Bilgisayar Mühendisliği ABD Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)

Programı Sunan Akademik BirimBilgisayar Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği ABD Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıTezsiz Yüksek Lisans programları için giriş sınavı yoktur. Kabuller başvurular içinden ağırlıklı genel not ortalamasına (AGNO) göre sıralamayla yapılır.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programdan başarılı olarak mezun olabilmeye hak kazanmak için öğrenci
 1. en az 9 ders, Dönem Projesi , Yazılım Proje Yönetimi ve Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik derslerini CB veya üzeri bir not ile geçmeli,
 2. en az 30 yerel kredi ve 95 AKTS tamamlamalı,
 3. en az 2.50/4.00 AGNO değerine ulaşmalıdır.
Program TanımıBilgisayar Mühendisliği ABD Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) öğrencilerin Bilgi Teknolojileri bilgilerini geliştiren yüksek lisans seviyesinde bir programdır.
Program Eğitim AmaçlarıBilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programının amacı; bilişim sistemlerinin geliştirilmesi için farklı tekniklere ilişkin teorik bilgileri sağlamak, Öğrencileri bilişim sistemlerini değerlendirme ve tasarlama konusunda donanımlı hale getirmek, Öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, Öğrencileri endüstriyel kariyer ve ileri araştırma için hazırlamaktır.
Mezunların Mesleki ProfiliBilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programı mezunlarının bilişim sistemleri üzerinde çeşitli sektörlerde danışma veya araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar bilişim alanında yüksek eğitim almış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler.
Bir Üst Dereceye GeçişBu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. Dersler 19.00 ile 22.00 saatleri arasında yüz yüze yapılır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

(4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır.

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

(6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir.

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8)G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet Koşulları

Toplamda 10 seçmeli ders + Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Dersi + Dönem Projesi alınması gerekmektedir.

Programın tüm dersleri Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyeleri tarafından 19.00 ile 22.00 arasında, YTÜ Davutpaşa Kampüsünde, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü binasında gerçekleştirilmektedir.

ALAN DIŞI MEZUNLAR İÇİN TAVSİYE EDİLEN DERSLER

Bilgisayar mühendisliği dışındaki alanlardan mezun öğrencilerimizin sektörde daha başarılı olabilmeleri amacı ile aşağıdaki dersleri bu sırada almalarını önemle tavsiye ediyoruz.

Dönem 1:

 1. BLM5230 İleri Programlama Teknikleri
 2. BLM5203 Ayrık Matematik ve Kombinatorik
 3. BLM5225 Veri Tabanı Modelleme ve Tasarımı
 4. BLM5219 Nesneye Dayalı Kavramlar ve Programlama
 5. BLM5226 Veri Yapıları ve Algoritma Tasarımı

Dönem 2:

 1. BLM5207 Bilgisayar Organizasyonu
 2. BLM5206 Bilgisayar Ağlarının Temelleri
 3. BLM5215 İşletim Sistemleri
 4. BLM5229 Yazılım Mühendisliği Temelleri
 5. BLM5002 Dönem Projesi
 6. BLM5119 Yazılım Proje Yönetimi

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersinin açılan ilk dönem alınması gerekmektedir.

Dönem Projesini bir öğretim üyesi danışmanlığında tamamlamanız gerekmektedir. Dönem projeleri dönem sonunda üç kişilik bir jüri önünde sunulur. Jüri başarılı veya başarısız sayar. Projelerin düzenli danışman - öğrenci toplantıları ile sürdürülmesi gerekir. Dönem Projesi ile ilgili süreçlerin ayrıntılarını dersin sayfasında bulabilirsiniz.

Her ne kadar müfredatta çok sayıda ders olsa da, her dönem bu derslerin bir kısmı açılmakta, bazı dersler bazı yıllarda hiç açılmamaktadır. Fikir vermesi açısından 2023-2024 eğitim yılı Güz döneminde açılan derslerin listesi aşağıdadır:

Dönem Projesi, Yazılım Proje Yönetimi, İleri Programlama Teknikleri, Bilgisayar Organizasyonu, Veri Tabanı Modelleme ve Tasarımı, Ayrık Matematik ve Kombinatorik, Veri Yapıları ve Algoritma Tasarımı, Veri Madenciliği, Nesneye Dayalı Kavramlar ve Programlama.

Program Çıktıları

 1. Bilgi teknolojilerinde derinlemesine bilgi edinebilir.
 2. Farklı disiplinlerdeki yöntem ve yaklaşımları bir araya getirip analiz edebilir.
 3. Bilişim problemlerinin çözümünde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olma.
 4. Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
 5. Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
 6. Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
 7. Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
 8. IT odaklı proje tanımlama ve geliştirme.
 9. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
 10. Proje sürecinde uygun araç ve teknolojileri belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
45 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
SEC0009 Seçmeli 930037.5
SEC0010 Seçmeli 1030037.5
BLM5002 Dönem Projesi020015
BLM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
50 Toplam:
95 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM5203 Ayrık Matematik ve Kombinatorik 30037.5
BLM5207 Bilgisayar Organizasyonu30037.5
BLM5215 İşletim Sistemleri30037.5
BLM5219 Nesneye Dayalı Kavramlar ve Programlama30037.5
BLM5226 Veri Yapıları ve Algoritma Tasarımı30037.5
BLM5206 Bilgisayar Ağlarının Temelleri30037.5
BLM5229 Yazılım Mühendisliği Temelleri30037.5
BLM5201 Algoritma Tasarımı ve Analizi30037.5
BLM5204 Biçimsel Diller30037.5
BLM5205 Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı30037.5
BLM5208 Bilgiye Erişim ve Web Araması30037.5
BLM5212 Doğal Dil İşlemeye Giriş30037.5
BLM5119 Yazılım Proje Yönetimi30037.5
BLM5209 Bilişim Sistemleri Güvenliği30037.5
BLM5210 Biyoenformatik30037.5
BLM5217 Mikroişlemciler 30037.5
BLM5213 E-ticaret30037.5
BLM5214 Görsel Programlama30037.5
BLM5220 Sayısal İşaret İşleme30037.5
BLM5222 Tasarım Kalıpları ve Refactoring30037.5
BLM5223 UML ile Yazılım Belgelendirme30037.5
BLM5224 Veri Madenciliği30037.5
BLM5227 Web Programlama30037.5
BLM5528 Yapay Zeka Teknikleri30037.5
BLM5225 Veri Tabanı Modelleme ve Tasarımı30037.5
BLM5211 Doğa Temelli Hesaplama30037.5
BLM5216 Makine Öğrenmesine Giriş30037.5
BLM5221 Sosyal Ağ Analizi30037.5
BLM5230 İleri Programlama Teknikleri30037.5
BLM5218 Mobil Teknolojiler ve Uygulamaları30037.5
BLM5267 Sayısal Görüntü İşleme30037.5
BLM5231 Linux Sistem Yönetimi ve Programlama30037.5
BLM5235 İş Zekası30037.5
BLM5236 Pazarlama Analitiği30037.5
BLM5263 Oyun Tasarımı ve Geliştirme30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
BLM5213E-ticaret1111111111
BLM5203Ayrık Matematik ve Kombinatorik 1111111111
BLM5212Doğal Dil İşlemeye Giriş1111111111
BLM5204Biçimsel Diller1111111111
BLM5214Görsel Programlama1111111111
BLM5201Algoritma Tasarımı ve Analizi1111111111
BLM5206Bilgisayar Ağlarının Temelleri1111111111
BLM5209Bilişim Sistemleri Güvenliği1111111111
BLM5225Veri Tabanı Modelleme ve Tasarımı1111111111
BLM5211Doğa Temelli Hesaplama1111111111
BLM5216Makine Öğrenmesine Giriş1111111111
BLM5215İşletim Sistemleri1111111111
BLM5223UML ile Yazılım Belgelendirme1111111111
BLM5226Veri Yapıları ve Algoritma Tasarımı1111111111
BLM5227Web Programlama1111111111
BLM5528Yapay Zeka Teknikleri1111111111
BLM5229Yazılım Mühendisliği Temelleri1111111111
BLM5224Veri Madenciliği1111111111
BLM5219Nesneye Dayalı Kavramlar ve Programlama1111111111
BLM5119Yazılım Proje Yönetimi1111111111
BLM5207Bilgisayar Organizasyonu1111111111
BLM5210Biyoenformatik1111111111
BLM5217Mikroişlemciler 1111111111
BLM5220Sayısal İşaret İşleme1111111111
BLM5205Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı1111111111
BLM5208Bilgiye Erişim ve Web Araması1111111111
BLM5230İleri Programlama Teknikleri1111111111
BLM5218Mobil Teknolojiler ve Uygulamaları1111111111
BLM5222Tasarım Kalıpları ve Refactoring1111111111
BLM5221Sosyal Ağ Analizi1111111111
BLM5002Dönem Projesi1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XX
PÇ-6XXXXXX
PÇ-7XXXXXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9
PÇ-10