Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İş Sağlığı ve Güvenliği 1EHM104122200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimElektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüAlper Çalışkan
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin temel amacı, öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmeleri, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü içerisinde oluşabilecek kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi için katılımlarının sağlanması, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında bilgilendirilmesi ve sonuç olarak Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde öğrencilerin katılımının sağlanarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasıdır.
Dersin İçeriğiİş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kuralları, İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, İş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulması, Temel hak ve yükümlülükler, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşverenlerin yükümlülükleri, Çalışanların yükümlülükleri, Çalışanların Katılımı ve Bilgilendirilmesi, OHSAS/TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Temel İlkyardım bilgileri, Acil durum yönetimi, Risk Yönetimi ve değerlendirmesi, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, Eğitim-Öğretimde İş Sağlığı ve Güvenliği
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Ana metni ve yönetmelikler
  • İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Ders Notları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci İşkazaları ve meslek hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
  2. İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal hak ve sorumluluklarını öğrenir.
  3. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
  4. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin görev ve sorumluluklarını, İş sağlığı ve güvenliği kurulunun çalışmalarını bilir ve risk değerlendirmesinin önemimi kavrar.
  5. Güvenli davranış ve alışkanlıkllar oluşturarak İş Güvenliği Kültürünün oluşturulmasında aktif rol oynar.
  6. Herhangi bir kaza veya acil durum anında yapması ve yapmaması gerekenleri bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------
PÇ-11------
PÇ-12------
PÇ-13------
PÇ-14------
PÇ-15------
PÇ-16------
PÇ-17------
PÇ-18------
PÇ-19------
PÇ-20------
PÇ-21------
PÇ-22------
PÇ-23------
PÇ-24------
PÇ-25------
PÇ-26------
PÇ-27------
PÇ-28------
PÇ-29------
PÇ-30------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kuralları, Türkiye’de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği, İş sağlığı ve güvenliğinin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimi. Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri
2İş sağlığı ve güvenliği kültürü, Davranış odaklı yönetim, İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşam boyu öğrenme, İş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım, İş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri, İşyerinde risk önleme kültürü, Güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri, Güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamının sağlanması
3Anayasa kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve yönerge kavramları. 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşverenlerin yükümlülükleri, Çalışanların yükümlülükleri
46331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu tanımlar ve genel kavramlar, tehlike, risk, risk değerlendirmesi proaktif yaklaşım, reaktif yaklaşım, önleme,iş kazası, destek elemanı, çalışan, çalışan temsilcisi
5İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri, İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği birimi, ortak sağlık ve güvenlik birimi, onaylı defter, sağlık ve güvenlik kayıtlarının saklanması
6İş Sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında çağdaş yaklaşımlar, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, diğer sağlık personeli, çalışan temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları
7Risklerden korunma ilkeleri, İş sağlığı ve güvenliğinde öncelik sıralaması, Kaynağında önleme uygulamaları, Ortama yönelik koruma uygulamaları, Kişiye yönelik koruma uygulamaları
8Ara Sınav 1
9TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Yönetim sistemi elemanları, İş sağlığı ve güvenliği politikası, PUKÖ döngüsü
10TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Yönetim sistemi elemanları, İş sağlığı ve güvenliği politikası, PUKÖ döngüsü
11Sağlık ve Güvenlik İşaretleri, Yasak işaretleri, uyarı işaretleri, emredici işaretler, acil durum ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve güvenlik işaretlerinin kullanım yerleri, Sağlık ve güvenlik işaretleri ile iletişim
12iş sağlığı ve güvenliği kurulu, iş sağlığı ve güvenliği konseyi
13Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları, Sağlık gözetimi kavramı ve uygulanması, Meslek hastalığı kavramı, Meslek hastalığı çeşitleri ve nedenleri, Meslek hastalıklarından korunma
14İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim, Yetişkin eğitiminin özellikleri ve teknikleri, Eğitimin niteliği ve periyodu, Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ve mesleki eğitimi, İşyerinde etkili bir iletişim süreci ile ilgili temel kavramlar, Çalışma hayatında etik
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok