Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İmalatta Kalite ve Süreç İyileştirmeMAK553237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Makine Mühendisliği ABD İmal Usulleri Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMakine Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüAnıl AKDOĞAN
Dersi Veren(ler)Anıl AKDOĞAN
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencileri süreç ve mamul kalitesi kavramları hakkında bilinçlendirmek, imalat süreçlerinde karşılaşabilecekleri mevcut ve olası kalite problemleri hakkında bilgilendirmek, öğrencilere kalite planlama ve süreç kontrolünün stratejik önemini kavratmak, modern imalat işletmelerinde sıklıkla uygulama alanı bulan süreç iyileştirme yöntemlerini tanıtmak, süreç iyileştirme yöntemlerinin kullanım amaç ve alanlarını göstermek, temel uygulama prosedürleri ile süreç iyileştirme yöntemlerinin kullanım detaylarını benimsetmek, uygulama teknikleri ve kazanımlarını öğrencilere aktarmak, bu dersin amaçlarıdır.
Dersin İçeriğiKalite Kavramına Giriş, Süreç ve Mamul Kalitesi Kavramları; Kalite, süreç, mamul kavramları ve unsurları, süreç ve mamul kalitesini etkileyen faktörler, imalat süreçlerindeki kalite problemleri, ISO Kalite Yönetim Sistemlerinin süreç ve mamul kalitesi kavramlarına bakışı ve kalite standartlarındaki diğer tanımlar ve kavramlar. İmalatta Süreç İyileştirme Stratejilerine Genel Bakış; Süreç iyileştirmenin önemi ve etkinliği, süreç iyileştirmede kullanılan yöntemlerin tanıtımı, bu yöntemler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, metodolojileri, araçları ve etkilerine genel bakış. Kalite Planlama ve Süreç Kontrolü; Kalite planlama metodolojisi ve süreç kontrol tekniklerinin anlatılması, bir süreçte kalite etkinliğini azaltacak durumlara karşı alınabilecek tedbirler ile kaliteli imalata hâkim olma yöntemleri. Altı Sigma Stratejisi ve Kazanımları; İmalatta kalitenin sağlanması amacıyla süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için gerekli araçlardan Altı Sigma stratejisinin tanıtılması, kuralları, kazanımları ve uygulama örnekleri. 5S Tekniği ve Kazanımları; Temiz, düzenli bir çalışma ortamı oluşturulması, hataların önlenmesi, 5S yaklaşımının tanıtılması, kazanımları ve uygulama örnekleri. İstatistiksel Proses Kontrol (IPK); İstatistiksel tekniklerin, imalattan veri toplama, analiz etme, yorumlama, imalat problemlerine çözüm bulma gibi konularda kullanımı, uygulama teknikleri ve imalat süreçlerinden örnekler. Robust Tasarım Yaklaşımı; Mamullerin belirlenmiş spesifikasyonlara uygun bir şekilde imal edilebilmesi ve kayıpların azaltılabilmesi için ortaya konmuş bir tasarım tekniği olan robust tasarım yaklaşımının uygulanışı. Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA); İmalat süreçlerinde olası problemlerin önceden belirlenmesinin faydaları, HTEA tekniği, türleri ve uygulama örnekleri. Kalite Fonksiyon Göçerimi / Hatasızlaştırma / Kıyaslama Teknikleri; Mevcut ve olası kalite problemlerine hızlı ve etkili çözüm bulma yöntemlerinin anlatılması, uygulama teknikleri ve imalat süreçlerinden örnekler. Ön Kontrol Tekniği; İmalatta karşılaşılan kalite problemlerinin önlenmesinde ve çözümünde kullanılan pre-kontrol tekniğinin önemi, uygulama yöntemleri ve imalat süreçlerinden örnekler. Süreç Planlama Fonksiyonları; Kalite iyileştirme çalışmalarında bir sürecin tüm elemanlarını tanıtmak, kaliteli girdilerle kaliteli süreçler yaratmak için örnekler. Süreç Performans Ölçümleri ve Değerlendirme; Performans ölçüm sistemlerinin özellikleri, performans ölçütleri, sınıflandırılması ve sürekli iyileştirme ile performans ölçütleri arasındaki ilişkinin tanımlanması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Şimşek H., (2003), "Toplam Kalite Yönetimi: Kuram, İlkeler, Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, ISBN 978-975-02-0397-8.
