Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2ATA104223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Zorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliUzaktan Öğrenim
Dersi Sunan Akademik BirimAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Eray Yılmaz, Gülsema Lüyer, Neslihan Erkan, Şebnem Gelmedi, Zafer Doğan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDisiplinler arası yaklaşım etrafında öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamak ve öğrencileri başta tarih olmak üzere farklı sosyal bilimlerin temel kuramsal kavramları, tartışmaları ve düşünce yöntemleri ile tanıştırmak.
Dersin İçeriğiSiyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Eric Hobsbawm, Kısa 20 Yüzyıl: Aşırılıklar Çağı, İstanbul: Everest Yayınları, 2006.
 • Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İstanbul: İletişim Yayınları, 1993.
 • Eray Yılmaz, İmparatorluktan Ulus Devlete Türkiye Tarihi, İstanbul: Efe Akademi, 2021.
 • Feroz Ahmad, Bir Kimlik Peşinde Türkiye, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007.
 • Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul: İletişim Yayınları, 1983.
 • Çağdaş Türkiye 1908-1980 (Yayın Yönetmeni Sina Akşin), İstanbul: Cem Yayınevi, 2005.
 • Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Modernleşme ve Batıcılık, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002.
 • Yüzyıl Biterken Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul: İletişim Yayınları, 1995.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, 20. yüzyıl tarihini değerlendirebilecek genel bir bakış açısı kazanacaktır.
 2. Öğrenciler, erken cumhuriyet dönemi siyaset, ekonomi ve kültür politikalarını değerlendirecektir.
 3. Öğrenciler, Demokrat Parti döneminin siyaset, ekonomi ve kültür politikalarını değerlendirecektir.
 4. Öğrenciler, 1980 sonrası siyaset, ekonomi ve kültür politikalarını değerlendirecektir.
 5. Öğrenciler günümüzü, Cumhuriyet tarihi bağlamında değerlendirecektir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1XX. yüzyıl tarihinin ana hatlarıEric Hobsbawm, Kısa 20 Yüzyıl: Aşırılıklar Çağı, s. 13-31
2Siyasal Yaşam 1923-1945Çağdaş Türkiye 1908-1980, s. 85-154
3Atatürk İlkelerinin ve Cumhuriyet ideolojisinin oluşumuCumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c.1 s. 86-88
41923-1950 arası toplumsal & kültürel dönüşümModern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Modernleşme ve Batıcılık, s.382-402
51923-1945 arası Türkiye’de ekonomiCumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c.2 s. 412-418
61923-1950 arası Türkiye’de dış siyasetErik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, s. 291-298
71945-1950: Türkiye’de çok partili siyasal hayata geçişEray Yılmaz, İmparatorluktan Ulus Devlete Türkiye Tarihi, s. 265-270
8Ara Sınav 1
91950-1960 arası Demokrat Parti iktidarı: Siyasî GelişmelerErik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, s. 321-350
101960 – 1980 arası Türkiye’de siyasetFeroz Ahmad, Bir Kimlik Peşinde Türkiye, s.147-182.
111960-1980 arasında Türkiye’de Ekonomik Gelişme ve Toplumsal DeğişmeCumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c.4 s. 1065-1073
121980 darbesi ve neo-liberalizmin yükselişiFeroz Ahmad, Bir Kimlik Peşinde Türkiye, s. 185-198
13Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet PolitikalarıYüzyıl Biterken Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c.13 s. 757-764
14Türkiye’de AnayasalarCumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c.1 s. 18-54
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)19
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok