Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Academic Research Techniques MSE432222200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüIşıl Kerti
Dersi Veren(ler)Fatih AKYOL
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMühendislik etiğinin temel kavramlarını tanıtmak, Etik kurallarını mühendislik mesleğinde uygulama becerisi kazandırmak, Öğrencileri sorumluluk bilinci içerisinde mesleğe hazırlamak, öğrencileri paylaşan ve çok disiplinli takımların iş üreten elemanı olarak yetiştirmek
Dersin İçeriğiGiriş, Ahlakın Kaynakları Sosyal Ahlak Kuralları Mühendisin Çalışma Alanı ve Mühendislik Etiği Mühendislik Mesleği ve Sorumluluk Bilinci Bilgisayar Etiği Yönetici ve Mühendis İlişkisi Çalışanın hakları Risk ve İş Güvenliği Patent ve Fikri Mülkiyet Hakkı Uluslararası Etik Ahlaki Problemlerin Analizi Mesleki Kuruluşlar ile İlişkiler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • P. Vesilind and A. Gun ,“ Engineering Ethics and the Environment”
 • C.E. Haris, M. Prithard, M. Rabins, “ Engineering Ethics: Cases and Concepts”
 • C. Whitbeck, “ Ethics in Engineering Practice and Reseach”
 • M. Martin and R. Schinzinger, “Ethics in Engineering”
 • C. E. Harris, M. Pritchard, and M. Rabins, “Practicing Engineering Ethics” ( IEEE Engineers Guide to Business, Vol 11
 • Henry Petroski, “ To Engineer is Human”
 • P. Werhane, “Blackwell Encylopedic Dictionary of Business”
 • M. Velasguez, “Business Ethics”
 • D. Johnson, “Computer Ethics”
 • D.Johnson, “Computers, Ethics and Social Values ”
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularınına ait incelemeler yapabilir.
 2. Akademik araştırma teknikleri kapsamında; kaynak araştırması yapabilme ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerilerine sahip olur.
 3. Ele alınan konularda yaşanan gelişmeleri izleme ve bilgi birikimini sürekli güncelleme becerisi kazanır.
 4. Araştırılan konularda Türkçe/İngilizce etkin sunum yapabilme ve bilgiyi aktarma becerilerine sahip olur.
 5. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Akademik yazım ve sunuma girişArlı, M. ve Nazik, H. (2001). Bilimsel araştırmaya giriş. Ankara: Gazi kitabevi.
2Bilimsel etik ve araştırma etiğiP. Vesilind and A. Gun “Engineering Ethics and the Environment”.
3Araştırma ve bilimsel yöntemBüyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (12. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
4Bilimsel bilgiye erişim; akademik rapor türleri, özellikleri ve yapılarıArıkan, Rauf (2004). Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama (4. basım). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
5Akademik raporlarda dilin, şekil ve tabloların kullanımıArıkan, Rauf (2004). Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama (4. basım). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
6Akademik yazım: bildiri, makale, teknik rapor ve tez yazımıKarasar, N. (1991). Araştırmalarda rapor hazırlama. (5.baskı). Ankara.
7Bilimsel sunum teknikleri: Temel bilgiler, sunuya ait görsel özellikler, sunumun planlanması, hazırlanması ve yapılmasıAziz, A. (1994). Araştırma yöntemleri, teknikleri ve iletişim. (Genişletilmiş 2.basım). Ankara: Turhan kitabevi.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Öğrenci Sunumlarıİlgili Kaynaklar
10Öğrenci Sunumlarıİlgili Kaynaklar
11Öğrenci Sunumlarıİlgili Kaynaklar
12Öğrenci Sunumlarıİlgili Kaynaklar
13Öğrenci Sunumlarıİlgili Kaynaklar
14Öğrenci Sunumlarıİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması121
Derse Özgü Staj
Ödev18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer15
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok