Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Öğretimde Bireysel FarklılıklarEGT302123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Bülent ALCI
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu derste öğrencilerin, eğitim programı geliştirme sürecinde, bireyin gelişimsel ve öğrenme özelliklerini kavrama, öğrenme faaliyetlerinin temelini oluşturan öğrenmeye ilişkin bireysel farklılıklarla ilgili temel kavram ve ilkeleri öğrenmeleri hedeflenmektedir
Dersin İçeriğiÖğretimde bireysel farklılıklar nelerdir, öğretimde bireysel farklılıkların önemi, öz düzenlemeye dayalı öğrenme süreçleri, öğrenmede motivasyonel faktörler, öğrenme stratejileri, öğrenme stilleri ve türleri dersin içeriğini oluşturmaktadır
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Erden, M. Altun, S., (2006). Öğrenme Stilleri. İstanbul: Morpa Yayınevi.
  • Erden, M., Akman, Y., (1996). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Arkadaş Y.
  • Eggen, P. D., Kauchak, D.P., (2000). Strategies for Teachers. Boston:
  • Erden, M., Akman., Y., (2001). Gelişim ve Öğrenme. Anakara: Arkadaş Y.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Tutum ve Değerler yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. Her öğrenciye insan ve birey olarak değer verir. Her öğrencinin öğrenebileceğini savunur. Bireysel ve kültürel farklılıklara saygılıdır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Alana Özgü Yetkinlik altında yer alan aşağıdaki yeterlilikle ilgilidir: Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap ve grup çalışması yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev ve ders içi etkinliklere katılım ve proje çalışmaları dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, öğretimde bireysel farklılıkları içerecek ders planlarının hazırlanması, bireysel farklılıkların gözlemlenebilmesi için yöntemler aranması gibi konularda çalışmalar beklenmektedir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bireysel farklılıklarla ilgili temel kavramları tanır.
  2. Öğrenme etkinliklerini bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak planlar.
  3. Farklı öğrenme stratejilerini tanır.
  4. Zeka, üstün yetenek ve özel eğitimle ilgili uygulamaları kavrar.
  5. Zeka, üstün yetenek ve özel eğitimle ilgili uygulamaları kavrar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Öğrenme nedir? Öğrenmede bireysel farklılıklar nelerdir?
2Öğrenmede bireysel farklılıkların önemi.
3Öz-düzenleme becerisi.
4Motivasyonel faktörler.
5Öğrenme stratejileri, bilişsel stratejiler, kaynakları yönetme stratejileri.
6Öğrenme stilleri.
7Ara sınav.
8Ara Sınav 1
9Bilgiyi alma tercihine göre öğrenme stilleri.
10Doğuştan gelen kişilik özelliklerine göre öğrenme stilleri.
11Öğrencilerin yeteneklerine göre öğrenme stilleri.
12Öğrencilerin tercih ettikleri çalışma koşullarına göre öğrenme stilleri.
13Grup çalışması.
14Sunumlar.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri
Projeler115
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev38
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer18
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok