Makine Mühendisliği ABD Isı Proses Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMakine Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine Mühendisliği ABD Isı Proses Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıHVAC, kimyasal proses ve enerji santrallerindeki proses ünitelerini, makine bakım ve imalatları konularında uzman mühendislik ile ilgili alanları kapsar.
Mezunların Mesleki ProfiliIsı Proses Dal Programından Yüksek Mühendis ünvanıyla mezun olanlar, işletme ve proje mühendisi olarak tüm proses ünitelerinde, uzman mühendis olarak mesleki hizmet verir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği Isı ve Proses alanında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Makine Mühendisliği Isı ve Proses alanındaki disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
 3. Makine Mühendisliği Isı ve Proses alanında karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme
 4. Makine Mühendisliği Isı ve Proses alanında karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
 5. Makine Mühendisliği Isı ve Proses alanında edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 6. Makine Mühendisliği Isı ve Proses alanındaki kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
 7. Makine Mühendisliği Isı ve Proses alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
 8. Makine Mühendisliği Isı ve Proses alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
 9. Makine Mühendisliği Isı ve Proses alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 10. Makine Mühendisliği Isı ve Proses alanında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.
 11. Makine Mühendisliği Isı ve Proses alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi edinme ve takipi.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 SEÇMELİ 130037.5
SEC0002 SEÇMELİ 230037.5
SEC0003 SEÇMELİ 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 SEÇMELİ 430037.5
SEC0006 SEÇMELİ 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
MAK5001 Seminer01007.5
MAK5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik30037.5
37.5 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
127.5 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK5537 İletim İle Isı Transferi30037.5
MAK6601 Taşınım Isı Transferi30037.5
MAK5552 Işınım30037.5
MAK5538 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği30037.5
MAK5210 İleri Kütle Transferi30007.5
MAK5515 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ30037.5
MAK5207 İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK5209 SINIR TABAKA 30037.5
MAK5205 GÜNEŞ ENERJİSİNDEN YARARLANMA TEKNİKLERİ30037.5
MAK5204 ENERJİ SİSTEMLERİNİN II. KANUN ANALİZİ VE EKSERJİ 30037.5
MAK5211 İKİ FAZLI AKIŞLAR30037.5
MAK6290 KURUTMA TEKNİĞİ30037.5
MAK6602 İleri Termodinamik30037.5
MAK6603 İklimlendirme ve Akıllı Sistemler30037.5
MAK5539 Endüstriyel Soğutma ve Klima30037.5
MAK5540 Deneysel Yöntemler ve Ölçme Sistemleri30037.5
MAK5541 Yanma Esasları30037.5
MAK6707 YAKIT HÜCRELİ ENERJİ SİSTEMLERİ30037.5
MAK5126 BENZERLİK VE BOYUT ANALİZİ30037.5
MAK5516 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA YAPAY ZEKA30037.5
MAK5509 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ UYGULAMALARI30037.5
MAK6301 İLERİ TEKNOLOJİ MALZEMELERİ30037.5
MAK5305 MAKİNE MALZEMELERİNDE KOROZYON VE YÜZEYSEL KORUMA 30037.5
MAK5317 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE DENEYSEL TASARIM VE OPTİMİZASYON30037.5
MAK5134 YAKIT PİLİ VE HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
MAK5207İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ54543445345
MAK5209SINIR TABAKA 55544435555
MAK5205GÜNEŞ ENERJİSİNDEN YARARLANMA TEKNİKLERİ544534554--
MAK5204ENERJİ SİSTEMLERİNİN II. KANUN ANALİZİ VE EKSERJİ 454544535--
MAK5539 Endüstriyel Soğutma ve Klima44533544355
MAK5001Seminer44355543545
MAK5000Yüksek Lisans Tezi54455555545

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10XXX
PÇ-11XX