Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
PROJE 1MAK307225040
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Makine Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMakine Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüZehra YUMURTACI
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÇok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi. Makine Mühendisliği Bölümü Proje 1 dersi ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Müh. Tasarım I dersi 2019-2020 Güz Dönemi'nden itibaren, Makine Mühendisliği Bölümü ve Endüstri Mühendisliği Bölümü ortaklığında disiplinler arası çalışma şeklinde yapılmaktadır.
Dersin İçeriğiKonular “çok disiplinli” çalışmalara uygun olarak farklı disiplinlerdeki öğrencilerin eşit katkı sağlayabileceği, öğrencilerin mühendislik disiplinine özgü konulardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çok disiplinli problemlerde kullanabilme becerisi kazanabilecekleri şekilde farklı disiplinlerin eşleşmiş öğretim üyeleri/ görevlilerinin karşılıklı uzlaşması ile belirlenir. Danışman öğretim üyesi tarafından konular öğrenci gruplarına atanır ve en geç yarıyılın 4. haftasına kadar Bölüm Başkanlığına bildirilir. Danışman öğretim üyesi ve bölüm dışı danışman öğretim üyesinin/üyelerinin koordinasyonu ile ilgili yarıyıl boyunca izlenecek program Tablo 1’de verilmektedir. (Bkz. Bölüm Web Sayfası, Formlar, Proje 1 Disiplinler Arası Çalışma Yönergesi) Öğrenciler danışman öğretim üyesi ve bölüm dışı danışman öğretim üyesinin/üyelerinin koordinasyonu ve kontrolünde proje çalışmalarını sürdürür. İlgili yarıyılın 9. haftasında öğrenciler, danışman öğretim üyesi ve bölüm dışı danışman öğretim üyesi/üyelerinin belirleyeceği takvime uygun olarak ilgili öğretim üyelerinin de katılımı ile ara sunumlar/ara savunma yapar. Ara değerlendirme, dersi veren danışman öğretim üyesi ve bölüm dışı danışman öğretim üyesi/üyeleri tarafından Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Disiplinler Arası Proje 1 Değerlendirme Formu’ (Bkz. Bölüm web sayfası- Formlar) nda belirtilen ölçütler üzerinden yapılır. Öğrenci, Proje 1 dersi ile ilgili raporu Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği web sayfasında yer alan Proje 1 Tez Yazım Kuralları ve Tez Şablonuna uygun olarak hazırlar. Öğrenciler Proje 1 dersinde, ilgili ilkeler doğrultusunda hazırladıkları Proje 1 raporunu ilan edilen tarihte dersi veren danışman öğretim üyesine teslim eder. Proje 1 dersi sunumları, akademik takvimde belirtilen yarıyılın son haftası içinde danışman öğretim üyesi ve bölüm dışı danışman öğretim üyesi/üyelerinin belirleyeceği takvime uygun olarak yapılır. Değerlendirme, dersi veren danışman öğretim üyesi ve bölüm dışı danışman öğretim üyesi/üyeleri tarafından Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Disiplinler Arası Proje 1 Değerlendirme Formu’nda belirtilen ölçütler üzerinden yapılır. İlgili form danışman öğretim üyesi tarafından Bölüm Başkanlığının belirttiği email adresine gönderilir. Students submit the Project 1 report they prepared in accordance with the relevant principles in the Project 1 course to the advisor lecturer on the announced date. Project 1 course presentations are made in the last week of the semester specified in the academic calendar, in accordance with the calendar to be determined by the advisor and non-departmental advisor lecturer/members. Evaluation is made by the advisor faculty member and non-departmental advisor faculty member/members, based on the criteria specified in the Interdisciplinary Project 1 Evaluation Form of the Mechanical Engineering Department of the Faculty of Mechanical Engineering. The relevant form is sent by the advisor to the e-mail address specified by the Department Chair.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Mühendislik kitapları ve online kaynaklar.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İlgili konuda problemi tanımlar, çalışma programı hazırlar, teorik bilgi alt yapısını hazırlar, literatür taraması yaparlar.
  2. Öğrenciler kendi özgün yaklaşımı ile konuyu analiz etme ve çözüm yaklaşımları sunma becerisi kazanır.
  3. Öğrenciler verileri analiz etme, çözümleme ve elde ettiği sonuçları literatürle karşılaştırarak, değerlendirme becerisi kazanırlar.
  4. Öğrenciler sonuçların başlangıç amaç ve hedeflere uygunluğunu analiz eder ve yeni öneriler sunar.
  5. Öğrenciler tüm süreçleri yazılı ve sözlü raporlar.
  6. Öğrenciler çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi kazanırlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------
PÇ-11------
PÇ-12------
PÇ-13------
PÇ-14------
PÇ-15------
PÇ-16------
PÇ-17------
PÇ-18------
PÇ-19------
PÇ-20------
PÇ-21------
PÇ-22------
PÇ-23------
PÇ-24------
PÇ-25------
PÇ-26------
PÇ-27------
PÇ-28------
PÇ-29------
PÇ-30------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çok disiplinli proje çalışmasının yönteminin anlatılması
2İş paylaşımının belirlenmesi ve ekibin araştırmaya başlaması
3Proje konusunun anlatımı ve ekip ile birlikte ön çalışma yapılması
4Literatür Çalışması
5Kaynakların İrdelenmesi
6Kaynak Seçimi
7Çalışma Süreci İçin Destek Oluşturma
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Çalışmadaki Uygulamaların Gözlemlenmesi
10Çalışmadaki Uygulamaların Gözlemlenmesi
11Verilerin Oluşturulması ve İrdelenmesi
12Çalışmanın Düzenlemesi ve İçerik Analizi
13Çalışmanın Son Halinin Oluşturulması
14Sunum ve Değerlendirme
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1420
Laboratuar
Uygulama1420
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati141
Laboratuar
Uygulama142
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler193
Sunum / Seminer115
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok