Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyolojiye GirişEGT102123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Vefa Taşdelen, Mustafa Gündüz
Asistan(lar)ıYunus Emre ÖMÜR
Dersin AmacıSosyoloji pratiği imgeleme dayanarak düşünmeyi ve kişinin kendisini toplum yaşamı hakkında daha önce edindiği düşüncelerden uzaklaştırmasını sağlamak sistematik inceleme yöntemlerinin ve kuramların kanıtlar ile mantıksal uslamlamalar ışığında değerlendirilmesini içermesi anlamında bir bilim olduğunu göstermek.
Dersin İçeriğiSosyolojinin tanımı, alanı, yöntem ve araştırma teknikleri; sosyal organizasyon, kültür-sosyalizasyon; gruplar; tabakalaşma; demografya ve sosyal değişmeye ilişkin temel kavramların açıklanması ve incelenmesi yapılmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Anthony Giddens, Sosyoloji, İstanbul, 2008
  • Topses, Devrim, M.(2012), Eğitim Sosyolojisi, Nobel Yayıncılık, Ankara.
  • Doğan, İsmail(2012), Eğitim Sosyolojisi, Nobel Yayıncılık, Ankara.
  • Tezcan, Mahmut (2006), Eğitim Sosyolojisi, Anı Yayıncılık, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB/RPD mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar (BİLGİ) • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir (BİLGİ) • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır (BECERİ). TYYÇ’deki aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, grup çalışması ve eleştirel düşünme yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde ara sınav ve final sınavının yanı sıra ders içi etkinliklere katılım ve ödev uygulanmaktadır. Ödev olarak, sosyaloji alanını ve uygulamalarını tanıtıcı görevler verilir (Örn. Sosyologların kitap özetleri, kitap eleştirileri, görüşme ve gözlem gibi yollarla saha analizinin yapılması, vb.).

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Birey, toplumsal eleştiriye ve reforma çeşitli yollardan katkıda bulunur.
  2. Belirli bir toplum durumları kümesinin daha iyi anlaşılması, genellikle bize bu durumları daha iyi denetleme şansını kazandırdığını bilir.
  3. Kültürel duyarlılıklarımızı arttırmanın, farklı kültürel değerlerin varlığının bilincinde olan politikalar belirlemenin bir aracının olduğunu bilir
  4. Belli politika programlarını benimsemenin doğuracağı (istendik-istenmedik) sonuçlarını inceleyebilir.
  5. Grupların ve bireylerin kendi yaşam koşullarını değiştirme fırsatlarını artırarak kendi kendilerini aydınlatma olanağının varlığını görür.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sosyoloji nedir? Kültür, toplum ve birey
2Toplum türleri Toplumsal etkileşim ve Günlük yaşam
3oplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Beden; yeme, hastalık ve yaşlılık
4Aile, evlilik ve kişisel yaşam
5Sapkınlık ve Suç Etnik durum ve ırk
6Tabakalaşma ve sınıf yapısı Modern örgütler
7İş ve ekonomik yaşam Hükümet, politik güç ve savaş
8Ara Sınav 1
9Kitle iletişim araçları ve popüler kültür; Eğitim
10Din
11Kentler ve Modern Ketliliğin gelişimi
12Devrimler ve Toplumsal Hareketler; Küresel değişim ve ekolojik bunalım
13Ara sınav-2 (opsiyonel) / Tekrar
14Sosyoloji ve kuramı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım110
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması121
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer18
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok