Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Koruma Kuramları ve MevzuatıKVK102223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Fevzi UĞURYOL
Dersi Veren(ler)Nevra Ertürk Güngör, Rabia Özakın, Mehmet Fevzi UĞURYOL, Drahşan Uğuryol
Asistan(lar)ıCem Akgün
Dersin AmacıKültür varlıklarının korunması konusundaki kuramları, kavramları, ulusal ve uluslararası mevzuatı aktarmak.
Dersin İçeriğiKültür varlığı ve koruma kavramı; Konuyla ilgili diğer temel kavramlar; Dünyada ve Türkiye’de koruma tarihi, koruma yaklaşımları; kültür varlıklarını koruma ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumlar; ulusal ve uluslararası alanda koruma mevzuatının tarihsel gelişimi; mesleki uygulamalara ilişkin yasal yükümlülük ve sınırlar; koruma etiği; taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarıyla ilgili yürürlükte olan ulusal ve uluslararası koruma belgeleri (tüzükler, sözleşmeler vb.).
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu. Kuram ve Uygulama, Doğan Kuban, YEM Yayınları, İstanbul, 2000.
 • Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Zeynep Ahunbay, YEM Yayınları, İstanbul, 1996.
 • The Architectural Theory of Viollet-le-Duc. Readings and Commentary, Hearn, M. F. (eds.) Boston: MIT Press, 1995.
 • Mimari Restorasyon Koruma Teknik ve Yöntemleri, Lory Zakar ve K. Kutgün Eyüpgiller, YEM Kitabevi, İstanbul, 2015
 • Kültürel Miras Mevzuatı, Mustafa Servet Akbolat (edit.), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2012.
 • International Cultural Heritage Law, Janet Blake, Oxford Press, UK, 2015.
 • Eski Eserler ve Müzelerle İlgili Mevzuat, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Koruma ve Yaşatma Derneği Yayınları, Ankara, 1996.
 • Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması. E. Madran, N Özgönül, TMMOB Mimarlar Odası Yayını, Ankara, 2005
 • Uluslararası Alanda Kültür Varlıklarının Korunması. Sibel Özel, Alkım Yayınları, İstanbul, 1998
 • Tarihi Çevre Bilinci, Cevat Erder, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 1975.
 • Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Doğan Hasol, YEM Yayınları, İstanbul, 1988.
 • Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, Doğan Kuban, YEM Yayınları, İstanbul, 2000.
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku, Nusret İlker Çolak, On İki Levha Yayıncılık, 2015.
 • Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması, Emre Mardan, Mimarlar Odası Yayını, Ankara, 2005.
 • Türk Arkeolojisinin Sorunları ve Koruma Politikaları, Mehmet Özdoğan, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2001.
 • 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun Taslağına, Gerekçeleriyle Birlikte Öneriler, Ercan Tatar vd. (haz.), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul,1993.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Koruma ile ilgili temel kavramları öğrenir.
 2. Koruma kültürüne ve bilincine sahip olur.
 3. Bir anıtta korumayı gerekli kılan kültürel ve doğal değerleri bilir.
 4. Koruma ve onarımda araştırmanın önemini ve gerekli bilgilere nasıl ulaşacağını bilir.
 5. Koruma konusunda Türkiye'de ve dünyada uluslararası boyutta nasıl bir örgütlenme olduğunu bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-2555-5
PÇ-355555
PÇ-444-44
PÇ-54554-
PÇ-6-545-
PÇ-7-444-
PÇ-844-44
PÇ-9-55--
PÇ-10-554-
PÇ-11---5-
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kültür varlığı ve koruma kavramı; Konuyla ilgili diğer temel kavramlar (anıt kavramı, türleri, tanımı, anıtsal değer ölçütleri, belge niteliği ve ilkeleri vb.).
2Dünyada ve Türkiye’de koruma tarihi. Koruma anlayışının evrimi ve 19. yüzyıl kuramları ile çağdaş bilimsel kuramlar.
3Koruma kuramları ve yaklaşımları. Korunması gerekli değerler ve bu değerlerin saptanmasındaki ilkeler.
4Kültür varlıklarını koruma ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumlar ve kuruluşlar.
5Ulusal ve uluslararası alanda koruma mevzuatının tarihsel gelişimi. Mesleki uygulamalara ilişkin yasal yükümlülük ve sınırlar. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarıyla ilgili yürürlükte olan ulusal ve uluslararası koruma belgeleri (tüzükler, sözleşmeler vb.). Mimari restorasyon çalışmalarında izlenen yasal süreç.
6Dünya Miras Listesi ve Türkiye.
7Korunması gerekli kültürel ve doğal değerlerin sınıflanması. Bir bütün olarak çevre ve sit koruma.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Mimari restorasyon çalışmaları sürecinde kullanılan proje tipleri, proje örnekleri ve kullanım amaçları.
10Taşınır kültür varlıklarının onarımında/restorasyonunda farklı yaklaşımlar.
11Koleksiyonculuk, koleksiyonculuk tarihi ve ülkemizde koleksiyonculuk mevzuatı.
12Koruma etiği.
13Korumayla ilgili eleştirel yaklaşımlar, dersin değerlendirilmesi.
14Ara sınav 2, konu tekrarı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması122
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)29
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)19
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok