Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Eğitim TarihiEGT203023200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Zorunlu @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüMustafa Gündüz
Dersi Veren(ler)Mustafa Gündüz, Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıBüşra Tombak İlhan
Dersin AmacıGeçmişten günümüze kadar türk devletleri ve toplumlarında eğitimin tarihsel gelişimi üzerinde durularak modern türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü, eğitim reformlarları ve önemli eğitimcilerin görüşleri ele alınacaktır
Dersin İçeriğiEski Türk Devletleri'nde eğitim, medreseler, sıbyan mektepleri, enderun mektebi, Osmanlı Devleti'nde eğitimde yenileşme hareketleri, modern Türkiye'de eğitimde gelişmeler, Türk eğitimine yön veren önemli şahsiyetler ve onların eğitim ile ilgili görüşleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Mustafa Gündüz, “Socio-Cultural Origins of Turkish Educational Reforms and Ideological Origins of Late Ottoman Intellectuals (1908-1930)”, History of Education, Journal of the History of Education Society, V: 38, İssue: 2, March 2009, pp. 191-216.
  • Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Ankara: PegemA yay., 2012
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB/RPD mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar (BİLGİ) • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir (BİLGİ). • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır (BİLGİ) • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır (BECERİ). • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir (BECERİ). • Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir (ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK). TYYÇ’deki aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. • B1.2. Öğretim sürecini çevresel şartları, maliyeti ve zamanı dikkate alarak planlar. • B1.3. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve sosyokültürel özelliklerini dikkate alarak esnek öğretim planları hazırlar. • B2.1. Sağlıklı, güvenli ve estetik öğrenme ortamları düzenler. • B2.7. Öğrencilerin milli ve manevi değerleri içselleştirmesine karkıda bulunacak öğrenme ortamları oluşturur. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, grup çalışması yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav, final sınavı, ders içi etkinliklere katılım ve ödev uygulanmaktadır. Ödev olarak öğrencilerden ders ile ilgili belirlenen bir konuda araştırma yaparak sınıf içerisinde sunmaları istenir (Örn. Eğitim tarihinde önemli olan okulların gözlemi ve sunumu, eğitim tarihinde önemli olayların sunumu ve anlatımı, vb.)

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Türk eğitim tarihinin gelişim evrelerini bilir.
  2. Günümüz Türk eğitiminin geldiği seviyeyi değerlendirir.
  3. Geçmiş eğitim sistemleriyle günümüz eğitim sistemini karşılaştırır.
  4. Türk eğitim tarihinde öne çıkan eğitimcileri ve onların eğitim görüşlerini kavrar.
  5. Modern Türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü yorumlar.
  6. Türk eğitim tarihindeki önemli eğitim reformlarını bilir.
  7. İlköğretim ve orta öğretimdeki gelişmeleri değerlendirir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Eski Türk Devletleri'nde eğitim. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Türklerin İslamiyet'i kabulü ve medreseler.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Osmanlı devletinde ilk ve orta öğretim kurumları. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Enderun mektebi.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Osmanlı devletinde eğitimde modernleşme.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Osmanlı döneminde yetişen önemli eğitimciler. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1
9Atatürk ve eğitim.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitiminde yenilikler.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Yabancı uzman raporları; eğitim şuraları.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12İlköğretim ve orta öğretimdeki gelişmeler.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Dünden bugüne Türkiye’de öğretmen yetiştirme. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Günümüz Türkiyesinde eğitim: bazı tarihi tespitler.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması92
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer116
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok