Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilimsel Araştırma ve YöntemleriTDE332224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüDidem Ardali Büyükarman
Dersi Veren(ler)Didem Ardali Büyükarman
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBilimsel düşünce ve yaklaşımın ne olduğu, Türk Dili ve Edebiyatı alanında nasıl araştırma yapılacağı ve bir bilimsel araştırma metnini hazırlanmayı öğretmek. Bilimsel etik ve intihal konularında öğrenciyi bilgilendirmek.
Dersin İçeriğiBilim, bilimsel araştırma ne demektir? Bilimsel araştırma nasıl yapılır? Türk Dili ve Edebiyatı alanının kaynakları nelerdir? Kütüphaneden nasıl yararlanılır? Araştırma metni nasıl hazırlanır? Kaynak nasıl gösterilir? gibi sorular ve konular üzerinde durulmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Akgündüz, Ahmet. Tarih-lenklere cevaplar. İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı (OSAV), 2009.
 • Armay, Ural. Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı. Sunuş ve önsöz Toktamış Ateş. [göz. geç.2.bs.] İstanbul: Der, 1998.
 • Barton, Edward. A Contemporary guide to literary terms: with strategies for writing essays about literature. Houghton Mifflin Company, 2003.
 • Barzun, Jacques, Henry F. Graff. Modern araştırmacı. Çev. Fatoş Dilber. İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2010.
 • Birinci, Ali. Tarihin kara kitabı: tarihçiliğimizde usul ve ahlak meseleleri.. Ankara: Hitabevi, 2014.
 • Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams. The craft of research. 2nd ed.Chicago, London: The University of Chicago Press, 2003.
 • Eco, Umberto. Yorum ve aşırı yorum. çev. Kemal Atakay. İstanbul: Can Yayınları, 1996.
 • Eco, Umberto. Tez Nasıl Yazılır. çev.Betül Parlak. İstanbul: Can Yayınları, 2018.
 • Erdem, Hakan Y. Tarih-lenk: kusursuz yazarlar, kâğıttan metinler. İstanbul: Doğan Kitap, 2008.
 • Gökyay, Orhan Şaik. Destursuz bağa girenler. İstanbul: Kabalcı, 2007.
 • Kırbaş, Dursun-Filiz Ekim Çevik. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği, İstanbul: Nobel Kitapevleri, 2017.
 • Kuhn, Thomas S. Bilimsel devrimlerin yapısı. Çev. Nilüfer Kuyaş. İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2011. (Çevirmenin sunuşu)
 • Mayor, Federico, Augusto Forti. Bilim ve iktidar. Çev. Mehmet Küçük. 3. bs. Ankara: TÜBİTAK, 1997.
 • Medawar, P. B. Genç bilimadamına öğütler. Çev. Nermin Arık. İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2010.
 • MLA Handbook for writers of research papers. 7th. Ed. New York: MLA, 2009.
 • Murray, Rowena, Tez nasıl yazılır. çev. Şakir Çınkır. İstanbul: Anı Yayınları, 2014.
 • Resnik, David B. Bilim etiği. çev. Vicdan Mutlu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2017.
 • Seyidoğlu, Halil. Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı. Gel. 9. bs. İstanbul: Güzem Yay, 2009: 1-16.
 • Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı I-II, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4 /1-I Winter 2009.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Bilimsel araştırma hakkında bilgi edinir.
 2. Bir araştırma metninin nasıl hazırlanacağını öğrenir.
 3. İntihal ve bilimsel etik hakkında bilgi sahibi olur.
 4. Bilimsel çalışmalarda kaynak gösterme ve dipnot yazımını öğrenir.
 5. Ana literatür kaynaklarına nasıl ulaşılacağını ayrıca kütüphane ve arşiv kaynaklarında çalışma usullerini öğrenir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-555---
PÇ-6-----
PÇ-7---55
PÇ-8--5--
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bilim Ne Demektir?Konuyla ilgili makale ve kitapların okunması
2Bilim ile Sanat Arasında Benzerlik ve Farklılıklar Nelerdir?Konuyla ilgili makale ve kitapların okunması
3Araştırma Türleri ve Veri Toplama YöntemleriKonuyla ilgili makale ve kitapların okunması
4Kütüphane ve İnternet Ortamından YararlanmaKonuyla ilgili makale ve kitapların okunması
5Türk Dili ve Edebiyatının kaynakları nelerdir?Konuyla ilgili makale ve kitapların okunması
6Türk Dili ve Edebiyatının kaynakları konusuna devam.Konuyla ilgili makale ve kitapların okunması
7Bilimsel araştırma nasıl yapılır? Bilimsel etik nedir?Konuyla ilgili makale ve kitapların okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İntihal nedir? Alıntı ve aktarma yöntemleri. Konuyla ilgili makale ve kitapların okunması
10Dipnot ve bibliyografya gösterme yöntemleri Chicago Sistemi Dipnot ve bibliyografya gösterme yöntemleri Konuyla ilgili makale ve kitapların okunması
11MLA Sistemi, Turabian Sistemi, Parantezli Kaynak GöstermeKonuyla ilgili makale ve kitapların okunması
12Değişik konularda yazılmış bilimsel metinleri inceleme ve değerlendirmeKonuyla ilgili makale ve kitapların okunması
13Değişik konularda yazılmış bilimsel metinleri inceleme ve değerlendirmeKonuyla ilgili makale ve kitapların okunması
14Değişik konularda yazılmış bilimsel metinleri inceleme ve değerlendirmeKonuyla ilgili makale ve kitapların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler140
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler115
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok