Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitimde Program GeliştirmeEGT208024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Gürol
Dersi Veren(ler)Bülent ALCI, Yavuz Erişen
Asistan(lar)ıBünyamin Bavlı
Dersin AmacıProgram geliştirmenin farklı temellerini açıklamak, program tasarımı ve modellerini öğretmek, program geliştirme sürecini kavratmak, eğitimdeki yeni yönelimleri öğretmek
Dersin İçeriğiTemel kavramlar, program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller) , eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme- değerlendirme, programa süreklilik kazandırma), eğitim programları ile ilgili yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zeka, işbirliğine dayalı öğrenme, yaşam boyu öğrenme, yapılandırmacılık, yaratıcı düşünme, vb.).
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Demirel, Ö. (2007). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
  • Sönmez, V. (2003). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
  • Varış, F., Eğitimde Program Geliştirme: Teori ve Teknikler. Ankara: Alkım Yay.,1994.
  • Ertürk, S., Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan Lmt.Şti, 1982.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Alan Eğitimi Bilgisi yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Alanının öğretim programını tüm ögeleriyle açıklar. • Alanının öğretim programını, ilgili diğer öğretim programları ile ilişkilendirir. • Alanının öğretiminde kullanılabilecek farklı strateji, yöntem ve teknikleri karşılaştırır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan aşağıdaki yeterliliklerle ilgilidir • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aaşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap ve grup çalışması yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım ve proje çalışmaları dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir (Alanları ile ilgili seçtiği bir dersin programının belirli ögelerini inceleme, program geliştirme ile ilgili akademik yayınların takibi, belirtke tablosu analizleri, vb.). Proje kapsamında, program geliştirmenin uygulanmasına yönelik performansa dayalı bir çalışma yapılır (Örn. 3-4 kişilik öğrenci gruplarının kendi alanı ile ilgili dersin öğretim programını analiz etme ve revizyon önerisinde bulunma, vb.).

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Program geliştirme ile ilgili temel kavramları açıklar
  2. Program geliştirme sürecinin tarihsel gelişimini kavrar
  3. Program geliştirme sürecinin temellerini (ekonomik, toplumsal, bireysel, felsefi) açıklar
  4. Program geliştirme modellerini tanır
  5. Program geliştirme sürecinde hedef, içerik, eğitim durumları ve ölçme/değerlendirme sürecinin özelliklerini kavrar

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Temel kavramlar.
2 Program geliştirmenin tarihi, sosyal, psikolojik, ekonomik, bireysel temelleri
3Program geliştirmenin felsefi temelleri
4 Program geliştirme tasarımları
5İhtiyaç Analizi
6Program geliştirme süreci.
7Eğitim programının hedefleri ve çeşitleri
8Ara Sınav 1
9Hedeflerin taksonomik sıralanması.
10İçerik düzenleme ve yaklaşımları.
11Program Geliştirmede Temel Sorunlar
12 Program değerlendirme yaklaşımları
13Ödev/Proje
14Türkiye'de program geliştirme çalışmaları - I
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım100
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler115
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler116
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)132
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok