Makine Mühendisliği ABD İmal Usulleri Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMakine Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine Mühendisliği ABD İmal Usulleri Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıTasarımdan başlayarak genellikle metalsel malzemeler başta olmak üzere plastikler dahil tüm malzemeleri inceleyen dahası bu malzemelerin fonksiyonel biçimlerine ulaşma aşamalarında alışılmış (döküm, talaşlı, talaşsız ve kaynak) yada alışılmamış (EDM, ultrasonik, su jeti, vb.) imalat yöntemlerini uygulatan, yöntemleri uygulanabilir hale getiren ve geliştiren, kalite yönetimi ve kalite güvencesi konularında uygulamaya yönelik teknikleri benimseten, yenilikçi Ar-Ge çalışmaları ile uluslar arası platformlarda etkin rol oynayan araştırmacılar yetiştirir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki Profiliİmal Usulleri Yüksek Lisans programından Makine Yüksek Mühendisi (İmal Usulleri Programı) ünvanı ile mezun olanlar, ileri teknoloji dahil her türlü imalat (döküm, talaşsız, talaşlı, kaynak) sektörü ile bakım-onarımın olduğu her iş yerinde ve işletmede ileri düzeyde uzmanlığa sahip olarak çalışabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği İmalat alanında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Makine Mühendisliği İmalat alanındaki disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
 3. Makine Mühendisliği İmalat alanında karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
 4. Makine Mühendisliği İmalat alanında karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
 5. Makine Mühendisliği İmalat alanında araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
 6. Makine Mühendisliği İmalat alanında edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 7. Makine Mühendisliği İmalat alanındaki kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
 8. Makine Mühendisliği İmalat alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
 9. Makine Mühendisliği İmalat alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
 10. Makine Mühendisliği İmalat alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 11. Makine Mühendisliği İmalat alanındaki uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 SEÇMELİ 130037.5
SEC0002 SEÇMELİ 230037.5
SEC0003 SEÇMELİ 330037.5
MAK5515 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ30037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0004 Zorunlu 130037.5
SEC0005 SEÇMELİ 430037.5
SEC0006 SEÇMELİ 530037.5
MAK5001 Seminer02007.5
MAK5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
MAK5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
MAK5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK5301 KAYNAK METALURJİSİ VE PROBLEMLERİ30037.5
MAK5307 ÖLÇME TEKNİĞİ VE KALİTE YÖNETİMİ30037.5
MAK6301 İLERİ TEKNOLOJİ MALZEMELERİ30037.5
MAK5317 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE DENEYSEL TASARIM VE OPTİMİZASYON30037.5
MAK5312 TALAŞLI İMALATTA İLERİ TEKNOLOJİLER30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK5309 TALAŞSIZ ŞEKİLLENDİRMEDE ANALİZ VE GELİŞMELER I30037.5
MAK5319 Metal Şekillendirmede Sonlu Elemanlar Metodu ve Uygulamaları30037.5
MAK5303 ENDÜSTRİDE KAYNAK UYGULAMALARI30037.5
MAK5308 SÜREKLİ DÖKÜM TEKNOLOJİSİ30037.5
MAK5305 MAKİNE MALZEMELERİNDE KOROZYON VE YÜZEYSEL KORUMA 30037.5
MAK5318 Sürdürülebilir Talaşlı İmalat30037.5
MAK5313 GELENEKSEL OLMAYAN İMALAT YÖNTEMLERİ30037.5
MAK5532 İmalatta Kalite ve Süreç İyileştirme30037.5
MAK5314 KESİCİ TAKIMLARDA YENİ TEKNOLOJİLER30037.5
MAK5315 Mikro ve Nano İmalatta Metroloji30037.5
MAK5530 Eklemeli İmalat Teknolojileri30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
MAK5301KAYNAK METALURJİSİ VE PROBLEMLERİ1-1-111---1
MAK5307ÖLÇME TEKNİĞİ VE KALİTE YÖNETİMİ11111111111
MAK6301İLERİ TEKNOLOJİ MALZEMELERİ11111111111
MAK5305MAKİNE MALZEMELERİNDE KOROZYON VE YÜZEYSEL KORUMA 11111111111
MAK5309TALAŞSIZ ŞEKİLLENDİRMEDE ANALİZ VE GELİŞMELER I11111111111
MAK5303ENDÜSTRİDE KAYNAK UYGULAMALARI11111111111
MAK5308SÜREKLİ DÖKÜM TEKNOLOJİSİ11111111111
MAK5315Mikro ve Nano İmalatta Metroloji11111111111
MAK5318Sürdürülebilir Talaşlı İmalat11111111111
MAK5001Seminer11111111111
MAK5000Yüksek Lisans Tezi11111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XXXXXXXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXXX