Makine Mühendisliği ABD Konstrüksiyon Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMakine Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine Mühendisliği ABD Konstrüksiyon Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıMakina tasarımı (metalik ve polimerik malzemelerle tasarım), optimizasyonu, sistem modelleme ve mekanik konularında uluslararası düzeyde yüksek lisans öğretimi yapmış, uluslar arası platformlarda etkin rol oynayan araştırmacılar ve uzman mühendisler yetiştirir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliKonstrüksiyon Yüksek Lisans Programından Makina Yüksek Mühendis ünvanıyla mezun olanlar mühendisler, tasarım ve proje mühendisi olarak tüm makina tasarımına yönelik işletmelerde uzman mühendis olarak mesleki hizmet verir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Makine tasarımı (metalik, polimerik ve kompozit malzemelerle mekanik tasarım) ve optimizasyonu konularında bilgi ve beceri elde etmek.
 2. Endüstride karşılaşılan problemleri çok yönlü ele alarak daha detaylı inceleme, çözüm için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi elde etmek.
 3. Lisans eğitimi esnasında edindiği birçok bilgiyi birleştirerek sorunları bilimsel yaklaşımlarla çözme becerisi kazandırmak.
 4. Özel ortamlarda çalışan yüksek performanslı makine ve ekipman tasarımı ve bunlara ait prototip uygulamalar gerçekleştirilebilme yeteneği kazandırmak.
 5. Makine sistemlerinin modellenmesi ve farklı mühendislik yazılımları kullanılarak analizler gerçekleştirilebilme yeteneği kazandırmak.
 6. Temel araştırmaları yürütebilme ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayımlayabilme becerisi kazandırmak.
 7. Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmak.
 8. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
 10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 SEÇMELİ 130037.5
SEC0002 SEÇMELİ 230037.5
SEC0003 SEÇMELİ 330037.5
MAK5515 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ30037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0004 Zorunlu 130037.5
SEC0005 SEÇMELİ 430037.5
SEC0006 SEÇMELİ 530037.5
MAK5001 Seminer02007.5
MAK5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
MAK5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
MAK5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK5410 SİSTEMATİK KONSTRÜKSİYON30037.5
MAK5405 KONSTRÜKSİYON TEKNİĞİNDE GELİŞMELER30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK6499 İLERİ MEKANİK I30037.5
MAK5408 PLANET MEKANİZMALARI30037.5
MAK5412 SÜRTÜNME VE AŞINMA TEORİLERİ30037.5
MAK5413 TRANSPORT TEKNİĞİNDE GELİŞMELER30037.5
MAK5407 ÖZEL TRANSPORTÖRLER30037.5
MAK5402 DÜŞEY TAŞIMA VE İLETME SİSTEMLERİ30037.5
MAK5401 DİŞLİ ÇARK MEKANİZMALARININ OPTİMİZASYONU30037.5
MAK5403 GÜÇ İLETİMİ30037.5
MAK5542 Yorulma30037.5
MAK5553 İleri Rulman Teknolojisi30037.5
MAK5554 Makine Elemanlarının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi30037.5
MAK5545 Konstrüksiyonda Mukavemet ve Emniyet Problemleri30037.5
MAK5547 Konstrüksiyonda Özel Konular30037.5
MAK5550 Kompozit Malzemeler Mekaniği30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
MAK5410SİSTEMATİK KONSTRÜKSİYON11111111111
MAK5405KONSTRÜKSİYON TEKNİĞİNDE GELİŞMELER11111111111
MAK5412SÜRTÜNME VE AŞINMA TEORİLERİ11111111111
MAK5413TRANSPORT TEKNİĞİNDE GELİŞMELER11111111111
MAK5407ÖZEL TRANSPORTÖRLER1----------
MAK5402DÜŞEY TAŞIMA VE İLETME SİSTEMLERİ1--------11
MAK5401DİŞLİ ÇARK MEKANİZMALARININ OPTİMİZASYONU11111111111
MAK5403GÜÇ İLETİMİ11111111111
MAK5408PLANET MEKANİZMALARI11111111111
MAK6499İLERİ MEKANİK I11111111111
MAK5545Konstrüksiyonda Mukavemet ve Emniyet Problemleri11111111111
MAK5547Konstrüksiyonda Özel Konular11111111111
MAK5001Seminer11111111111
MAK5000Yüksek Lisans Tezi11111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6XX
PÇ-7XX
PÇ-8XX
PÇ-9X
PÇ-10XXX
PÇ-11X