Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Metallurgical PretreatmentsMSE366223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüA.Binnaz HAZAR
Dersi Veren(ler)Burak BİROL
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMetalurjik üretim proseslerinde kullanılan hammaddelerin ana proses için hazırlanmasında kullanılan ön işlemleri öğretmek, istenen özelliklere uygun hammadde üretiminde ekonomi, verimlilik ve çevrenin dikkate alınmasını sağlamak, hammadde, proses ve ürünlerle ilgili problemleri belirleme, analiz etme ve çözümleme becerisi ile sonuçları yorumlama becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriğiMetalurjik ön işlemin anlam ve içeriği, üretim proseslerindeki yeri ve önemi. Metalurjik yakıt hazırlama ve dönüştürme işlemleri. Kurutma; kurutmanın prensibi, kurutmayı etkileyen faktörler, kurutma fırınları. Kalsinasyon; kalsinasyonun prensipleri ve kalsinasyon fırınları. Kalsinasyonun termodinamiği ve kinetiği. Kavurma; kavurmanın termokimyası ve kavurmaya etki eden faktörler. Kavurma tipleri, kavurma fırınları ve karşılaştırılması. Topaklaştırma; topaklaştırma tekniklerinin tanıtılması ve önemi. Briketleme, Sinterleme, Peletleme teknikleri, teorisi, kullanılan yöntemler, endüstriyel uygulamalar. Topaklaştırma yöntemlerinin karşılaştırılması. Ön Redüksiyon Prosesleri; proseslerin genel tanıtımı, sınıflandırılması, ortaya çıkış nedenleri. Doğrudan ve dolaylı indirgeme teknikleri, redüksiyonun termodinamik ve kinetiği. Gaz ve katı redükleyici kullanan ön redüksiyon proseslerinin tanıtılması ve endüstriyel uygulamalar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • T. Rosenqvist, “Principles of Extractive Metallurgy”, McGraw-Hill Book Co., 2nd Edition, 1983
  • F. Habashi, “Principles of Extractive Metallurgy,Vol.3-Pyrometallurgy”, Gordon and Breach Science Publishers, 1986.
  • F.Y. Bor, “Ekstraktif Metalurji Prensipleri”, Kısım I-II, İTÜ Kimya-Metalurji Fak. Yayın No.2, 1985.
  • İ. Gürgey, “Metalurjide Temel Süreçler”, İÜ Mühendislik Fak. Yayın No.64, 1984.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Temel mühendislik bilgilerini kalsinasyon ve kavurma problemlerine uygulama becerisi kazanır.
  2. Ana proses için gerekli hammaddeyi istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde üretmek için prosesi tasarlama becerisi kazanır.
  3. Maden-metalurji ilişkisini kavrayarak disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---
PÇ-13---
PÇ-14---
PÇ-15---
PÇ-16---
PÇ-17---
PÇ-18---
PÇ-19---
PÇ-20---
PÇ-21---
PÇ-22---
PÇ-23---
PÇ-24---
PÇ-25---
PÇ-26---
PÇ-27---
PÇ-28---
PÇ-29---
PÇ-30---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Girişİlgili Kaynaklar
2Metalurjik yakıtlar ve yanma. Yakıt hazırlama ve dönüştürme işlemleri.İlgili Kaynaklar
3Kurutma; kurutmanın prensibi, kurutmayı etkileyen faktörler, kurutma fırınlarıİlgili Kaynaklar
4Kalsinasyon; kalsinasyonun prensipleri ve kalsinasyon fırınlarıİlgili Kaynaklar
5Kalsinasyonun termodinamik ve kinetik incelenmesiİlgili Kaynaklar
6Kavurma; kavurmanın termokimyası ve kavurmaya etki eden faktörlerİlgili Kaynaklar
7Kavurma tipleri, kavurma fırınları ve karşılaştırılmasıİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ara Sınavİlgili Kaynaklar
10Sinterleme; teorisi, metotları, fırınları ve endüstriyel uygulamalarİlgili Kaynaklar
11Peletleme; teorisi, metotları, fırınları ve endüstriyel uygulamalarİlgili Kaynaklar
12Ön Redüksiyon Prosesleri; genel bakış ve gerekliliği.İlgili Kaynaklar
13Ön Redüksiyon Proseslerinin sınıflandırılmasıİlgili Kaynaklar
14Doğrudan ve dolaylı indirgeme teknikleri, redüksiyonun termodinamik ve kinetiği.Gaz ve katı esaslı ön redüksiyon proseslerinin endüstriyel uygulamalarıİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği120
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati152
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği110
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok