Elektr.&Hab. Müh. ABD Haberleşme Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimElektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektr.&Hab. Müh. ABD Haberleşme Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hberleşme Yüksek Lisans programının amacı; Haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi için farklı tekniklere ilişkin teorik bilgileri sağlamak, Öğrencileri Haberleşme sistemleri değerlendirme ve tasarlama konusunda donanımlı hale getirmek, Öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, Öğrencileri endüstriyel kariyer ve ileri araştırma için hazırlamaktır.
Mezunların Mesleki ProfiliBu lisansüstü programın mezunlarının Elektronik ve Haberleşme sistemleri üzerinde çeşitli sektörlerde danışma veya araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar Haberleşme alanında yüksek eğitim almış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebiirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
 2. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
 3. Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
 4. Yeni ve özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
 5. Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
 6. Analitik, modele dayalı ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
 7. Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
 8. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
 9. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
 10. Akademik ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
 11. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
 12. Mühendislik uygulamalarının hukuksal, sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
EHM5001 Seminer02007.5
EHM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
EHM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
EHM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM5219 İstatistiksel İşaret İşleme30037.5
EHM5213 İleri Elektromanyetik Teorisi 130037.5
EHM5233 Sistem Analizinde Olasılık Yöntemleri30037.5
EHM5227 Mühendislik ve Fizik Problemlerinin Çözümünde Kompleks Fonksiyonlar Teorisi30037.5
EHM5212 İleri Anten Teorisi30037.5
EHM5420 Mikrodalga Mühendisliği30037.5
EHM5230 Sayısal Haberleşme Sistemleri30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM5238 Veri İletişim Sistemleri30037.5
EHM5237 Uydu Haberleşme Sistemleri30037.5
EHM5225 Mikrodalga Radar Sistemleri30037.5
EHM5108 Nöron Ağları ve Uygulamaları30037.5
EHM5105 Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Uygulamaları30037.5
EHM5203 Elektrik Devrelerinde Gürültü ve Analizi30037.5
EHM5232 Sayısal İşaret İşleme ve Uygulamaları30037.5
EHM5222 Lineer Mikrodalga Devreleri I30037.5
EHM5210 Hücresel Sinir Ağları ve Görüntü İşleme Uygulamaları30037.5
EHM5202 Dijital Filtreler30037.5
EHM5239 Yüzeyaltı Görüntüleme Radarı30037.5
EHM5404 Elektromagnetik Uyumluluk 30037.5
EHM5312 Optik Sinyal İşleme ve Holografi00007.5
EHM5317 Uygulamalı Mikrodalga Pasif Devreler30037.5
EHM5414 Akıllı Şebeke Haberleşme Devre ve Teknolojileri30037.5
EHM5423 RF/Mikrodalga Devrelerinin Akıllı Sistemler ile Analizi00000
EHM5425 Gömülü Sistem Yazılımı30037.5
EHM5422 RF Devre Tasarımı30037.5
EHM5427 Bilgisayar Destekli Sayısal Analiz Yöntemleri30037.5
EHM5413 Yapay Zeka Tabanlı Sistemler 30037.5
EHM5403 Biyometri30037.5
EHM5113 FPGA Temelli Gömülü Sistem Tasarımı30037.5
EHM5248 Davranışsal Biyometri30037.5
EHM5313 Optimizasyon Algoritmaları30037.5
EHM5316 Sayısal Görüntü İşleme31257.5
EHM5318 Yeni Nesil Telsiz Haberleşme Sistemleri30037.5
EHM5408 Optik Haberleşme30037.5
EHM5211 İki Boyutlu İşaret ve Görüntü İşleme30037.5
EHM5229 Optik Örüntü Tanıma 30037.5
EHM5218 İletişim Teknolojileri30037.5
EHM5103 Bulanık Kümeler ve Bulanık Mantık30037.5
EHM5220 Kırınımın Geometrik Teorisinde Birinci Mertebeden Kanonik Problemler30037.5
EHM5235 Telsiz İletişim Ağları30037.5
EHM5112 Yapay Sinir Sistemlerinin Tasarımı30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
EHM5219İstatistiksel İşaret İşleme544445512551
EHM5213İleri Elektromanyetik Teorisi 1534223312331
EHM5233Sistem Analizinde Olasılık Yöntemleri434444414342
EHM5227Mühendislik ve Fizik Problemlerinin Çözümünde Kompleks Fonksiyonlar Teorisi444533554453
EHM5212İleri Anten Teorisi444323312331
EHM5230Sayısal Haberleşme Sistemleri333353411131
EHM5238Veri İletişim Sistemleri544445512551
EHM5237Uydu Haberleşme Sistemleri444443312331
EHM5225Mikrodalga Radar Sistemleri444443312331
EHM5108Nöron Ağları ve Uygulamaları343233312242
EHM5105Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Uygulamaları444332414231
EHM5203Elektrik Devrelerinde Gürültü ve Analizi5555-5555354
EHM5232Sayısal İşaret İşleme ve Uygulamaları444344414242
EHM5222Lineer Mikrodalga Devreleri I5555-5555354
EHM5210Hücresel Sinir Ağları ve Görüntü İşleme Uygulamaları444332414231
EHM5202Dijital Filtreler444332414231
EHM5239Yüzeyaltı Görüntüleme Radarı454434312241
EHM5211İki Boyutlu İşaret ve Görüntü İşleme545222413321
EHM5229Optik Örüntü Tanıma 545222413321
EHM5218İletişim Teknolojileri323353211342
EHM5103Bulanık Kümeler ve Bulanık Mantık354343411241
EHM5220Kırınımın Geometrik Teorisinde Birinci Mertebeden Kanonik Problemler444533554453
EHM5112Yapay Sinir Sistemlerinin Tasarımı543445414131
EHM5235Telsiz İletişim Ağları433353311353
EHM5001Seminer414132415332
EHM5000Yüksek Lisans Tezi555555515553

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12