayının Özellikleri 7.2. Bilimsel Yayın Türleri 7.3. Bilimsel Yayının Hazırlanması  Başlıca Yazım Kuralları  Bilimsel Yayının Bölümleri ve İçerikleri  Alıntı ve Kaynak Gösterme  Metin İçinde Kaynak Gösterme  Kaynaklar Listesinin Düzenlenmesi  Yazının Denetlenmesi ve Basıma Hazırlanması 7.4. Bilimsel Yayının Eleştirilmesi ve Değerlendirilmesi 8. Bilimsel Etik 8.1. Bilimsel Etik Kuralları 8.2. Bilimde Etik İlkeleri ve Bilim İnsanının Sorumlulukları 8.3. Bilimde Etik Dışı Davranışlar 8.4. Bilimde Etik Dışı Davranışların Nedenleri 8.5. Bilimde Etik Dışı Davranışların Önlenmesi 8.6. Bilimde Etik Dışı Davranışların Sonuçları ve Yaptırımlar 9. Bilimsel Proje Hazırlama, Bilimsel Proje Yazma ve Bilimsel Proje Sunumu 10. Tez Araştırması: Hipotez Kurma,Tezin Tasarımı, Bilimsel Çalışmanın Derlenmesi ve İstatistiksel Çalışmalar,Tez Yazımı ve Tez Savunması Aşaması 11. Bilimsel Bir Çalışmanın Sunum Şekilleri (Poster Sunumu veya Sözlü Sunum) 12. Bilimsel Bir Araştırma Makalesinin Hazırlanması ve Yazımı 13. Bilimsel Duyuru Araçları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

  PÇ-1
  PÇ-2
  PÇ-3
  PÇ-4
  PÇ-5
  PÇ-6
  PÇ-7
  PÇ-8
  PÇ-9
  PÇ-10
  PÇ-11
  PÇ-12

  Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

  HaftaKonularÖn Hazırlık
  1 Bilim: Temel Kavramlar
  2 Bilim: Temel Kavramlar
  3Bilimsel Araştırma, Bilimsel Araştırma, Bilim ve Araştırma İlişkisi , Bilimsel Araştırmanın Özellikleri , Bilimsel Araştırma Türleri, Bilim İnsanının ve Araştırmacının Özellikleri
  4Bilimsel Araştırma Süreci , Araştırma Konusunun Belirlenmesi , Araştırma Türüne Göre Konu Belirleme, Konu Belirlemede Etkili Faktörler , Literatür Taraması ve İncelemesi , Yayın Taraması ve Yayın Seçimi , Okuma ve Not Alma , Literatür Taraması ve Toplanması, İnternetten Faydalanma, Süreli Yayınların Takibi
  5Veri Toplama , Veri Türleri , Veri Kaynakları , Veri Toplama Yöntemleri
  6Verilerin Analizi , Çizelgelerin Düzenlenmesi , Şekillerin ve Grafiklerin Çizilmesi, İstatistiksel Analizler
  7Yazım ve Yayın Tekniği , Bilimsel Yayının Özellikleri , Bilimsel Yayın Türleri , Bilimsel Yayının Hazırlanması a- Başlıca Yazım Kuralları ; b- Bilimsel Yayının Bölümleri ve İçerikleri; c- Alıntı ve Kaynak Gösterme; d- Metin İçinde Kaynak Gösterme; e- Kaynaklar; f- Listesinin Düzenlenmesi; g- Yazının Denetlenmesi ve Basıma Hazırlanması, Bilimsel Yayının Eleştirilmesi ve Değerlendirilmesi
  8Ara Sınav 1
  9Bilimsel Etik , Bilimsel Etik Kuralları , Bilimde Etik İlkeleri ve Bilim İnsanının Sorumlulukları , Etik Dışı Davranışlar , Bilimde Etik Dışı Davranışların Nedenleri , Bilimde Etik Dışı Davranışların Önlenmesi , Etik Dışı Davranışların Sonuçları ve Yaptırımlar
  10Bilimsel Proje Hazırlama, Bilimsel Proje Yazma ve Bilimsel Proje Sunumu
  11Tez Araştırması: Hipotez Kurma,Tezin Tasarımı, Bilimsel Çalışmanın Derlenmesi ve İstatistiksel Çalışmalar,Tez Yazımı ve Tez Savunması Aşaması
  12Bilimsel Bir Çalışmanın Sunum Şekilleri (Poster Sunumu veya Sözlü Sunum)
  13Bilimsel Bir Araştırma Makalesinin Hazırlanması ve Yazımı
  14Bilimsel Duyuru Araçları
  15Final

  Değerlendirme Sistemi

  EtkinliklerSayıKatkı Payı
  Devam/Katılım
  Laboratuar
  Uygulama
  Arazi Çalışması
  Derse Özgü Staj
  Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
  Ödev130
  Sunum/Jüri130
  Projeler
  Seminer/Workshop
  Ara Sınavlar
  Final140
  Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
  Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
  TOPLAM100

  AKTS İşyükü Tablosu

  EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
  Ders Saati132
  Laboratuar
  Uygulama
  Arazi Çalışması
  Sınıf Dışı Ders Çalışması
  Derse Özgü Staj
  Ödev140
  Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
  Projeler
  Sunum / Seminer140
  Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
  Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
  Toplam İşyükü :
  Toplam İşyükü / 30(s) :
  AKTS Kredisi :
  Diğer NotlarYok