  • Öztürk A., (2009), Kalite Yönetimi ve Planlaması, Ekin Yayınevi, Bursa, ISBN 978-9944-141-79-6.
  • ISO 16949 KYS: 2009 Kalite Yönetimi Sistem Standartları Serisi.
  • ISO 9000 KYS: 2015 Kalite Yönetimi Sistem Standartları Serisi.
  • Altaş Y., (2016), 5S İşyeri organizasyonu ve uygulayıcı el kitabı, Sigma Center, ISBN: 978-605-5048-03-7.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İmalatta süreç iyileştirmenin önemini kavramak, imalatta karşılaşılabilecek mevcut ve olası kalite problemlerine duyarlı olmayı sağlamak,
  2. İmalatta kullanılan ve süreç iyileştirme ile ilgili teorik ve uygulama içerikli yayınları takip edebilme becerisi kazanmak,
  3. Süreç iyileştirme tekniklerinin kullanım alanlarını tanımak ve yöntem seçimi konusunda vizyon sahibi olmak,
  4. Süreç iyileştirme yöntemlerinin uygulama stratejilerine hakim olmak,
  5. Gelecekte, sektörel veya akademik alanda süreç iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunabilecek teorik alt yapıya ve uygulama pratiğine sahip olmak.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kalite Kavramına Giriş, Süreç ve Mamul Kalitesi KavramlarıKaynak Kitap 1- Bölüm 1, Kaynak Kitap 5- Bölüm 1, Kaynak 8- Standart (Tümü), Kaynak Kitap 14- Bölüm 1, Kaynak 15- Standart (Tümü).
2İmalatta Süreç İyileştirme Stratejilerine Genel BakışKaynak Kitap 1- Bölüm 6, Kaynak Kitap 2- Bölüm 1, Kaynak 15- Standart (Tümü), Kaynak Kitap 19- Bölüm 1.
3Kalite Planlama ve Süreç KontrolüKaynak Kitap 2- Bölüm 1, Kaynak Kitap 7- Bölüm 1.
4Altı Sigma Stratejisi ve KazanımlarıKaynak Kitap 3- Bölüm 1,2,3, Kaynak Kitap 4- Bölüm 1,2,3,4,8,10,11, Kaynak 11- Standart (Tümü), Kaynak 12- Standart (Tümü), Kaynak 16- Standart (Tümü).
55S Tekniği ve KazanımlarıKaynak Kitap 6- Bölüm 1, Kaynak Kitap 20- (Tümü).
6İstatistiksel Proses KontrolKaynak 8- Standart (Tümü), Kaynak Kitap 14- Bölüm 3,6,7.
7Robust Tasarım YaklaşımıKaynak Kitap 1- Bölüm 15, Kaynak Kitap 13- Bölüm 1, Kaynak Kitap 14- Bölüm 14.
8Ara Sınav 1
9---
10Kalite Fonksiyon Göçerimi TekniğiKaynak Kitap 1- Bölüm 11, Kaynak Kitap 2- Bölüm 6, Kaynak Kitap 9- Bölüm 1,2,3,4,5.
11Hatasızlaştırma ve Kıyaslama TeknikleriKaynak Kitap 1- Bölüm 13, Kaynak Kitap 2- Bölüm 4,5, Kaynak 16- Standart (Tümü).
12Pre-Kontrol TekniğiKaynak Kitap 2- Bölüm 2, Kaynak Kitap 14- Bölüm 11.
13Süreç Planlama FonksiyonlarıKaynak Kitap 2- Bölüm 1, Kaynak Kitap 4- Bölüm 12, Kaynak Kitap 9- Bölüm 8, Kaynak Kitap 17- Bölüm 1,2,6.
14Süreç Performans Ölçümleri ve Değerlendirme Kaynak Kitap 6- Bölüm 1, Kaynak Kitap 18- Bölüm 1.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması520
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler
Sunum / Seminer130
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok