Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Topluma Hizmet UygulamalarıEGT302223120
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüFulya YÜKSEL ŞAHİN
Dersi Veren(ler)Davut HOTAMAN, Erkan TABANCALI
Asistan(lar)ıSeher Merve ERUS
Dersin AmacıTopluma hizmet uygulamalarının önemi; toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma; topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.
Dersin İçeriğiÖğrencilerin yurt, okul, kantin veya öğrenci evi, okul, kantin üçgeninden kurtulması. Toplumla bütünleşme ve toplumsal liderlik işlevini yerine getirme. Toplumun değişik sorunlarını yakından gözlemleme, bu sorunların nedenlerinin ve boyutlarının üzerinde düşünme ve çözüm yolları bulma. Toplumsal yaşamda sanayileşmenin de etkisiyle unutulan sevgi, saygı, hoşgörü gibi kültürel değerler. Yaşlılar, körler, düşkünler, yoksullar, kimsesizler gibi yardıma muhtaç insanlara destek. Eğitime verilen destek kapsamında gerçekleştirilen projeler. Ekip ruhuyla gerçekleştirilen projelerde sorumluluk alma bilinci. Çevre sorunlarına duyarlılık ve sorumluluk.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Kuzucu, K & Kamer, S.T. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Tutum ve Değerler yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. Her öğrenciye insan ve birey olarak değer verir. Tutum ve davranışlarıyla öğrencilere rol model olur. Okul gelişimine yönelik faaliyetlere aktif olarak katılır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Öğrenme Yetkinliği ve İletişim ve Sosyal Yetkinlik altında yer alan aşağıdaki yeterliliklerle ilgilidir: Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, yansıtıcı düşünme yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki derse katılım ve uygulama öz-değerlendirmeleri ile raporları göz önüne alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler toplumla bütünleşme sağlama konusunda bilgi sahibi olur.
  2. Öğrenciler işbirliği ile plan yapma ve bu planı uygulama becelerilerini geliştirir.
  3. Öğrenciler toplumsal sorumluluklarının önemini fark eder.
  4. Öğrenciler liderlik becerilerini geliştirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----
PÇ-12----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacı, konusu ve içeriği hakkında bilgilendirme
2Proje önerileri için çalışmakurum/proje araştırması
3Proje önerileri için çalışmakurum/proje araştırması
4Proje önerileri için çalışmaproje önerisi raporu hazırlama
5Proje öneri formumun sunulması ve değerlendirilmesiproje önerisi raporu hazırlama
6Projenin uygulanmasıProje uygulamasını planlama
7Projenin uygulanmasıProje uygulamasını planlama
8Ara Sınav 1
9Projenin uygulanmasıProje uygulamasını planlama
10Projenin uygulanmasıProje uygulamasını planlama
11Projenin uygulanmasıProje uygulamasını planlama
12Projenin uygulanmasıProje uygulamasını planlama
13Projenin uygulanmasıProje uygulamasını planlama
14Projenin uygulanmasıproje sonuç raporunun hazırlanması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1310
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri230
Projeler160
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati131
Laboratuar
Uygulama132
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer210
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok