Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri KVK106223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Dersin KoordinatörüNevra Ertürk Güngör
Dersi Veren(ler)Nevra Ertürk Güngör
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBilimsel bir araştırmanın nasıl yapılacağı ve bilimsel bir çalışmanın nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi kazanmak.
Dersin İçeriğiBilimsel araştırma ve yazma yöntemlerinin kapsamı ve önemi; araştırma sürecinde dikkat edilecek hususlar; bilimsel araştırmada veri toplama teknikleri; bilimsel araştırma yöntemi ve süreci; bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramlar; bilimsel araştırma ve yazma etiği; birincil ve ikincil veri kaynakları; kaynak taraması; araştırma makalesinin içeriğinin hazırlanması; anlatım ve yazım dili; dipnot ve kaynakça kullanımı; kütüphane ve/veya arşiv ziyareti; araştırma makalesinin içeriğinin hazırlanması; anlatım ve yazım dili; dipnot ve kaynakça kullanımı; sunumlar; araştırma makalesinin içeriğinin hazırlanması; anlatım ve yazım dili; dipnot ve kaynakça kullanımı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Barzun, J. ve H. F. Graff. Modern Araştırmacı. Çev. Fatoş Dilber. İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2014.
 • Day, Robert A., Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?, Çev. Gülay Aşkar Altay, Ankara: TÜBİTAK, 1996, http://acare2.tripod.com/academic/rm/Bilimsel_Makale.pdf, [05.02.2019].
 • Güven, S. Toplumbiliminde Araştırma Yöntemleri. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları, 2017.
 • Karasar, Niyazi. Araştırmalarda Rapor Hazırlama. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım, 2018.
 • Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık, 2018.
 • Seyidoğlu, Halil. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı: Toplumsal Bilimler Alanında Tez, Seminer, Rapor ve Proje Tasarısı Hazırlama Kılavuzu. Bursa: Güzem Yayınları, 1987.
 • Üstdal, Muzaffer ve Gülbahar Kural. Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır? Nasıl Yazılır? İstanbul: Beta Yayınları, 1997.
 • Yıldırım, Engin, Coşkun, Recai, Altunışık, Remzi, Bayraktaroğlu, Serkan, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, Ankara: Sakarya Kitabevi, 2017.
 • YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu, 2018, http://www.fbe.yildiz.edu.tr/media/files/TEZ YAZIM KILAVUZU 05_12_2018.pdf, [05.02.2019].
 • YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri- Sanatta Yeterlilik Eser Çalışması Yazım Kılavuzu, 2007, http://www.sbe.yildiz.edu.tr/images/files/yazim.pdf, [05.02.2019].
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Bilimsel araştırma ve yazma yöntemleriyle ilişkili terminolojiye ve temel kavramsal bilgiye sahip olur.
 2. Eleştirel kaynak incelemesi yapma yöntemlerini bilir.
 3. Hazırlanacak ödevin içeriği ve yöntemine karar verebilir.
 4. Bilimsel araştırmaya dair etik kurallara sahip olur.
 5. Alıntı yapma, kaynak gösterme yöntemlerini bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-15444-
PÇ-255555
PÇ-3-5-5-
PÇ-45444-
PÇ-544444
PÇ-6-----
PÇ-744454
PÇ-855454
PÇ-944-5-
PÇ-1055555
PÇ-1155555
PÇ-1255555
PÇ-1355555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel araştırma ve yazma yöntemlerinin kapsamı ve önemi; araştırma sürecinde dikkat edilecek hususlar; bilimsel araştırmada veri toplama teknikleri
2Bilimsel araştırmada veri toplama teknikleri; bilimsel araştırma yöntemi ve süreci; bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramlar; bilimsel araştırma ve yazma etiği
3Birincil ve ikincil veri kaynakları; kaynak taraması; araştırma makalesinin içeriğinin hazırlanması; anlatım ve yazım dili; dipnot ve kaynakça kullanımı
4Birincil ve ikincil veri kaynakları; kaynak taraması; araştırma makalesinin içeriğinin hazırlanması; anlatım ve yazım dili; dipnot ve kaynakça kullanımı
5Kaynak taraması; araştırma makalesinin içeriğinin hazırlanması; anlatım ve yazım dili; dipnot ve kaynakça kullanımı
6Kütüphane ve/veya arşiv ziyareti
7Araştırma makalesinin içeriğinin hazırlanması; anlatım ve yazım dili; dipnot ve kaynakça kullanımı
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Sunumlar
10Sunumlar
11Sunumlar
12Sunumlar
13Sunumlar
14Araştırma makalesinin içeriğinin hazırlanması; anlatım ve yazım dili; dipnot ve kaynakça kullanımı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması122
Derse Özgü Staj
Ödev19
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer19
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)19
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)19
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok