Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar
Program Tanımı
Mezunların Mesleki Profili
Bir Üst Dereceye Geçiş
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

Program Çıktıları

 1. Bilgiyi uygulamaya aktarabilme becerisi
 2. Eğitim ve ilgili alanlardaki problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözme becerisi
 3. Araştırma planlama, uygulama ve sonuçlandırma kabiliyeti
 4. Analitik düşünme kabiliyeti
 5. Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme kabiliyeti
 6. Eğitim için gerekli olan teknikleri, yöntemleri ve modern araçları kullanma becerisi
 7. Eğitim-öğretim materyalleri tasarlama, uygulama, analiz etme ve yorumlama becerisi
 8. Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci
 9. Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilme kabiliyeti
 10. Faydalı ve etkili çalışma yapabilme kabiliyeti
 11. Bilgileri sözlü ve yazılı aktarma kabiliyeti
 12. Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi
 13. Bireysel ve grup içerisinde çalışma becerisi
 14. Proje hazırlama ve uygulama becerisi
 15. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 16. Kalite ve çevre bilinci kazanır
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
FBO5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
FBO6001 Seminer02007.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
FBO6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
FBO6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
FBO6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
FBO6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
FBO6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
FBO6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO6101 Fen Eğitimi Nitel Araştırma Veri Toplama ve Çözümleme Teknikleri30037.5
FBO6111 Fen Eğitiminde Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri00007.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO6102 Fen Eğitiminde Araştırma ve Uygulama Analizleri30037.5
FBO6104 Fen Eğitiminde Görsel Materyaller00007.5
FBO6112 Fen Eğitiminde Teori ve Pedagoji30037.5
FBO6103 Proje Uygulamaları30037.5
FBO6105 Güncel Kavramlar ve Sürdürülebilir Yaşam30037.5
FBO6106 İleri Pedagoji30037.5
FBO6107 Öğrenme ve Öğretimde Teknoloji Kullanımı30037.5
FBO6108 Fen Eğitiminde Program Geliştirme30037.5
FBO6109 Fen Eğitiminde Durum ve Aksiyon Çalışmaları30037.5
FBO6110 Oyunlarla Bilimin Doğası30037.5
FBO6113 Sanatla Etkili Fen Eğitimi30037.5
FBO6114 Fen Eğitiminin Sosyal, Kültürel ve Felsefi Temelleri30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213141516
----------------

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16