Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Felsefeye GirişEGT103133300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüVefa Taşdelen
Dersi Veren(ler)Vefa Taşdelen
Asistan(lar)ıBüşra Tombak İlhan
Dersin AmacıFelsefi bakış açısı elde etmeye yönelik olarak felsefenin ne olduğu, hangi evrelerden geçtiği, hangi tür sorular sorduğu, ne tür bilgiler verdiği konusunun ele alınması, felsefi bilgi ile öteki tür bilgiler arasındaki farklılıkların kavranması. Eleştirel ve yaratıcı düşünme tutumlarını geliştirecek sorgulamaların yapılması.
Dersin İçeriğiFelsefe hakkında felsefi görüşler, felsefi etkinliğin temel nitelikleri ve ayırt edici özellikleri, felsefe disiplinleri ve felsefe disiplinlerindeki temel problemler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Honer, S. M. ve Hunt, T.C. (1996). Felsefeye Çağrı (Çev:H.Ünder). Ankara: İmge Yayıncılık.
 • Nermi uygur, Felsefenin Çağrısı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Jostein Gaarder, Sofinin Dünyası, İstanbul.
 • Platon, Diyaloglar, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Ahmet Aslan, Felsefeye Giriş, Vadi Yayınalrı, Ankara.
 • Dostoyevski, Suç ve Ceza, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
 • Ahmet Cevizci, Felsefe tarihi, Say Yayınları, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Alan Bilgisi Mesleki Bilgi yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder. • Alanındaki temel kuram ve yaklaşımların alanına yansımalarını yorumlar. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev ve ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, ders konularının içselleştirilmesine yönelik konular belirlenmektedir (Temel felsefi akımlardan birini eğitim ortamlarına yansıtmak, bir filozofun görüşlerine göre okul tasarlamaki vb)

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Felsefi sorgulama, eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.
 2. Felsefe, teoloji, sanat ve bilim alanları arasındaki ilişkiyi belirler.
 3. Felsefenin sosyal bilimler içerisindeki yerini saptar.
 4. Düşüncelerini felsefi kavramlara göre organize eder.
 5. Felsefi bakış açısını geliştirir.
 6. Felsefe disiplinlerindeki temel problemlere çözüm üretir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Felsefe nedirİlgili metinlerin okunması
2Felsefi etkinliğin temel nitelikleri ve ayırt edici özellikleri İlgili metinlerin okunması
3Felsefe disiplinlerindeki temel problemler İlgili metinlerin okunması
4Bilgi felsefesiİlgili metinlerin okunması
5Varlık felsefesi İlgili metinlerin okunması
6Ahlak felsefesiİlgili metinlerin okunması
7Sanat felsefesiİlgili metinlerin okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Siyaset felsefesiİlgili metinlerin okunması
10Din felsefesiİlgili metinlerin okunması
11Eğitim felsefesi İlgili metinlerin okunması
12Eğitim felsefesi İlgili metinlerin okunması
13Bilim felsefesi - Ödevİlgili metinlerin okunması
14Mantıkİlgili metinlerin okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım101
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması122
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok