Endüstri Mühendisliği ABD Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimEndüstri Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Endüstri Mühendisliği ABD Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıEndüstri Mühendisliği yüksek lisans programı, insan, kapital, makine ve enerji gibi kısıtlı kaynakları en veriml şekilde kullanarak organizasyonları hedeflerine ulaştıracak yüksek mühendis bireyler yetiştiren programdır.
Mezunların Mesleki ProfiliEndüstri Mühendisliği Mezunları Üretim planlamacısı; Üretim Sistemleri, Hizmet Sektöründe organizasyonların tasarlayıcı ve değerlendirici; İstatistiksel Analiz Uzmanı; Yöneylem Araştırma Uzmanı; Sistem Analisti; İş Analisti; Kalite Yöneticisi, Karar Verici, Tesis Planlamacısı görevlerinde çalışmaktadırlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Endüstri Mühendisliği alanında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahip olur.
 2. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme yeteneği kazanır.
 3. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanında karşılaştığı problemlere araştırma ve geliştirme yöntemini kullanarak çözüm bulabilme yeteğine sahip olur.
 4. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanında karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilir.
 5. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi gösterir.
 6. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanındaki kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme becerisi gösterir.
 7. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olur.
 8. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme kabiliyetini kazanır.
 9. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.
 10. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine haiz olur.
 11. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
END5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
END5001 Seminer01007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END5000 Yüksek Lisans Tezi010020
END5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END5000 Yüksek Lisans Tezi010020
END5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END5020 MATEMATİK PROGRAMLAMA30037.5
END5640 MÜHENDİSLER İÇİN İSTATİSTİKSEL ANALİZ30037.5
END5901 Mühendislikte Tahmin Teknikleri30037.5
END5030 BULANIK KÜME TEORİSİ30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END5350 YAPAY SİNİR AĞLARI VE UYGULAMALARI30037.5
END5360 ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALARI30037.5
END5300 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİ AKTARIMI30037.5
END5280 YALIN YÖNETİM SİSTEMLERİ30037.5
END5200 ÜRETİMDE MÜŞTERİ ODAKLI ÜRÜN TASARIMI30037.5
END5110 İLERİ KARAR TEORİSİ VE OYUNLAR30037.5
END5116 İŞ SIRALAMA VE ÇİZELGELEME30037.5
END5240 İLERİ TESİS TASARIMI30037.5
END5250 ÜRÜN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANALİZLERİ30037.5
END5115 İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI VE ANALİZİ30037.5
END5270 İLERİ YÖNETİM TEKNİKLERİ30037.5
END5370 GRUP TEKNOLOJİSİ30037.5
END5121 SİMÜLASYON İLE MODELLEME VE ANALİZ30037.5
END5330 SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME30037.5
END5340 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ30037.5
END5180 GELİR YÖNETİMİ30037.5
END5190 ÜRETİM SİSTEMLERİ YÖNETİMİ30037.5
END5230 LOJİSTİK SİSTEMLERİN TASARIMI VE ANALİZİ30037.5
END5903 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINDA ÖZEL KONULAR30037.5
END5904 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR30037.5
END5290 BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
SEC0001Seçmeli 145454455445
SEC0002Seçmeli 245445445544
SEC0003Seçmeli 344554544445
SEC0004Zorunlu 144554455445
SEC0005Seçmeli 444554555455
SEC0006Seçmeli 545454455445
SEC0007Zorunlu 244554455455
END5020MATEMATİK PROGRAMLAMA53344543533
END5110İLERİ KARAR TEORİSİ VE OYUNLAR-----------
END5116İŞ SIRALAMA VE ÇİZELGELEME34454345343
END5240İLERİ TESİS TASARIMI34435443443
END5250ÜRÜN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANALİZLERİ53454533545
END5115İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI VE ANALİZİ44534545345
END5270İLERİ YÖNETİM TEKNİKLERİ45345554455
END5370GRUP TEKNOLOJİSİ53434545343
END5121SİMÜLASYON İLE MODELLEME VE ANALİZ-----------
END5290BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ54535553555
END5350YAPAY SİNİR AĞLARI VE UYGULAMALARI45445445545
END5360ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALARI23433222222
END5300TEKNOLOJİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİ AKTARIMI33443433444
END5280YALIN YÖNETİM SİSTEMLERİ34445444445
END5200ÜRETİMDE MÜŞTERİ ODAKLI ÜRÜN TASARIMI34435434444
END5330SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME-34--------
END5001Seminer45354555545
END5000Yüksek Lisans Tezi55545544335

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXX
PÇ-11XX