Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
SeminerTEB500107.5010
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu @ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ABD Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüBayram Baş
Dersi Veren(ler)Bayram Baş
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencilerin tez sürecini yönetmek ve yönlendirmektir.
Dersin İçeriğiÖğrenciler ilgilendikleri konuları belirler, bununla ilgili alanyazın taraması yapar, araştırma sürecini planlar, veri toplar, analiz eder, yorumlar, sonuçlar çıkarır, bulguları düzenler ve rapor haline getirir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • "Türkiye Bilimler Akademisi. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2002. " "Üstdal, Muzaffer ve Kural Gülbahar. Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır, Nasıl Yazılır, İstanbul: Beta Basım Yayım, 1997 " Ankara Üniversitesi, SBE, Lisansüstü Tez Yazım Kuralları, Ankara, 2006, http://www.ankara.edu.tr/institutes/sosyal/tez_ onerisi_hazirlama_ yonergesi.html (13 Mayıs 2006). California Berkeley University Library (2009). APA Style Citations (American Psychological Association). Erişim: [http://www.lib.berkeley.edu/instruct/guides/apastyle.pdf]. EriGim Tarihi: 29 Ağustos 2009. Day, A. Robert. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır. Gülay Aşkar Altay (çev.), 8.Basım, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 2003. Karasar, Niyazi. Araştırmalarda Rapor Hazırlama. 8. Basım, Ankara: Alkm Yayınevi , 1995. Murray Rowenna Anı Yayıncılık, Tez nasıl yazılır? (Çeviren :Şakir Çınkır) Ankara,2016
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Olası tez konularını oluşturur.
  2. Tez konusunu belirler.
  3. Tez konusu ile ilgili alanyazın taraması yapar.
  4. Tez konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
  5. Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
  6. Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
  7. Araştırmayı rapor haline getirir.
  8. Araştırma raporunu savunur.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8
PÇ-112112121
PÇ-213311323
PÇ-313122141
PÇ-422221133
PÇ-541211321
PÇ-622321212
PÇ-731111311
PÇ-811211213
PÇ-912111221
PÇ-1011211122
PÇ-1112321321
PÇ-1212122114

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders sorumlusu ile seminer konusu belirleme
2Ders sorumlusu ile seminer konusu belirleme
3Seminer konusu hakkında ön araştırmalar yapılması
4Seminer konusu hakkında ön araştırmalar yapılması
5Seminer konusu hakkında kuramsal hazırlık dönemi
6Seminer konusu hakkında kuramsal hazırlık dönemi
7Seminer konusu hakkında kuramsal hazırlık dönemi
8Ara Sınav 1
9Seminer konusu hakkında kuramsal hazırlık dönemi
10Seminer konusu hakkında alan araştırmaları
11Seminer konusu hakkında alan araştırmaları
12Seminer konusu hakkında anket ve uygulamalar
13Seminer konusunun sunumu ve tartışmalar
14Seminer konusunun sunumu, tartışmalar ve değerlendirmeler
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1320
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev520
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev1010
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer220
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok