Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitim SosyolojisiEGT101023200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Zorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Mustafa Gündüz, Vefa Taşdelen, Mithat KORUMAZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki farkları açıklamak. Sosyal bilimler metodolojisi konusunda bakış açısı ortaya koymak, sosyolojinin ortaya çıkması, gelişmesi ve ortaya çıkışı konusunda bilgi sahibi olmak; eğitim ve sosyoloji arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek; sosyolojinin eğitime katkılarını, eğitim sorunlarının anlaşılmasına ve çözümlenmesine yapacağı katkı konusunda farkındalık oluşturma; sosyolojinin genel amaç ve felsefesini kazandırmak, sosyolojideki temel kavram ve ilkeleri öğrenciye kazandırmak, sosyoloji ve eğitim arasındaki karşılıklı ilişki ve bağlantıyı göstermek arasındaki ilişkinin öneminin farkında olmaktır.
Dersin İçeriğiSosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vd.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A. Comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Tezcan, M. (1997). Eğitim Sosyolojisi. Ankara
  • Kaya, M. (1985). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi yayınları.
  • Akyüz, H. (1991). Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavramları Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: Milli eğitim Bakanlığı Yayınları.
  • Çelikkaya, H. (2013). Fonksiyonel eğitim sosyolojisiç Ankara: Nobel yayınları.
  • Erkal, M. B. Baloğlu – F. Baloğlu (2004). Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü. İstanbul: Der Yayınları.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Toplumu, toplumsal kurumları tanıtır.
  2. Kültürü ve kültürel yapılanmayı tanıtır.
  3. Toplum içinde eğitimin işlevini ortaya koyar.
  4. Toplumsal gelişimde eğitimin rolünü açıklar.
  5. Kültürün gelişmesinde ve aktarımında eğitimin rolünü açıklar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sosyolojinin tanımı, ortaya çıkışı ve gelişmesiİlgili metinlerin okunması
2Eğitim sosyolojisi, birey, toplum, sosyalleşme ve eğitimİlgili metinlerin okunması
3Modernizm ve postmodernizm: Ekonomi, Siyaset, Kültür, Dinİlgili metinlerin okunması
4Klasik Sosyal Teori: İşlevsel Teoriİlgili metinlerin okunması
5Klasik Sosyal Teori: Çatışmacılık ve Eleştirel Teoriİlgili metinlerin okunması
6Toplumsal tabakalaşma, fırsat eşitliği ve eğitimİlgili metinlerin okunması
7Göç ve eğitimİlgili metinlerin okunması
8Ara Sınav 1
9Şehirleşme, adab-ı muaşeret ve eğitimİlgili metinlerin okunması
10Din ve eğitimİlgili metinlerin okunması
11İdeoloji ve eğitimİlgili metinlerin okunması
12Öğrenci sunularıİlgili metinlerin okunması
13Eğitimde ayrımcılık: Cinsiyet, Başarı, Şiddetİlgili metinlerin okunması
14Teknoloji, dijitalleşme, büyük veri ve eğitimİlgili metinlerin okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması92
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer116
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok