Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Anlatı ÇözümlemeleriTDE337123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüBanu Öztürk
Dersi Veren(ler)Banu Öztürk
Asistan(lar)ıEsengül Sağlam Can
Dersin AmacıAnlatı türüne özgü çözümleme araçlarını tanımak ve bunları kullanmayı öğrenmek ve Türk dili ve edebiyatı alanında analitik değerlendirme ve yorumlama becerisini kazandırmak
Dersin İçeriğiTürk ve dünya edebiyatından seçilen roman, öykü, masal gibi kurmaca metinlerle, biyografi, otobiyografi gibi diğer anlatı metinlerini okuma ve çağdaş anlatı kuramlarının ışığında çözümleme ve yorumlama.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Aytür, Ünal, Henry James ve Roman Sanatı, DTCF Yayınları, Ankara 1977.
 • Barthes, , R., Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş, Çev.: Mehmet Rifat - Sema Rifat, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1988
 • Kıran, Ayşe (Eziler) - Kıran, Z. Yazınsal Okuma Süreçleri, Seçkin Yay. Ankara, 2003.
 • Rifat, Mehmet, Roman Kurgusu ve Yapısal Çözümleme, Michel Butor'un Değişim'i, , Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2012.
 • Bayrav, Süheyla ve Yerguz, İsmail. Okuma, Anlama, Yorumlama, Bir Yaklaşım Denemesi. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları , 2002.
 • Booth, C., Wayne, Kurmacanın Retoriği, çev. Bülent O. Doğan, Metis Yayınları, İstanbul, 2012.
 • Chatman, Seymour, Öykü ve Söylem, çev. Özgür Yaren, De Ki Yayınları, İstanbul 2008.
 • Çetin, Nurullah, Roman Çözümleme Yöntemi, Öncü Kitap, Ankara 2000.
 • Genette, Gérard, Anlatının Söylemi, çev. Ferit Burak Aydar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Lukacs, Georg, Roman Kuramı, çev. Cem Soydemir, Metis Yayınları, İstanbul 2002.
 • Lukacs, Georg, Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı, Payel Yayınevi, İstanbul 1986.
 • Landa, Jose Angel Garcia- Susana Onega. Anlatıbilime Giriş, çev. Y. Salman-D. Hakyemez, Adam Yayınları, İstanbul 2002.
 • Moran, Berna, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınları, İstanbul 1999.
 • Sazyek, Hakan, Roman Terimleri Sözlüğü Hece Yayınları, Ankara 2013.
 • Stanzel, Franz K., Roman Biçimleri, çev. Fatih Tepebaşılı, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya 1997.
 • Todorov,T. “Anlatı Türünde Yapısal Analiz”, çev. Bülent Aksoy, Birikim. S. 28-29, Haziran-Temmuz, 1977, s. 87-92.
 • Wood, James, Kurmaca Nasıl İşler?, çev. Ekin Bodur, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2010.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Kurmaca metnin özelliklerini öğrenir.
 2. Kurmaca metnin yapısını kavrar.
 3. Kurmaca metni analiz etmeyi öğrenir.
 4. Bir metne sanatsal niteliğini veren özellikleri fark eder.
 5. Analiz ve sentez yeteneğini geliştirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2---5-
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6555-5
PÇ-7---55
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Metin okuma nedir? Anlatıya kuramsal yaklaşımlarKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
2Anlatı çözümlemelerinde temel terim ve kavramlarKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Anlatının beş aşamasıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
4Anlatı düzlemleriKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Anlatı kişileriKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
6Anlatıcı ve bakış açısıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Anlatıda zaman ve mekânKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Bir masal metnini çözümlemeKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Bir öykü metnini çözümlemeKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Bir roman metnini çözümlemeKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Yarı kurmaca türlerden otobiyografi çözümlemesiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
13UygulamaKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
14UygulamaKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok