Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Pestisitler ve Pestisit Kalıntılarının Analizi KIM585037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Kimya ABD Analitik Kimya Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Kimya ABD Analitik Kimya Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Dersin Koordinatörüİkbal KOYUNCU
Dersi Veren(ler)İkbal KOYUNCU, Gülten ÇETİN
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıPestisit kimyası ve Pestisit kalıntılarının analiz yöntemleri ve karşılaşılan problemler ve giderilmesi hakkında bilgilendirmek
Dersin İçeriğiPestisitlerin ekolojiye ve insan sağlığına etkileri, kimyasal özellikleri, sınıflandırılması ve pestisitlerin su ve toprak içerisinde uğradığı etkileşimler, sık kullanılan insektisitlerin, herbisitlerin, fungisitlerin özellikleri ve davranışı; Bazı önemli pestisitler; DDT, Hetaroklor,Hekzaklorobenzen, Benzenhekzaklorur,biositler,Sufonilüre,Pretroit vb. Bu kimyasalların analizi ve analizlerinde etki faktörlerin belirlenmesi, Pestisit kalıntıları, Pestisit içeren örneklerin hazırlanması;Modern ekstraksiyon methotları;likit ekstraksiyon , katı-faz ekstraksiyon (SPE), dispersive SPE (DSPE), mikro ekstraksiyon, matrix katı-faz dispersiyon (MSPD) superkritik, Pestisit kalıntı analizleri; Pestisitlerinin Volumetrik Tayini,Pestisitlerin Kromotografik yöntemler ile tayini: ince tabaka kromotografisi (TLC), Sıvı Kromotografisi (HPLC),Gaz Kromotografsi (GC-ECD) , GC-Kütlespektrofotometresi (GC-MSMS), sıvıkromotografisi-kütle-kütlespektrofotometresi (LC-MS/MS),Gaz Kromotografsi-Gaz Kromotografsi (GC×GC-TOFMS), Çıkış zamanı kilitleme programlı gaz kromotografisi-kütle spektrometresi RTL-GC-MS, Yüksek çözünürlüklü gaz kromotografisi- yüksek çözünürlüklü kütle spektrometresi (HRGC/HRMS); Gaz Kromotografsi - kütlespektrofotometresi Seçici İyon Görüntüleme (GC-MS SIM) yöntemiyle, Pestisitlerinin Kapiler Elektroforetik Yöntemle Tayini, Pestisitlerinin Moleküler Spektroskopik Yöntemler ile Tayini, Pestisitlerinin Voltammetrik YöntemlerTayini, Pestisitlerinin Tayininde Spektroskopik ve Kromatografik YöntemlerinKullanılmasında Karşılaşılan Sorunlar;Pestisit kalıntı analizlerinde matriks etkisi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Kozak, B. Pestisit kullanımı ve sorunları, (2009).
 • Michael A. Kamrin (2000) Pesticide Profiles. Toxicity, Environmental Impact and Fate
 • Robert J. Gilliom (1999) Pesticides in Stream Sediment and Aquatic Biota (Distribution, Trends and Governing Factors)
 • Ian L.Pepper et al., (1996) Pollution Science
 • Raymond N. Yong (2001) Geoenvironmental Engineering. Contaminated Soils, Pollutant Fate and Mitigation
 • EPA,.http://www.epa.gov/pesticides/,(26.02.2009).
 • PUS STATS, Pesticide Usage Statistics, (2009),
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Pestisit toksikolojisi ve ekotoksikolojisi ile ilgili esasları, pestisit grup ve aktif maddelerinin özelliklerini,
 2. Biyopestisitler:canlı sistemler, fermantasyon ürünleri, botanik pestisitler, transgenik
 3. Pestisit sınıflandırması ve etki mmekanizmaları
 4. Pestisit kalıntı analiz örneğinin hazırlanması ve analiz yöntemleri
 5. Pestisit kalıntı analizinde matriks etkisi

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-255555
PÇ-355555
PÇ-455555
PÇ-555555
PÇ-655555
PÇ-754544
PÇ-854444
PÇ-954444
PÇ-1054444
PÇ-1154444
PÇ-1254444

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Pestisitlere genel bakış Pestisitlerin ekolojiye ve insan sağlığına etkileri a-Hedef olmayan organizmalara etkisi b-Çevreye etkisi c-İnsan üzerine etkisiDers Notları
2Pestisitlerin sınıflandırlması a-Formülasyon şekillerine göre b-Etki şekillerine göre c-Kullanıldıkları zararlılara göre (örneğin; herbisitler, böcek öldürücüler, mantar öldürücüler, kemirgen öldürücüler ve pedikülisitler) Ders Notları
3Pestisit türleri; Organofosfatlar (OP), Karbamat, Organoklorin, Piretroid, Sülfonilüre Biyopestisitler, Metaller/Elementaller, Böcek büyüme düzenleyicileri (IGR), Subtitue Benzen,Tiyokarmamatlar, EBDC, Kumarinler, Ondandionlar,Konvülsanlar, Klorofenoksi, Nitrofonolik/Krezolik, Dipiridiller, Triazinler, TiyokarbamatlarDers Notları
4Pestisit türleri; Organofosfatlar (OP), Karbamat, Organoklorin, Piretroid, Sülfonilüre Biyopestisitler, Metaller/Elementaller, Böcek büyüme düzenleyicileri (IGR), Subtitue Benzen,Tiyokarmamatlar, EBDC, Kumarinler, Ondandionlar,Konvülsanlar, Klorofenoksi, Nitrofonolik/Krezolik, Dipiridiller, triazinler, TiyokarbamatlarDers Notları
5Pestisit kalıntıları; a-Pestisit kalıntılarının kaynağı b-Pestisit kalıntılarını etkileyen faktörler c-Pestisit kalıntı limitleriDers Notları
6Pestisit içeren örneklerin hazırlanması; Modern ekstraksiyon metotları;likit ekstraksiyon , katı-faz ekstraksiyon (SPE), dispersive SPE (DSPE), mikro ekstraksiyon, matrix katı-faz dispersiyon (MSPD) superkritik akış ekstraksiyon (SFE)Ders Notları
7Pestisit içeren örneklerin hazırlanması; Modern ekstraksiyon metotları;likit ekstraksiyon , katı-faz ekstraksiyon (SPE), dispersive SPE (DSPE), mikro ekstraksiyon, matrix katı-faz dispersiyon (MSPD) superkritik akış ekstraksiyon (SFE)Ders Notları
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Pestisit kalıntı analizleri; 1- Volumetrik Tayini 2--Kromotografik yöntemler a-ince tabaka kromotografisi (TLC) b- Sıvı Kromotografisi (HPLC) c- Gaz Kromotografsi elektron yakalama dedektörü (GC-ECD) d- GC-kütle spektrofotometresi (GC-MSMS) e- LC-MS/MS,f-İki boyutlu gaz kromotografisi-uçuşzamanlı spektrofotometre (GC×GC-TOFMS)Ders Notları
10Pestisit kalıntı analizleri;3-Moleküler Spektroskopik Yöntemler ile Tayini 4-Kapiler Elektroforetik Tayini 5-Voltametrik TayiniDers Notları
11Pestisid kalıntı analizleri;3-Moleküler Spektroskopik Yöntemler ile Tayini 4-Kapiler Elektroforetik Tayini 5-Voltametrik TayiniDers Notları
12Pestisit ve pestisit kalıntı analizlerinde Spektroskopik ve Kromatografik Yöntemlerin uygulanmasında ki sorunlarDers Notları
13Pestisit kalıntı analizlerinde matriks etkisi ve giderilmesiDers Notları
14Pestisit kalıntı analizlerinde matriks etkisi ve giderilmesiDers Notları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1610
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer115
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok