Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
DİNAMİK 2MAK217223200
ÖnkoşullarMAK2071
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Makine Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMakine Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüHüseyin BAYIROĞLU
Dersi Veren(ler)Hüseyin BAYIROĞLU, H. Volkan ERSOY, Billur KANER, Alpay ORAL
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMühendislik öğrencisinin herhangi bir dinamik problemini basit ve mantıklı bir biçimde analiz edecek gücü kazandırmak ve çözüm için az sayıda, iyi anlaşılmış temel ilkeleri uygulatabilmektir.
Dersin İçeriğiRijit Cismin Üç Boyutlu Kinematiği: Sabit Bir Nokta Etrafında Dönme Hareketi, Genel Hareket. Maddesel Noktanın Dönen Eksen Sistemine Göre Hareketi, Coriolis ivmesi. Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği: İmpuls ve Momentum. Rijit Cismin Üç Boyutlu Kinetiği: Açısal Momentum, İmpuls ve Momentum, Kinetik Enerji, Hareketin Euler Denklemleri, Rijit Cismin Sabit Bir nokta Etrafındaki Hareketi, Jiroskobun Hareketi , Euler açıları. Mekanik Titreşimler.”
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • F.P.Beer ve E.R. Johnston Jr., Çeviren: Ömer Gündoğdu, Osman Kopmaz, "Mühendisler İçin Vektör Mekaniği: DİNAMİK", 2014
  • J. L. Meriam, L.G. Kraige, Çeviri Editörü: Paşa Yayla, “Mühendislik Mekaniği: DİNAMİK”
  • - R. C. Hibbeler, Çeviren: Ayşe Soyuçok, Özgün Soyuçok, "Mühendislik Mekaniği: DİNAMİK(Metrik Baskı)", 2004.
  • Mehmet H. Omurtag, "Mühendislik Mekaniği: DİNAMİK", 2011
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Dönen cisimler içindeki hareketli parçaların hız ve ivmelerini hesaplayabilir . [1,2]
  2. Maddesel noktalar sistemi şeklinde modellenebilen cisim sistemlerinin hareketini analiz edebilebilir[1,2]
  3. Rijid cisim modeliyle ele alınan cisimlerin üç boyutlu hareketini analiz edebilebilir. [1,2]
  4. Jiroskobu ve hareketleri öğrenebilir [1,2,8]
  5. Mekanik titreşimlerin nedenlerini, etkilerini anlayabilir ve hesaplama tekniklerini öğrenebilir. [1,2,8]

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dinamik 1 in gözden geçirilmesi ve Dinamik 2 ye giriş1.Kitap
2Rijit Cismin Üç Boyutlu Kinematiği: Sabit Bir Nokta Etrafında Dönme Hareketi1.Kitap 15.12 sayfa 999
3Rijit Cismin Üç Boyutlu Kinematiği:Genel Hareket1.Kitap 15.13 sayfa 1002
4Maddesel Noktanın Dönen Eksen Sistemine Göre Üç Boyutlu Hareketi Coriolis ivmesi1.Kitap 15.14 sayfa 1014
5Maddesel Nokta için İmpuls ve Momentum İlkesi1.Kitap 13.10 sayfa 814
6Düzlemsel hareket yapan rijit cisim için impuls ve momentum ilkesi1.Kitap 17.8 sayfa 1129
7İmpuls ve Momentum ilkesinin Rijit Cismin Üç Boyutlu Hareketine uygulanışı1.Kitap 18.3 sayfa 1179
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Rijit Bir Cismin Üç Boyutta Kinetik Enerjisi1. Kitap 18.4 sayfa 1180
10Rijit Cismin Üç Boyutlu Kinetiği: Hareketin Euler Denklemleri1.Kitap 18.5 sayfa 1193
11Rijit Cismin Üç Boyutlu Kinetiği: Rijit Cismin Sabit Bir nokta Etrafındaki Hareketi1.Kitap 18.7 sayfa 1195
12Rijit Cismin Üç Boyutlu Kinetiği: Rijit Cismin Sabit Bir Eksen Etrafındaki Hareketi1.Kitap 18.8 sayfa 1196
13 Mekanik Titreşimler Sönümsüz Titreşimler1.Kitap 19.1 sayfa 1242
14Mekanik Titreşimler Sönümlü Titreşimler1.Kitap 19.8 sayfa 1290
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği230
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği21
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)124
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)123
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok