Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
19. Yüzyıl Osmanlı Kentlerinde DönüşümMIM661137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Rölöve-Restorasyon Doktora Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Rölöve-Restorasyon Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüCeylan İrem Gençer
Dersi Veren(ler)Ceylan İrem Gençer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıOsmanlı kent dokusunun 19. Yüzyıldaki değişimi nedenleri ve sonuçlarıyla irdelemek
Dersin İçeriğiTanzimat Dönemi Ve Öncesinde Osmanlı İmparatorluğunda Yenilik Hareketleri; Tanzimat Dönemi İle Başlayan Değişimin Mimari Ve Kentsel Alana Etkisi; Tanzimat Dönemi’nde Ortaya Çıkan Yeni Yapı Tipleri Ve Mimari Usüller; Tanzimat Dönemi’nde Kentsel Dönüşümün Aktörleri (Kurumlar Ve Kişiler); Kentsel Dönüşümün Araçları (Yasalar, Haritalar, Yangınlar); Kentsel Dönüşüm Alanları; 19. Yüzyılda Dönüşen Osmanlı Kentlerinin İncelenmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Akın, N. (2002). 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Alkan, M. Ö. (ed.) (2001) Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt 1: Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Akyürek, G. (2011). Tanzimat Döneminde Mimarlık, Bilgi ve İktidar, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Anastassiadou, M. (2001). Selanik 1830-1920. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • M. Belge (Haz.) (1985). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, 6 Cilt, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Beyru, R. (2011). 19. Yüzyılda İzmir Kenti. İstanbul: Literatür Yayıncılık
 • Bilsel, C. (1996). Cultures et Fonctionnalités: L’Évolution de la Morphologie Urbaine de la Ville d’İzmir aux XIXe et Début XXe Siècles. Doktora tezi (Yayınlanmamış). Paris: Université de Paris X-Nanterre Sciences Sociales et Administration.
 • Can, C. (1993). İstanbul’da Ondokuzuncu Yüzyıl Batılı ve Levanten Mimarların Yapıları ve Koruma Sorunları”, Doktora tezi (Yayınlanmamış). İstanbul: YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Colonas, V. (2005). Greek Architects in the Otoman Empire. Athens: Olkos Publishers.
 • Çelik, Z. (1986). The Remaking of Istanbul. Seattle and London: University of Washington Press
 • Dostoğlu, N., Oral E. Ö. (1999), Bir Osmanlı Balkenti Bursa’nın Tanzimat’tan Cumhuriyete Fiziksel Değişim Süreci, Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı: Uluslarüstü bir Miras (Akın, N. ve diğ.), İstanbul. YEM Yayınları.
 • Dumont, P., Georgeon F. (1999), Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Keyder, Ç. (1994). Doğu Akdeniz’de Liman Kentleri 1800-1914, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Özcan, K. (2006) “Tanzimat’in Kent Reformları: Türk İmar Sisteminin Kuruluş Sürecinde Erken Plânlama Deneyimleri (1839–1908)”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Sayı VII/2 (2006), s.149-180.
 • Kuban, D. (1996) İstanbul Bir Kent Tarihi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Ortaylı, İ. (2008). İmparatorluğun En Uzun Yılı. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Ortaylı, İ., Tekeli, İ. (1978). Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi, İstanbul: Türk İdareciler Derneği Yayınları.
 • Veinstein, G. (1999). Selanik 1850-1918. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Smyrnelis, M. (2008). İzmir 1830-1930. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Yağan, B. (2016) İstanbul'da Tarihsel Sayfiye Alanlarında Kentsel ve Mekansal Gelişim Süreci, Doktora Tezi (yayınlanmamış). İstanbul: YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. 19. yüzyılda uluslararası siyasal, ekonomik , sosyal ve teknolojik gelişmeler içinde Osmanlı kentinin dönüşüm dinamiklerini anlama
 2. Osmanlı kent dokusu içinde 19. yüzyılda ortaya çıkan yeni yapı tiplerini öğrenme
 3. Bir Osmanlı kentinin 19. yüzyılda nasıl dönüştüğünü okumayı öğrenme

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Sanayi Devrimi’ne kadar dünyada ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki siyasal, sosyo-ekonomik ve teknolojik gelişmeler (1750-1850)
218.yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nda ıslahatlar dönemi, Tanzimat ve Islahat fermanları, bu fermanların toplumsal yaşam, mimari ve kentsel alandaki yansımaları
3Kentsel dönüşümün aktörleri: Kurumlar (Ebniye-i Hassa Müdürlüğü, Belediye, vd) ve Kişiler (merkezi ve yerel idareciler, konsolosluklar, mimarlar, vd)
4Kentsel dönüşüm araçları: yasalar, haritalar, afetler (Ebniye nizamnameleri, Toprak Kanunu, ilk kentsel planların hazırlanması, kadastral çalışmalar, yangınlara karşı alınan önlemler ve yangınlar sonrası yeniden planlama)
5Kentsel dönüşüm alanları: yangın mahalleri, limanlar, rıhtımlar, demiryolları. Yeni mimari usüller ve yeni yapı tipleri
619. yüzyılda kentsel dönüşüm örnekleri: İstanbul- Galata ve Pera
719. yüzyılda kentsel dönüşüm örnekleri: İstanbul- Boğaziçi
8Ara Sınav 1
9
1019. yüzyılda kentsel dönüşüm örnekleri: İzmir
1119. yüzyılda kentsel dönüşüm örnekleri: Selanik
12Öğrenci sunumları
13Öğrenci sunumları
14Öğrenci sunumları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım110
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev210
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması106
Derse Özgü Staj
Ödev220
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer140
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok