Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Gıda Mühendisliğinde Organik KimyaGDM125235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Gıda Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimGıda Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüMuhammet ARICI
Dersi Veren(ler)Metin TÜLÜ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMineral maddeler ve su dışında bütün gıda bileşenleri organik maddelerdir. Bu derste organik maddelerin yapısı, elde edilişleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri anlatılacak, organik reaksiyonların mekanizmaları verilecektir. Hidrojen bağı ve rezonans kavramları açıklanacaktır. Gıda maddelerinin üretiminde, depolanmasında ve analizlerinde organik kimya bilgileri vazgeçilemez nitelikteki temel bilgilerdir.
Dersin İçeriğiOrganik kimyaya giriş, alkanlar (strüktür ve adlandırma, stereokimya ve alkanlarda konformasyon, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları), alkenler (C = C çift bağının yapısı, adlandırma, geometrik izomeri, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları), dienler (konjuge dienler ve rezonans kavramı, adlandırma ve fiziksel özellikleri, polimerizasyon), alkinler (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri), halkalı alifatik hidrokarbonlar (adlandırma, sikloalkanlarda strüktür ve gerginlik kavramı, halkalı alifatik bileşiklerde geometrik izomeri, fiziksel özellikler), aromatik hidrokarbonlar (benzen ve yapısı, aromatik karakter, adlandırma, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, elektrofil aromatik sübstitüsyon, indüktif etki ve rezonans etkisi, elektrofil aromatik sübstitüsyonda yönelme), alkil halojenürler (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri, nükleofil alifatik sübstitüsyon), alkoller (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri, hidrojen bağı, elde edilmeleri, reaksiyonları), eterler (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri), aldehit ve ketonlar (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları), karboksilli asitler (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları), esterler (adlandırma, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları, yağlar), aminler (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri, aminlerin bazik özelliği), fenoller (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri, fenollerin asitliği)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Organik Kimya, Palme Yayıncılık 12. Baskıdan Çeviri (Çeviri Editörleri; Tahsin Uyar, Recai İnam)
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Alkanların strüktür ve adlandırılması, stereokimya, alkanların konformasyonu, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri ve reaksiyonlarını öğrenme
 2. C = C çift bağının yapısı, alkenlerin adlandırılması, geometrik izomeri, alkenlerin fiziksel özellikleri, elde edilmeleri ve reaksiyonlarını öğrenme
 3. Dienler, rezonans kavramı, dienlerin adlandırılması, fiziksel özellikleri ve polimerizasyonunu öğrenme
 4. Alkinlerin strüktürü, adlandırılması ve fiziksel özelliklerini öğrenme
 5. Aromatik hidrokarbonların yapısını, adlandırılmasını, fiziksel özelliklerini, elde edilmelerini, elektrofil aromatik sübstitüsyonu, indüktif etki ve rezonans etkisini, elektrofil aromatik sübstitüsyonda yönelmeyi öğrenme
 6. Alkollerin strüktürünü, adlandırılmasını, fiziksel özelliklerini, elde edilmelerini ve reaksiyonlarını öğrenme
 7. Eterlerin strüktürünü, adlandırılmasını ve fiziksel özelliklerini öğrenme
 8. Aldehit ve ketonların strüktür ve adlandırılmasını, fiziksel özelliklerini, elde edilmelerini ve reaksiyonlarını öğrenme
 9. Karboksilli asitlerin strüktür ve adlandırılmasını, fiziksel özelliklerini, elde edilmelerini ve reaksiyonlarını öğrenme
 10. Esterlerin adlandırılması, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları, aminlerin strüktürleri, adlandırılmaları, fiziksel özellikleri ve bazik özelliği, fenollerin strüktürü, adlandırılması, fiziksel özellikleri ve asitliğinin öğrenilmesi

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9DÖÇ-10
PÇ-1----------
PÇ-2----------
PÇ-3----------
PÇ-4----------
PÇ-5----------
PÇ-6----------
PÇ-7----------
PÇ-8----------
PÇ-9----------
PÇ-10----------
PÇ-11----------
PÇ-12----------
PÇ-13----------
PÇ-14----------
PÇ-15----------
PÇ-16----------
PÇ-17----------
PÇ-18----------
PÇ-19----------
PÇ-20----------
PÇ-21----------
PÇ-22----------
PÇ-23----------
PÇ-24----------
PÇ-25----------
PÇ-26----------
PÇ-27----------
PÇ-28----------
PÇ-29----------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Organik Kimyaya Girişİlgili Kaynaklar
2Alkanlar(strüktür ve adlandırma, stereokimya ve alkanlarda konformasyon, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonlarıİlgili Kaynaklar
3Alkenler (C = C çift bağının yapısı, adlandırma, geometrik izomeri, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları)İlgili Kaynaklar
4Dienler (konjuge dienler ve rezonans kavramı, adlandırma ve fiziksel özellikleri, polimerizasyon)İlgili Kaynaklar
5Alkinler (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri)İlgili Kaynaklar
6Halkalı alifatik hidrokarbonlar (adlandırma, strüktür ve gerginlik kavramı, geometrik izomeri, fiziksel özelliklerİlgili Kaynaklar
7Aromatik hidrokarbonların yapısı, adlandırılması, fiziksel özellikleri ve elde edilmeleriİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9-
10Alkil halojenürler (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri, nükleofil alifatik sübstitüsyon)İlgili Kaynaklar
11Alkoller (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri, hidrojen bağı, elde edilmeleri, reaksiyonları)İlgili Kaynaklar
12Ara Sınav2
13Aldehit ve ketonlar (strüktür, adlandırma, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları)İlgili Kaynaklar
14Karboksilli asitler,esterler, aminler ve fenollerin adlandırılması, strüktürleri, fiziksel özellikleri, esterlerin elde edilmeleri ve reaksiyonlarıİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati142
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev215
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok