Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıYapı Fiziği Yüksek Lisans Tezli Programı, mimaride uygun ortamlar oluşturmak üzere yapı fiziği alanında araştıran, bilgi üreten, kuram, tasarım ve uygulama ilişkisini kurabilen, ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi olabilecek yapı fiziği uzmanı ve akademisyenlerinin yetişmesini hedefleyen bir programdır.
Mezunların Mesleki ProfiliÖğrenciye kazandırılması hedeflenen nitelik, yapı fiziği konfor koşullarına yönelik edindiği bilgiyi geliştirme, tasarım, uygulama ve akademik faaliyetlerde kullanabilme becerisidir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Yapı Fiziği Konfor Koşulları: Mimari tasarımda yapı fiziği öğelerinin önemi ve etkisi konusunda bilinçlenme. Yapı içi ve yapı dışı görsel, işitsel ve ısısal konfor koşulları ile ilgili sorunlar ve teknolojiler konusunda temel ilkelere sahip olma
 2. Araştırma Becerisi: Fiziksel çevre ile ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme ve kayıt etme becerisi
 3. Tasarım Becerileri: Yapı fiziği ilkelerini yerleşim, bina ve iç mekân tasarımı düzeyinde uygulama becerisi
 4. Sürdürülebilir Tasarım: Kentsel ve mimari tasarımı sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirme ve enerji etkin yerleşim-bina tasarlama becerisi
 5. Yapı Fiziğinde Optimizasyon: Uygun fizik ortama yönelik çözümlerin yaratılmasında farklı etkenleri ayırt etme, bilgiyi birleştirme, uygulama ve eleştiri becerisi
 6. Ölçme ve Modelleme: Çevre ve yapı performansının değerlendirilebilmesi için ölçme ve modelleme tekniklerinin bilinmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması
 7. Yasal Sorumluluklar: Yapı fiziğine yönelik yönetmelik ve standartları kullanabilme becerisi
 8. Örneklerden Yararlanma: Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde mevcut yerleşim ve yapıları, yapı fiziği açısından değerlendirme ve örneklerden yararlanma becerisi
 9. Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin yapı fiziği açısından kullanım ve uygulama ilkelerine sahip olma
 10. Yapı Kabuğu Tasarım ve Uygulamaları: Yapı kabuğunun yapı fiziği açısından tasarım ve uygulamalarının temel ilkelerine sahip olma
 11. Geniş Kapsamlı Tasarım Yapma: Yapı fiziği açısından kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem aşamasına kadar geliştirme ve değerlendirme becerisi
 12. Yayın Yapma Becerisi: Temel araştırmaları yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilme becerisi
 13. YL Tezi: Öğrenciye, kuramsal araştırma yapabilme, ölçme, inceleme, simulasyon programlarından yararlanabilme, değerlendirme yapabilme becerisi kazandırılması; bilimsel yöntemleri kullanarak belli bir araştırma konusu üzerinde kuramsal çalışma yapabilme, farklı yönlerden bir konuyu ele alma ve bilimsel çalışmayı belli bir sistematiğe uygun olarak yazma becerilerinin geliştirilmesi.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
MIM5001 Seminer01007.5
MIM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi010030
MIM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi010030
MIM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
40 Toplam:
145 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5105 Aydınlık Düzenleme 130037.5
MIM5112 Gürültü Denetimi 130037.5
MIM5113 Gürültü Denetimi 230037.5
MIM5117 Isısal Konfor30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5111 Günışığı ile aydınlatma30037.5
MIM5104 Aydınlık Düzenleme 230037.5
MIM5120 Mimari Akustik30037.5
MIM5114 Hacim Akustiği Kuramı30037.5
MIM5122 Mimaride Güneş Enerjisi30037.5
MIM5123 Mimaride Renk30037.5
MIM5127 Renk Kuramları30037.5
MIM5124 Oditoryum Akustiği30037.5
MIM5129 Yapı Fiziği Uygulama Eleştirileri30037.5
MIM5121 Mimari Aydınlatma30037.5
MIM5118 İklim ve Tasarım Etkenleri30037.5
MIM5803 Yapılarda Edilgen Soğutma İlkeleri30037.5
MIM5110 Güneş Denetim Yöntemleri30037.5
MIM5131 Yerleşim Tasarımında Fizik Etkenler30037.5
MIM5119 Kent ve Yapı Akustiğinde Gürültü Modellemeleri30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213
MIM5105Aydınlık Düzenleme 15231-41241---
MIM5112Gürültü Denetimi 15341245255---
MIM5113Gürültü Denetimi 25451244555---
MIM5117Isısal Konfor5345245555---
MIM5111Günışığı ile aydınlatma5334243543---
MIM5104Aydınlık Düzenleme 25455245553---
MIM5120Mimari Akustik512--34353---
MIM5114Hacim Akustiği Kuramı545-14355----
MIM5122Mimaride Güneş Enerjisi5345245555---
MIM5123Mimaride Renk545-141522---
MIM5127Renk Kuramları523--2-23----
MIM5124Oditoryum Akustiği545-14355----
MIM5129Yapı Fiziği Uygulama Eleştirileri55---45555---
MIM5121Mimari Aydınlatma5333134532---
MIM5118İklim ve Tasarım Etkenleri5345235544---
MIM5803Yapılarda Edilgen Soğutma İlkeleri5335245545---
MIM5110Güneş Denetim Yöntemleri5345322325---
MIM5131Yerleşim Tasarımında Fizik Etkenler55555-54125--
MIM5119Kent ve Yapı Akustiğinde Gürültü Modellemeleri5-4--55234---
MIM5001Seminer-----------5-
MIM5000Yüksek Lisans Tezi5555455545445

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XXXXXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXXXX
PÇ-9XXXXX
PÇ-10X
PÇ-11XXXXX
PÇ-12X
PÇ-13XXXXXX