Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yerleşme Sistemleri ve KademelenmeSBP341024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüHülya Berkmen
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖlçeklerarası, işlevlerarası kademelenme sistematiği kapsamında, coğrafi, ekonomik, demografik, toplumsal ve fizik-mekan yapıları bağlamında yerleşmeler kademelenmesini tartışmak
Dersin İçeriğiYerleşme sistemleri, yerleşmeler kademelenmesini mevcut yönetsel sistem, mevcut literatür kapsamında tartışmak, güncel gelişmeler ile karşılaştırmak ve farklılaşan kademelenme ölçütlerini, örneklerle açıklamak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • İ.Tekeli (2011); Yerleşme sistemleri ve Yerleşme Tarihi, Tarih Vakfı YUrt Yayınları, İstanbul
 • (Mart 1982) ;Türkiye'de Yerleşma Merkezlerinin Kademelenmesi- Ülke Yerleşme merkezlerinin Kademelenmesi, Cilt I, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Başkanlığı, Ankara,
 • (Mart 1982) ;Türkiye'de Yerleşma Merkezlerinin Kademelenmesi- Ülke Yerleşme merkezlerinin Kademelenmesi, Cilt II, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Başkanlığı, Ankara
 • Ö: Çevik,Erdoğdu, B. (2014); Yerleşim Sistemleri ve Mekan Analizi, Ege Yayınları, İstanbul
 • S. Zeyneloğlu, Dökmeci, V. (2010); " Türkiye'deki Yerleşme Birimlerinin Büyüklük Dağılımı ve Merkezi Yerlerinin Nüfuslarındaki Dağişim, İtüdergisi/a Mimarlık, planlama, tasarım, cilt 9, sayı 1, 104- 114
 • Arıcı, F.(2013); " Kırsal Yerleşmelerin Üst Kademe merkezlerle olan Ticaret ve Hizmet İlişkisi Üzerine bir Araştırma, Uluslararası Sosyal araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research cilt, sayı:34, volume:7, İssue: 34
 • Özcan,K.(2007); " Anadolu'da Sellçuklu Dönemi Yerleşme sistemi ve Kent Modelleri, itüdergisi/a, cilt 6, sayı 1, 3-5, İstanbul
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Analitik düşünme; değişen koşullara göre niceliksel ve niteliksel analiz yapabilme
 2. 1970 öncesi ölçütlere dayalı yerleşmeler kademelenmesi kriterlerini günümüz evrensel nve ulusal gelişmler kapsamında yeniden ele alma ve planlama çalışmalarına uygulama
 3. Eleştirel düşünme; Kavramsallaştırma yapabilme, yeniden tanımlama yapabilme,
 4. Değişen dinamikler doğrultusunda yerleşme sistemlerinin aktörlerini ve ölçlütleri yeniden tanımlayabilme ve planlama disipliline uyarlayabilme
 5. Seçenekler açık olma; Bu konudaki farklı kuram ve uygulamaları dikkate alabılme, günceli izleme

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Programın tarTışılması/ beklentiler
2Kavramlar üzerinden yerleşmeler Yerleşme sistemleri (1) ∙ "yerleşme", "yerleşme merkezi", "merkez", "kademelenme" kavramlarının tartışılması
3Kavramlar üzerinden yerleşmeler Yerleşme sistemleri ve bu sistemleri oluşturan Yerleşme sitemleri (2) Yerleşmeler kademelenmesi" ve tarihsel süreç içerisinde yerleşme sistemleri ve bu sistemleri oluşturan dinamikler
4Yerleşmeler kademelenmesi , Kademelenme Bileşenleri Ülkemizde yerleşmeler kademelenmesi
5Yerleşmeler kademelenmesi ölçütlerinin tartışılması 1980 öncesi kademelenme ölçütleri 1980- 2000 yılları kademelenme ölçütleri
6Kademelenme ölçütlerinin belirlenmesinde yeni ölçütler
7Kentsel ekonomik Temel kuramı
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9
10Kentsel Büyüme modeli- sektörel yapı ilişkisi
11Hizmetler Sektörünün Yerleşmeler Kademelenmesindeki Rolü Hizmetler sektörü- alt sektörler ilişkisi- kent makro formu
12Hizmetler Sektörünün Yerleşmeler Kademelenmesindeki Rolü Hizmetler sektörü- alt sektörler ilişkisi- kent makro formu
13Sunum 1
14Sunum 2
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1310
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar250
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması126
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer210
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok