Makine Mühendisliği ABD Enerji Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMakine Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine Mühendisliği ABD Enerji Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıMakine Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Programı, Enerji ve Otomotiv olmak üzere farklı iki temel bilim dalını kapsayacak şekilde eğitim ve araştırma faaliyeti göstermektedir. Enerji programının kapsamı; otomotiv ve enerji sektörlerinde üretim, Ar-Ge, Ür-Ge alanlarında gerçekleştirilen mühendislik faaliyetleridir. Otomotiv bilim alanında, teknik hesaplamaları içeren tasarım, yakıt tüketimi, emisyon, taşıt dinamiği, aşınma ve yağlama konularında ölçme ve değerlendirme sistem tasarımı ve kurulumuna yönelik eğitim programı yürütülmektedir. Otomotiv sektörünün üretim, Ar-Ge, Ür-Ge alanlarında ihtiyaç duyduğu uzman mühendislerin yetişmelerine katkıda bulunulmaktadır. Enerji bilim alanında ise, Enerji üretim tesislerinin teknik ve ekonomik analizi ve enerji planlaması konularına yönelik eğitim programı yürütülmektedir. Enerji üretim santralları, turbo makina imalat sektörlerinin üretim Ar-Ge, Ür-Ge alanlarında ihtiyaç duyduğu uzman mühendislerin yetiştirilmesini sağlamaktadır.
Mezunların Mesleki ProfiliOtomotiv bilim alanında uzmanlaşan mühendisler, Otomotiv Sektöründe faaliyet göstermekte olan firmaların Ar-Ge, Ür-Ge ve üretim birimlerinde yoğun olarak çalışma alanı bulmaktadır. Enerji bilim alanında uzmanlaşan mühendisler ise, enerji üretim santrallarında (termik, hidroelektrik, nükleer, kombine çevrim, kojenerasyon, yenilebilir enerji kaynaklı) enerji planlaması ve ekonomisinde, turbo makina imalat sektöründe (pompa, komprasör, vantilatör) ve hidrolik-pinomatik sistemler üreten firmalarda ve Ar-Ge birimlerinde çalışma alanı bulmaktadır.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanma.
 2. Enerji alanında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme, edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 3. Problem çözümünde modern yöntemlere ve bilgisayar yazılımlarına hakim olma.
 4. Enerji alanında deneysel esaslı araştırmaları, uluslararası standartları göz önünde bulundurarak bağımsız olarak tasarlayabilme becerisi kazanma.
 5. Analitik ve modele dayalı araştırmaları gerçekleştirme ve bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleyebilme becerisi kazanma.
 6. Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerdeki bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
 7. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirme becerisi kazanma.
 8. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan enerji uygulamaları hakkında bilgi edinme.
 9. Enerji alanında gerçekleştirilen çalışmaların süreç ve sonuçlarını, bilimsel, toplumsal, kültürel ve etik değerler çerçevesinde yorumlayabilme.
 10. Gerçekleştirdiği araştırmaları ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi kazanma.
 11. Enerji alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek bilgi birikimine katkıda bulunmak.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 SEÇMELİ 130037.5
SEC0002 SEÇMELİ 230037.5
SEC0003 SEÇMELİ 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 SEÇMELİ 430037.5
SEC0006 SEÇMELİ 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
MAK5001 Seminer01007.5
MAK5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik30037.5
37.5 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
127.5 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK5100 ENDÜSTRİ TESİSLERİNDE ENERJİ EKONOMİSİ30037.5
MAK5123 TERMİK TURBO MAKİNELERİNDE ÖZEL KONULAR30037.5
MAK5105 HİDROLİK MAKİNELERDE ÖZEL KONULAR30037.5
MAK5101 ENERJİ MALİYETİ30037.5
MAK5529 Enerji Depolama Sistemleri30037.5
MAK6701 İçten Yanmalı Motorlarda Yanma Modellemesi30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK5115 NÜKLEER REAKTÖRLERDE ISI TRANSFERİ30037.5
MAK5104 GAZ DİNAMİĞİ30037.5
MAK5118 TEPKİLİ TAHRİK SİSTEMLERİ30037.5
MAK5114 NÜKLEER REAKTÖRLER30037.5
MAK5103 ENERJİ ÜRETİM SANTRALLARI VE ÜRETİM GRUPLARININ YÜKLENMESİ30037.5
MAK5102 ENERJİ TESİSLERİNDE OTOMATİK KONTROL VE REGLAJ30037.5
MAK5112 MOTORLARDA YANMA ÇOK BÖLGELİ YANMA MODELLERİ 30037.5
MAK5108 JEOTERMAL ENERJİ SİSTEMLERİ30037.5
MAK5134 YAKIT PİLİ VE HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ30037.5
MAK5126 BENZERLİK VE BOYUT ANALİZİ30037.5
MAK5526 Enerji Verimliliği30037.5
MAK5527 Enerji ve Çevre30037.5
MAK5528 Yenilenebilir Enerji Sistemleri30007.5
MAK5211 İKİ FAZLI AKIŞLAR30037.5
MAK5204 ENERJİ SİSTEMLERİNİN II. KANUN ANALİZİ VE EKSERJİ 30037.5
MAK5501 AKIŞKAN GÜÇ KONTROLÜ30037.5
MAK5515 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ30037.5
MAK5505 İLERİ HİDROLİK VE PNÖMATİK MEKANİZMALAR30037.5
MAK5516 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA YAPAY ZEKA30037.5
MAK5317 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE DENEYSEL TASARIM VE OPTİMİZASYON30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
MAK5100ENDÜSTRİ TESİSLERİNDE ENERJİ EKONOMİSİ43344435544
MAK5123TERMİK TURBO MAKİNELERİNDE ÖZEL KONULAR54532545345
MAK5105HİDROLİK MAKİNELERDE ÖZEL KONULAR44444455445
MAK5101ENERJİ MALİYETİ34544545445
MAK5115NÜKLEER REAKTÖRLERDE ISI TRANSFERİ44434555454
MAK5104GAZ DİNAMİĞİ44115323323
MAK5118TEPKİLİ TAHRİK SİSTEMLERİ33443344545
MAK5114NÜKLEER REAKTÖRLER55344555444
MAK5103ENERJİ ÜRETİM SANTRALLARI VE ÜRETİM GRUPLARININ YÜKLENMESİ44334544444
MAK5102ENERJİ TESİSLERİNDE OTOMATİK KONTROL VE REGLAJ44533445444
MAK5112MOTORLARDA YANMA ÇOK BÖLGELİ YANMA MODELLERİ 54435433554
MAK5108JEOTERMAL ENERJİ SİSTEMLERİ54543444443
MAK5134YAKIT PİLİ VE HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ5-342--1---
MAK5001Seminer53433435545
MAK5000Yüksek Lisans Tezi55555545544

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3X
PÇ-4XXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XX
PÇ-9XXX
PÇ-10X
PÇ-11XXX