Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Introduction to Metallurgical and Materials Engineering and Engineering EthicsMSE190123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılNot set
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüFigen Kaya
Dersi Veren(ler)Figen Kaya
Asistan(lar)ıMücahid ÖZCAN
Dersin AmacıMesleğin temel kavramlarının tanıtılması, Metalurji ve Malzeme Mühendisliğini tanıtmak, Bölümü, akademisyenleri ve laboratuarları tanıtmak
Dersin İçeriğiGiriş ve Temel Kavramlar, Metalurji ve Malzeme Müh. Tanıtımı, Metalurji ve Malzeme Mühendisinin Ülkemiz için Önemi ve Çalışma Alanları, Üretim Metalurjisi ve Malzeme Anabilim Dallarının Tanıtımı, Cevher Hazırlama, Metalurjik Önişlemler, Pirometalurji, Hidrometalurji, Elektrometalurji, Bölümün Tanıtılması, Malzemelerin Tarihsel Gelişimi ve Önemi, Malzemelerin Gruplandırılması, Metalsel Malzemeler, Polimerik Malzemeler ve Kompozitler, Seramik Malzemeler, Malzemelerin Şekillendirilmesi, Malzeme Muayeneleri ve Korunması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • The Science and Engineering of Materials, D.R.Askeland, P.P.Phule, Thomson, ISBN 978-0-412-39600-7, 2006
  • Materials Science and Engineering; An Introduction, W.D.Callister,D.G.Rethwish, Wiley, ISBN 978-0-471-73696-7, 2007
  • Engineering Materials 1, M.F.Asby, D.R.H.Jones, Elsevier, ISBN 0 7506 3081 7
  • Aylin Geçer ve Aynur Büyükutku, Mühendislik Etiği, Gazi Kitabevi, Ekim 2018
Opsiyonel Program Bileşenleri2.Midterm examination result will be given from a group study incorporating preperation of a report plus oral presentation. The class will be divided into groups and each group will be assigned a subject related to metallurgy and materials. Groups and relevant subjects will be announced after first midterm examination via website of course lecturer. Prepared reports will be submitted by all groups at a date that will also be announced. Presentation schedule for groups will also be made available at the same time.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Kişisel ve Profesyonel Etik kavramlarını bilir, karşılaştığı farklı olaylar karşısında profesyonel etiğe göre nasıl davranması gerektiğini bilir, fikri ve sınai haklar hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Metalurji ve malzeme mühendisliğinin önemi, çalışma alanı, Türkiye’deki ve dünyadaki metalurji ve malzeme sektörü hakkında bilgi sahibi olurlar.
  3. Metalurji ve Malzeme sektöründe gelecek yıllarda meydana gelecek gelişmeler hakkında bilgi ve fikir sahibi olur.
  4. Temel etik sorumluluklar ve meslek etiğini öğrenirler
  5. Teoritik ve kavramsal düşünce yeteneklerini geliştirirler, sorunların verimli bir şekilde iletişimini kurar ve tartışabilirler

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Yıldız Teknik üniversitesinin ve metalürji malzeme Müh. bölümünün tarihçesi. Üniversitenin organizasyon yapısı, rektör, dekan, bölüm başkanı görevleri. İlgili Kaynaklar
2Kampüs ve fakülte binasında derslik ve laboratuvarlarda uyulması gereken kurallar ve güvenlik önlemleri, acil durumlarda yapılacaklar. İlgili Kaynaklar
3Bölümün yapısı, fiziksel mekanların tanıtılması; Bölüm danışmanlık hizmetinin tanıtılması. Öğrenci dekanlığı hizmetlerinin tanıtılması, Kulüp faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi.İlgili Kaynaklar
4Öğrenci disiplin yönetmeliği, kurum içi, kurumlar arası yatay geçiş yönetmelikleri, çift lisans yönetmeliği, staj yönetmeliği vb öğrenci haklarıİlgili Kaynaklar
5Mühendislik mesleğinin tarihçesi, mühendislik vakarına uygun davranışlar, mesleki sorumluluk ve etik. Mühendislerin insanlık, millet, toplum ve doğaya karşı sorumluluklarıAylin Geçer ve Aynur Büyükutku, Mühendislik Etiği, Gazi Kitabevi, Ekim 2018
6Meslek örgütleri, mesleğin saygınlığının korunması, arttırılması, mesleğin geliştirilmesi, mühendislerin meslek eğitimine katkıları, mesleki dayanışma, diğer disiplinlerle ilişkiler.İlgili Kaynaklar
7Metalurji ve malzeme mühendisliğinin ilgi ve çalışma alanları. Dünyada ve Ülkemizde metalürji sektörünün dünü bugünü yarını. Metalurji ve malzeme alanında yakın ve uzak gelecekteki gelişmelerThe Science and Engineering of Materials, D.R.Askeland, P.P.Phule, Thomson, ISBN 978-0-412-39600-7, 2006
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Endüstrinin metalürji ve malzeme mühendislerinden beklentileri (dış paydaş anketlerinin sonuçları paylaşılacaktır), YTÜ metalürji ve malzeme mühendislerinden sanayinin beklentileri.İlgili Kaynaklar
10YTÜ Metalurji ve Malzeme mühendisliğinin öğretim üyesi yapısı, Metalurji ve malzeme mühendisliği eğitim planının yapısı, eğitim planının açıklanması, temel bilim, temel mühendislik, mesleki dersler, mesleki uzmanlık (seçmeli) derslerinin tanıtılması. Ders seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar. Stajlar hakkında bilgiler.İlgili Kaynaklar
11Mühendisliğin icrasında temel etik kurallar, kararların alınmasında fikri ve vicdani özgürlük. Mühendislerin kurum yapısı içinde ast ve üstlerle ilişkileri. Liderlikte bilginin önemi. Kanıta dayalı karar verme.İlgili Kaynaklar
12İş güvenliği ve iş hukukunun mühendislikte önemi. Kalite, proje, stres, risk, zaman yönetimlerinin önemi.İlgili Kaynaklar
13Mühendisliğin icrasında günümüz mühendislerinin sahip olması gereken ilave meziyetler: Yazılı ve sözlü iletişim becerisi, yabancı dil bilgisi, bilgisayar ve özel yazılımları kullanabilme becerisi vb.W.D.Callister,D.G.Rethwish, Materials Science and Engineering; An Introduction, Wiley, ISBN 978-0-471-73696-7, 2007
14Takım çalışması, Ömür boyu öğrenmenin mühendislik icrasında önemi. Dönemin genel değerlendirmesi, öğrencilerin dönem içinde ders sayesindeki kazanımlarının değerlendirmesi.İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer12
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok