Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Koruma Alanında Güncel SorunlarMIM661237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Rölöve-Restorasyon Doktora Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Rölöve-Restorasyon Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüCeylan İrem Gençer
Dersi Veren(ler)Ceylan İrem Gençer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMimari koruma alanında günümüzde tartışılan kavramlar ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriğiKoruma Alanında 1980li Yıllar Ve Sonrasındaki Güncel Gelişmeler; Korumanın Sürdürülebilir Gelişim Hedeflerine Katkısı; Modern Mimari Miras Ve Endüstriyel Miras Alanlarının Koruma Sorunları; Korumada Peyzaj Kavramı; Korumada Alan Yorumlama Ve Sunumu; Kırsal ve Yerel Mirası Koruma; Korumada Riskler; Korumada Uluslararası Kuruluşlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • A/RES/70/1, UN Agenda2030, Resoultion adopted by GA, 25.09.2015
 • Alanen, A. R., Melnick, R. Z. Preserving Cultural Landscapes in America, Johns Hopkins University Press, 2000.
 • Bandarin, F., van Oers, R. Reconnecting the City: The Historic Urban Landscape Approach and the Future of Urban Heritage, Wiley-Blackwell, 2014.
 • Binan, C., Mimari Koruma Alanında Venedik Tüzüğü’nden Günümüze Düşünsel Gelişmenin Uluslararası Evrim Süreci, YTÜ Yayınları, 1999, İstanbul.
 • Bigio, A. G., M. Catalina Ochoa ve R. Amirtahmasebi (2014) Climate-Resilient, Climate Friendly World Heritage Cities, World Bank Group, USA, 2014.
 • Colette, A. (2007) Climate Change and World Heritage, UNESCO World Heritage Centre, Paris.
 • Conserving Modern Architecture Initiative: http://www.getty.edu/conservation/our_projects/field_projects/cmai/
 • DOCOMOMO International (International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the Modern Movement) http://www.docomomo.com/
 • Feilden, B., Jokilehto, J. Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites, ICCROM Publications, Italy, 2003.
 • Hayden, D. The Power of Place: Urban Landscapes as Public History, MIT Press, 1997.
 • Jackson, J. B., A Sense of Place, a Sense of Time, Yale University Press, 1996.
 • Jokilehto, J., A History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann, 2002.
 • Labadi, S., Logan, W. Urban Heritage, Development and Sustainability: International Frameworks, National and Local Governance, Routledge Publications, 2015.
 • Longstreth, R. Cultural Landscapes: Balancing Nature and Heritage in Preservation Practice, University of Minnesota Press, 2008.
 • Madran, E., Kültürel ve Doğal Miras Uluslararası Kurumlar ve Belgeler, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, 2009, İstanbul.
 • Mazlum, D., Ahunbay, Z., Kahya, Y. (ed). Conservation of the 20th Century Architectural and Industrial Heritage, ICOMOS International Symposium 18-19 May, 2002, Proceedings Book, YEM Yayınları, 2006.
 • Omay Polat, E., Modern Mimarlık Mirasını Onaylamak: Yasal Süreç ve Tescil Kararlarına Bakış, Mimarlık Dergisi, sayı 340, Mart-Nisan 2008.
 • Relph, E. The Modern Urban Landscape, Routledge Publications, 2016.
 • Stovel, H. Risk Preparedness: A Management Manual for World Cultural Heritage, ICCROM Publications, Italy, 1998.
 • Salman, Y. Kaygan Zeminde Koşarken: Yeniden İnşa Edilen Mecidiyeköy Likör Fabrikası’nın Düşündürdükleri, Mimarlık Dergisi, sayı 407, Mayıs-Haziran 2019
 • Mimari Rekonstrüksiyon: Bir Koruma Modeli mi, Değersiz Bir Taklit mi? Mimar.ist dergisi dosya, sayı 60, Güz 2017.
 • Taylor, K., Lennon, J. Managing Cultural Landscapes (Key Issues in Cultural Heritage), Routledge Publications, 2012.
 • Taylor, K., Clair, A. St., Mitchell, N. J., Conserving Cultural Landscapes: Challenges and New Directions, Routledge Publications, 2014.
 • The Getty Conservation Institute, Developing an Historic Thematic Framework to Assess the Significance of Twentieth-Century Cultural Heritage: An Initiative of the ICOMOS International Scientific Committee on TwentiethCentury Heritage, 2011.
 • UN Sustainable Development Goals: http://www.un.org/sustainabledevelopment/cop21/
 • Ünal, Z. G., Tarihi Çevrede Afet Risklerinin Yönetimi: Gri Bölgeleri Azaltmak, Mimarist, s. 41-46, sayı 54, Eylül 2015.
 • İstanbul’un Cumhuriyet Dönemi Modern Mimarlık Mirası, Mimar.ist dergisi dosya, sayı 62, Yaz 2018.
 • Kırsal Mimarlık Mirasının Korunması Türkiye'den ve Dünyadan Örnekler, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017.
 • Eres, Z. Mimari ve Arkeolojik Koruma Kültürü Üzerine Yazılar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2016.
 • Yitirilen Köyler ve Dönüşen Peyzaj: Türkiye Kırsalının Geleceği, Mimar.ist dergisi dosya, sayı 66, Güz 2019.
 • Omay Polat, E., Türkiye'nin modern mimarlık mirasının korunması: kuram ve yöntem bağlamında bir değerlendirme, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, doktora tezi, İstanbul, 2008.
 • Eres, Z. Türkiye'de planlı kırsal yerleşmelerin tarihsel gelişimi ve Erken Cumhuriyet Dönemi planlı kırsal mimarisinin korunması sorunu, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, doktora tezi, İstanbul, 2008.
 • Güler, K. Türkiye'de nüfusunu yitiren kırsal yerleşimlerin korunması için bir yöntem önerisi: Ödemiş-Lübbey Köyü örneği, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, doktora tezi, İstanbul, 2016.
 • Güler, A. C. Gökçeada'nın kültürel peyzaj değerlerinin belirlenmesi ve korunmasına yönelik ilkeler, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, doktora tezi, İstanbul, 2018.
 • Durusoy, E. Tarihi Yoldan Kültürel Rotaya Milas İle Labraunda Arasındaki Yolun Korunması ve Yönetimi, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, 2014.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Kültürel miras koruma alanına ilişkin ulusal ve uluslararası güncel konu ve sorunları anlama
 2. Korumanın sürdürülebilir gelişim hedefleri için önemini anlama
 3. Korumaya ilişkin bütüncül bir kavramsal bakış açısına sahip olma
 4. Kültürel mirasın korunmasına yönelik güncel riskleri saptama ve anlama
 5. Yakın döneme ait kültürel mirasın korunmasına ilişkin sorunları anlama

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş, kültürel miras kavramı, kültürel miras korumanın kavramsal gelişimi özet, 1980’lerden günümüze koruma kavramında ortaya çıkan gelişmeler
2Yakın döneme ait kültürel miras koruma: 20. yüzyıl mirası, koruma sorunları ve temel yaklaşımlar
3Yakın döneme ait kültürel miras koruma: endüstriyel miras alanları, koruma sorunları ve temel yaklaşımlar
4Korumada peyzaj kavramı: kültürel peyzaj alanlarının korunması
5Kırsal ve yerel mimari mirasın korunması
6Okuma ödevleri sunumları
7Korumada alan yorumlama ve sunumu, sözlü tarih çalışmalarının yeri, kültürel haritalama
8Ara Sınav 1
9Ara Sınav 1 Sürdürülebilirlik ve koruma ilişkisi, Brundtland Raporu, çevre felaketleri, BM 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri
10Afetler, iklim değişikliği ve kültürel miras koruma
11Somut olmayan miras
12Öğrenci sunumları
13Öğrenci sunumları
14Öğrenci sunumları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar115
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati93
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması108
Derse Özgü Staj
Ödev118
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer150
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok