Sosyal Seçimlik Dersler

Ders Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuvar Kredi
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 3 0 0 3
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 3 0 0 3
BED3041 Futbol Ve Temel Hareket Öğretimi 3 0 0 3
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 3 0 0 3
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 3 0 0 3
BED4021 Egzersiz Ve Zihinsel Sağlık 3 0 0 3
BED4022 Tenis Teknik Ve Taktik Eğitimi 3 0 0 3
BED4031 Halk Oyunları Temel Figür Eğitimi 3 0 0 3
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 3 0 0 3
BSP3301 Doğu Mitolojisi 3 0 0 3
BSP4332 Felsefe Ve Sanat 3 0 0 3
CEV3321 Hava Kirliliği 3 0 0 3
DNS1220 Beden Farkındalığı Ve Nefes Teknikleri 3 0 0 3
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş 3 0 0 3
DNS1240 Yoga Ve Anatomi 3 0 0 3
MSS5106 Müzik Ve Edebi Metinler 3 0 0 3
DTP4841 Türk Müziği Usulleri 1 3 0 0 3
EGT1022 Sosyal Antropoloji 3 0 0 3
EGT5210 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3
EGT6405 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3
ISL5402 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3
END5309 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3
EML2152 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3
EGT2131 Düşünme ve Problem Çözme 3 0 0 3
EGT4041 Eğitim Yönetimi 3 0 0 3
END5720 Toplam Kalite Yönetimi 3 0 0 3
ISL5208 Toplam Kalite Yönetimi 3 0 0 3
END2312 Ergonomi 3 0 0 3
END3401 İş Etüdü 3 0 0 3
END4651 Kalite Yönetimi 3 0 0 3
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 1 3 0 0 3
FEL2270 Batı Felsefesi 1 3 0 0 3
FEL2280 Batı Felsefesi 2 3 0 0 3
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 1 3 0 0 3
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 2 3 0 0 3
FEL3330 Felsefe Okumaları 1 3 0 0 3
FEL3340 Felsefe Okumaları 2 3 0 0 3
FEL3350 Antikçağ Felsefesi 3 0 0 3
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri 3 0 0 3
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri 3 0 0 0
FVP2440 Fotoğraf Ve Sanat 3 0 0 3
GIM4151 İnovasyon Ve Girişimcilik 3 0 0 3
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi 3 0 0 3
IKT1101 İktisada Giriş 1 3 0 0 3
IKT1112 İktisatçılar İçin Matematik 2 3 0 0 3
IKT1121 Sosyoloji 3 0 0 3
ITB3010 Sosyoloji 3 0 0 3
SBU1031 Sosyoloji 3 0 0 3
IKT1122 Türkiyenin Toplumsal Yapısı 3 0 0 3
IKT2272 Kamu Ekonomisi 3 0 0 3
IKT3322 Ekonomi Politikaları 3 0 0 3
IKT6120 Ekonomi Politikaları 3 0 0 3
IKT2281 Genel İktisat Tarihi 3 0 0 3
IKT2902 Türkiye İktisat Tarihi 3 0 0 3
IKT3521 İktisat Ve Sanat 3 0 0 3
IKT3670 İktisadi Planlama 3 0 0 3
IKT3562 Türk İdare Tarihi 3 0 0 3
IKT3720 Sosyal Tarih 3 0 0 3
IKT4421 Türk Vergi Sistemi 3 0 0 3
IKT4620 Finansal İktisat 3 0 0 3
IKT4690 Finansal Kriz Kuramları 3 0 0 3
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 3 0 0 3
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 3 0 0 3
SAN5208 Tipografik Animasyon 3 0 0 3
ILT3622 Tipografik Animasyon 3 0 0 3
ILT3722 Görsel Medya İçin Ses Tasarımı 3 0 0 3
ILT3732 3B Animasyon 3 0 0 3
ILT4702 Deneysel Tipografi 3 0 0 3
GRA4120 Deneysel Tipografi 3 0 0 3
ING1222 Sözcük Bilgisi 3 0 0 3
INS2462 Trafik Güvenliği 3 0 0 3
INS3931 Tarihi Yapılarda Koruma İlkeleri 3 0 0 3
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş 3 0 0 3
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu 3 0 0 3
ISL2442 Ticaret Hukuku 3 0 0 3
SYP3241 Halkla İlişkiler 3 0 0 3
ISL2560 Halkla İlişkiler 3 0 0 3
ISL2630 Takım Kurma Ve Geliştirme 3 0 0 3
ISL2642 Örgütsel Davranış 3 0 0 3
EGT6404 Örgütsel Davranış 3 0 0 3
SYP4460 Örgütsel Davranış 3 0 0 3
EGT5227 Örgütsel Davranış 3 0 0 3
ISL2710 Aile İşletmeleri Ve Kurumsallaşma 3 0 0 3
SBU3401 Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3
SAN5300 Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3
ISL5404 Araştırma Yöntemleri 3 0 0 0
ISL2731 Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 3 0 0 3
ISL2901 Doğrudan Pazarlama 3 0 0 3
ISL3040 Örgütlerde Takım Oluşturma Ve Geliştirme 3 0 0 3
SER2131 Pazarlama 3 0 0 3
ISL3411 Pazarlama 3 0 0 3
ISL5409 Uluslararası Pazarlama 3 0 0 0
ISL3522 Uluslararası Pazarlama 3 0 0 2
ISL3531 Davranışsal Açıdan Sürdürülebilirlik 3 0 0 3
ISL3621 Üretim Yönetimi 3 0 0 3
ISL3631 Kariyer Ve Çalışma Psikolojisi 3 0 0 3
ISL3660 İşletmelerde İletişim 3 0 0 3
ISL3730 Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri 3 0 0 3
END4982 İş Hukuku 3 0 0 3
ISS1032 İş Hukuku 3 0 0 3
ISL3862 İş Hukuku 3 0 0 3
END5314 İş Hukuku 3 0 0 3
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (işletme) 3 0 0 3
ISL3930 Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar 3 0 0 3
ISL3972 İş Sağlığı Ve Güvenliği Hukuku 3 0 0 3
ISS1132 İş Sağlığı Ve Güvenliği Hukuku 3 0 0 3
ISL4420 Satış Yönetimi 3 0 0 3
ISL4440 Perakendeci Mağaza Yönetimi 3 0 0 3
ISL4551 Nicel Karar Verme Teknikleri 1 3 0 0 3
ISL4611 Örgütsel Etik 3 0 0 3
ISL4640 Girişimcilik 3 0 0 3
ISL4692 Stratejik İşletme Yönetimi 3 0 0 3
ISL4851 İşletmelerde İnovasyon Yönetimi 3 0 0 3
ISL4860 Tüketici Davranışı 3 0 0 3
ISL4870 Marka Yönetimi 3 0 0 3
ISL4891 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3 0 0 3
MIM2411 Arkeoloji 3 0 0 3
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş 3 0 0 3
ITB2020 Bilim Tarihi 3 0 0 3
KIM2111 Bilim Tarihi 3 0 0 3
FEL3231 Bilim Tarihi 3 0 0 3
FEL4251 Bilim Felsefesi 3 0 0 3
ITB2030 Bilim Felsefesi 3 0 0 3
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları 3 0 0 3
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları 3 0 0 3
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 3 0 0 3
ITB3150 Tarih ve Sinema 3 0 0 3
ITB3210 Çağdaş Toplum Ve İletişim 3 0 0 3
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu 3 0 0 3
FEL1042 Psikolojiye Giriş 3 0 0 3
PDR5202 Psikolojiye Giriş 3 0 0 3
ITB3250 Psikolojiye Giriş 3 0 0 3
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik 3 0 0 3
SBU3922 Türkiye Ekonomisi 3 0 0 3
IKT4402 Türkiye Ekonomisi 3 0 0 3
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 3 0 0 3
IKT4760 İktisadi Suçlar 3 0 0 3
ITB3320 İktisadi Suçlar 3 0 0 3
ITB3330 Çevre Ve Ekoloji 3 0 0 3
ITB3330 Çevre Ve Ekoloji 3 0 0 3
SER1502 Sanat Tarihi 3 0 0 3
ITB3360 Sanat Tarihi 3 0 0 3
ITB3390 Uygarlık Tarihi 3 0 0 3
MIM1412 Uygarlık Tarihi 3 0 0 3
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı 3 0 0 3
SAN5301 Medya Sanatı 3 0 0 3
ITB4930 Mimarlık Tarihi 3 0 0 3
MIM2421 Mimarlık Tarihi 3 0 0 3
ITB3550 İnsan Hakları 3 0 0 3
FEL4021 İnsan Hakları 3 0 0 3
FEL4311 Siyaset Felsefesi 3 0 0 3
FEL4311 Siyaset Felsefesi 3 0 0 3
ITB3560 Siyaset Felsefesi 3 0 0 3
EGT6311 Eğitim Felsefesi 3 0 0 3
ITB3570 Eğitim Felsefesi 3 0 0 3
FEL4431 Eğitim Felsefesi 3 0 0 3
ITB3610 Yazarlık Teknikleri 3 0 0 3
ITC1020 Toplumsal Yapılar Ve Tarihsel Dönüşümler 3 0 0 3
ITB4100 Toplumsal Yapılar Ve Tarihsel Dönüşümler 3 0 0 3
KMM3561 Teknik İletişim 3 0 0 3
MDB1052 İngilizce II 3 0 0 3
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş 3 0 0 3
MDB4021 Almanca Dil Becerileri 3 0 0 3
MDB4031 İleri Almanca 3 0 0 3
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 3 0 0 3
MEM4501 Seramikler 3 0 0 3
MIM1422 Sanat Ve Mimarlık Tarihine Giriş 3 0 0 3
IKL2751 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri 3 0 0 3
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans 3 0 0 3
PDR2021 Özel Eğitim 3 0 0 3
SBP1062 İnsan Yerleşmelerinin Evrimi 4 0 0 4
SBP2031 Şehir Ekonomisi 3 0 0 3
SBP2082 Şehir Sosyolojisi 3 0 0 3
SBU1401 Siyaset Bilimine Giriş 3 0 0 3
SBU1612 Anayasa Hukuku 3 0 0 3
SBU1701 Hukuka Giriş 3 0 0 3
SBU2311 Siyasi Tarih 1 3 0 0 3
SBU2602 Siyaset Ve Sinema 3 0 0 3
SBU2711 Çağdaş Siyasi Kültür 3 0 0 3
SBU3122 Medya Ve Politika 3 0 0 3
SBU3912 Milliyetçilik Ve Azınlıklar 3 0 0 3
SBU4502 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular 3 0 0 3
TDE5205 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri 3 0 0 3
ISL5216 İşletme Yönetimi 3 0 0 3
SNF2112 Türkiye Coğrafya Ve Jeopolitiği 3 0 0 3
SYP2192 Kültür Yönetimi Ve Etkenleri 2 3 0 0 3
SYP3342 Müzeler Ve Müzecilik 3 0 0 3
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri 3 0 0 3
TDB4021 Konuşma Teknikleri Ve Hitabet 3 0 0 3
TDB4031 Güzel Konuşma Ve Diksiyon 3 0 0 3
TDB4041 Türk Öykü Ve Romanı 3 0 0 3
TDB4051 Akademik Türkçe 3 0 0 3
TDB4061 Yeditepe İstanbul 3 0 0 3
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler 3 0 0 3
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler 3 0 0 3
TRO2281 Türk Dili Tarihi 3 0 0 3
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı 3 0 0 3
TRO4522 Söylem Yapısı Ve Tür Kuramı 3 0 0 3
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı Ve Metin Çözümlemeleri 3 0 0 3