Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Katılımcı Kent Yönetiminde Proje Yönetim SüreciSBP431024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Seçmeli @ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüGözdem Çelikkanat Aysu
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıFarklı disiplinlerden bilgi ve kaynağın değişik ölçeklerde yapılandırılmasıyla hayata geçirilen “Proje Yönetimi Süreci”nin Şehir ve Bölge Planlama disiplini özelinde adımlarının tarif edilmesi ve bunun kent yönetiminde katılımcı süreçlerin işlerlik kazanması için nasıl kurgulanabileceğinin tartışılması.
Dersin İçeriğiTürkiye’de yerel yönetimlerin ortaya çıkışı, yerel yönetimlerde katılımcılığın doğuşu, Dünya’dan ve Ülkemizden örneklerin ortaya konması ile bu sürecin Proje Yönetiminin bilgi alanları ve proje işleyiş süreçleri ile ilişkilendirilmesi. Bu bilgi alanlarının ve uygulama adımlarının detaylandırılması, Proje Yönetiminin Şehir ve Bölge Planlama disiplini özelinde kurgulanması, aktörlerin sürece katılımındaki rollerinden hareketle ortaya çıkan etkilerin tartışılması, katılımcı kent yönetimi uygulamalarında stratejik iletişim yönetimi adımlarının yerel yönetim uygulamalarına etkisi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Güney, S., (2001), Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
  • Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK), 5. Basım, ISBN: 9786058894723 , Yayınlayan: PMI TR.
  • Ülgen, H., Mirze, S.K., (2010), İşletmelerde Stratejik Yönetim, 5. Baskı, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci Yerel Yönetimlerin Türkiye’de gelişim sürecini öğrenir.
  2. Öğrenci, kent yönetimi-katılımcı yönetim kavramlarını pekiştirir
  3. Öğrenci, yönetim yaklaşımlarının içinde proje yönetiminin yerini ve önemini kavrar
  4. Öğrenci, kent yönetimi özelinde proje yönetiminin etkisini kavrar
  5. Öğrenci, proje yönetimi adımlarını öğrenir
  6. Öğrenci, katılımcı kent planlamasında proje yönetiminin ulusal ve uluslararası örnekler üzerinden işleyişini inceler

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Yerel Yönetimlerin Türkiye’de gelişimiTemel Kaynakların tanıtımı, paylaşılması
2Kent Yönetimine Katılım Nedir? Nasıl Olur? Katılımcı Kent Yönetimi Kavramı ve UnsurlarıKonu ile ilgili seçili kaynaklardan okumaların yapılması-ödev gruplarının belirlenmesi
3Proje Yönetimi Nedir? Ne için Yapılır? Kent Yönetiminde Yeri Nedir? Proje Yönetimi-Kent Yönetimi İlişkisi ve Temel KavramlarÖdev 1
4Proje Yönetimi Uygulama Adımlarına Giriş Proje/Program Yönetimi-Genel KavramlarUygulama Adımlarının Tümü Hakkında Ön bilgi edinilmesi
5Proje Yönetimi Hangi Adımlardan Oluşur Proje Yönetimi Süreci AdımlarıProje Yönetimi Adımlarının Haritasının Çıkartılması
6Proje Yönetimi Hangi Alanlardan Elde Edilen Bilgi İle Yürütülür Proje Yönetim Süreci Bilgi Alanları (1)Proje Yönetimi Bilgi Alanları Hakkında Bilgi Edinme
7Proje Yönetimi Hangi Alanlardan Elde Edilen Bilgi İle Yürütülür Proje Yönetim Süreci Bilgi alanları (2)Proje Yönetimi Bilgi Alanları Hakkında Bilgi Edinme
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9
10İletişimin Stratejik Olarak Yönetimi Nedir? Stratejik İletişim Yönetimi Kavramı ve Katılımcı Süreçlerdeki RolüÖdev 2 Teslim Hazırlıklarının Yapılması
11Katılımcı Kent Yönetimi Özelinde Proje Yönetimi Örneklemesi (1)Ulusal ve Uluslararası Örneklerin İncelenmesi
12Ara Sınav 2 - Katılımcı Kent Yönetimi Özelinde Proje Yönetimi Örneklemesi (1)
13Katılımcı Kent Yönetimi Özelinde Proje Yönetimi Örneklemesi (2)İncelenen Örnekler Üzerinden Ödevlerin ve Sunumların Tekrar Yorumlanması
14Genel Değerlendirmeİncelenen Örnekler Üzerinden Ödevlerin ve Sunumların Tekrar Yorumlanması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar220
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması115
Derse Özgü Staj
Ödev25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer16
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)25
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok