Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çevre Mühendisliğinde HidrolikCEV227235220
ÖnkoşullarCEV2241
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Çevre Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimÇevre Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüKaan YETİLMEZSOY
Dersi Veren(ler)Kaan YETİLMEZSOY
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÇevre Mühendisliği uygulama alanındaki su/atıksu arıtma tesisi ünitelerine ait hidrolik problemlerin çözüm yollarının öğretilmesi ve bu ünitelerin hidrolik tasarımlarında karşılaşılan kritik problemlerin tartışılması.
Dersin İçeriğiAkım Ölçmeleri ve Hidrolik Kontrol Noktaları (Vanalar, Savaklar, Orifisler, Venturimetreler, Dağıtma Yapıları); Giriş atıksu mecrasının boyutlandırılmasında önemli hidrolik kriterler ve tahkikler (Kutter bağıntısı, Kurak Hava Şartları, Atıksu Hızı, Atıksu Yüksekliği); Yaklaşım kanalının boyutlandırılmasında önemli hidrolik kriterler ve tahkikler (Manning bağıntısı, Atıksu Hızı, Atıksu Yüksekliği); Su/Atıksu Arıtma Tesislerinde Yersel ve Sürekli Yük Kayıpları; Boru ve Pompa Karakteristik Eğrileri (Teki Seri ve Paralel Bağlı İşletme Halleri); Izgaralardaki Yük Kayıpları ve Kum Tutucuların Hidroliği; Su/Atıksu Arıtma Tesislerinde Yaklaşım ve Giriş Yapılarının Hidroliği (Çöktürme ve Havalandırma Havuzu Örneği); Su/Atıksu Arıtma Tesislerinde Çıkış Yapılarının Hidroliği; Su/Atıksu Arıtma Tesislerindeki Diğer Ünitelerin Hidroliği (Karıştırıcılar, Flokülasyon, Filtrasyon Örneği); Arıtma Tesislerinde Hidrolik Profilin Hesabı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Taner, N., “Hidrolik Örnekleri” 5. Cilt, Kutulmuş Matbaası, İstanbul, 1977.
 • Muslu, Y., “Su Temini ve Çevre Sağlığı”, İTÜ Yayınları, İstanbul, 1985.
 • Erkek, C., Ağıralioğlu, N., “Su Kaynakları Mühendisliği”, 3. Baskı, Beta Basım A.Ş., ISBN: 975 – 486 – 289 – 3, İstanbul, 1993.
 • Ünsal, İ. (Çeviren), “Permanan Rejimdeki Açık Kanalların Hidroliği”, İ.T.Ü Matbaası, 1964, (Yazar : Etienne Crausse, Beyrut Fransız Mühendis Okulu).
 • Erkek, C., Ağıralioğlu, N., “Su Kaynakları Problemleri”, 2. Baskı, İ.T.Ü Matbaası, ISBN: 975 – 561 – 049 – 9, İstanbul, 1995.
 • Dönmezer, H., “Teorik ve Pratik Hidrolik”, Uluğ Kitabevi Yayınları, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, 1973.
 • Türkdoğan, F.İ., Yetilmezsoy, K., “Su Getirme ve Kanalizasyon Uygulamaları”, Su Vakfı Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2004, ISBN: 975-6455-16-0
 • Türkdoğan, F.İ., Yetilmezsoy, K., “Su Getirme ve Kanalizasyon Uygulamaları”, Su Vakfı Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2008, ISBN: 978-975-6455-16-6
 • Benefield, L.D., Jundkins J.F., Parr, A.D., “Treatment Plant Hydraulics for Environmental Engineers”, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs NJ 07632, 1984
 • Water Environment Federation (WEF), Wastewater Treatment Plant Design, IWA Publishing, 2004.
 • Metcalf&Eddy, Wastewater Engineering Treatment and Reuse, McGraw-Hill, New York, 1991.
 • Hwang, Ned, H.C., Houghtalen, R.J., Fundamentals of Hydraulics Engineering Systems, Prentice-Hall, Inc., 1996, NJ, USA.
 • Baştürk, A., “Su Getirme – Kanalizasyon Ders Notları”, Elazığ Devlet Mühendislik – Mimarlık Akademisi, 1981.
 • Öğretim Üyesinin Kişisel Ders Notları / Personal Lecture Notes
 • İnternet Kaynakları / Internet Sources
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Su ve atıksu arıtma ünitelerinin projelendirilmesi öncesinde öğrencilerin gerekli hidrolik kriter bilgilerini edinmelerini sağlar.
 2. Borular, kanallar, arıtma ünitelerinin giriş ve çıkış yapıları, pompa sistemleri gibi Çevre Mühendisliği su/atıksu arıtma şemasındaki birçok elemanının hidrolik tasarımı, kontrolü ve hidrolik profilin oluşturulmasını konusunda gerekli olan temel hidrolik bilgilerin ve kritik hususların edinilmesini
 3. Çevre Mühendisliği uygulama alanındaki su/atıksu arıtma tesisisi ünitelerine/elemanlarına ait hidrolik problemlerini yorumlayabilme ve çözümleyebilme becerisi kazandırır.
 4. Çevre Mühendisliği uygulama alanındaki hidrolik problemlerin çözümü neticesinde elde edilen sonuçların mühendislik ve mantıksal yönlerden irdelenmesini ve yorumlanmasını öğretir.
 5. Dönem içerisinde gerçekleştirilen sınıf içi deneysel çalışmalar ve bilgisayar uygulamaları sayesinde Çevre Mühendisliği uygulama alanındaki hidrolik problemlerin çözümüne ilişkin farklı bakış açıları kazandırır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-455555
PÇ-5-----
PÇ-655555
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Akım Ölçmeleri ve Hidrolik Kontrol Noktaları (Vanalar, Savaklar, Orifisler, Venturimetreler, Dağıtma Yapıları)İlgili Kaynak İlgili Bölüm
2Giriş atıksu mecrasının boyutlandırılmasında önemli hidrolik kriterler ve tahkikler (Kutter bağıntısı, Kurak Hava Şartları, Atıksu Hızı, Atıksu Yüksekliği)İlgili Kaynak İlgili Bölüm
3Yaklaşım kanalının boyutlandırılmasında önemli hidrolik kriterler ve tahkikler (Manning bağıntısı, Atıksu Hızı, Atıksu Yüksekliği)İlgili Kaynak İlgili Bölüm
4Su/Atıksu Arıtma Tesislerinde Yersel ve Sürekli Yük Kayıplarıİlgili Kaynak İlgili Bölüm
5Su/Atıksu Arıtma Tesislerinde Yersel ve Sürekli Yük Kayıplarıİlgili Kaynak İlgili Bölüm
6Boru ve Pompa Karakteristik Eğrileri (Tek, Seri ve Paralel Bağlı İşletme Halleri)İlgili Kaynak İlgili Bölüm
7Izgaralardaki Yük Kayıpları ve Kum Tutucuların Hidroliğiİlgili Kaynak İlgili Bölüm
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Boru ve Açık Kanal Hidroliğiİlgili Kaynak İlgili Bölüm
10Su/Atıksu Arıtma Tesislerinde Çıkış Yapılarının Hidroliği İlgili Kaynak İlgili Bölüm
11Su/Atıksu Arıtma Tesislerindeki Diğer Ünitelerin Hidroliği (Koagülasyon ve Flokülasyon Örneği)İlgili Kaynak İlgili Bölüm
12Su/Atıksu Arıtma Tesislerindeki Diğer Ünitelerin Hidroliği (Filtrasyon Örneği)İlgili Kaynak İlgili Bölüm
13Arıtma Tesislerinde Hidrolik Profilin Hesabı İlgili Kaynak İlgili Bölüm
14Arıtma Tesislerinde Hidrolik Profilin Hesabı İlgili Kaynak İlgili Bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati142
Laboratuar
Uygulama142
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj
Ödev14
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok