İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Doktora Programı

Programı Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Programın TürüDoktora Programı - İngilizce
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar
Program Tanımı
Mezunların Mesleki Profili
Bir Üst Dereceye Geçiş
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

Program Çıktıları

  Müfredat
  1.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SEC0001 Seçmeli 130037.5
  SEC0002 Seçmeli 230037.5
  SEC0003 Seçmeli 330037.5
  SEC0004 Zorunlu 130037.5
  30 Toplam:
  1.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SEC0005 Seçmeli 430037.5
  SEC0006 Seçmeli 530037.5
  SEC0007 Zorunlu 230037.5
  INS5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
  INS6001 Seminer02007.5
  35 Toplam:
  2.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
  INS6000 Doktora Tezi010030
  40 Toplam:
  2.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
  INS6000 Doktora Tezi010030
  40 Toplam:
  3.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
  INS6000 Doktora Tezi010030
  40 Toplam:
  3.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
  INS6000 Doktora Tezi010030
  40 Toplam:
  4.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
  INS6000 Doktora Tezi010030
  40 Toplam:
  4.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
  INS6000 Doktora Tezi010030
  40 Toplam:
  305 Program Toplam AKTS:
  Zorunlu Dersler
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS6307 Deniz Yapıları 30037.5
  INS6801 Yapım Yönetiminde Çoklu Karar Verme Yöntemleri30037.5
  INS6507 Trafik Akım Kuramı30037.5
  INS6508 Ulaştırma İşletmesi30037.5
  INS6612 İnşaatta Kompozit Malzemeler30037.5
  INS6614 Sonlu Elemanlar Metodu30037.5
  INS5818 İnşaat Sektöründe Stratejik Planlama30037.5
  INS6102 İleri Zemin Mekaniği30037.5
  INS6202 Türbülans 30037.5
  INS6301 aa Dalga mekaniği 30037.5
  INS6304 aa Kıyı Mühendisliğinde Modelleme 30037.5
  INS6401 Doğrusal Olmayan Titreşimler 30037.5
  INS6402 Elastik Ortamlarda Dalga Yayılımı 30037.5
  INS6403 Gelişmiş Plak Teorileri30037.5
  INS6405 Kırılma Mekaniği30037.5
  INS6503 Ulaştırma Planlaması II30037.5
  INS6505 Akıllı Ulaştırma Sistemi Mimarisi30037.5
  INS6602 İleri Yapı Dinamiği30037.5
  INS6605 Malzemelerde Deney ve Ölçüm Teknikleri30037.5
  INS6306 İnşaat Mühendisliğinde Veri Analizi30037.5
  INS6203 Baraj Planlama 230037.5
  INS6204 aa Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 130037.5
  INS6206 aa Hidrolojide Stokastik Süreçler 30037.5
  Seçmeli Dersler
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS6308 Deniz Deşarj Tasarımı 30037.5
  INS6506 Karayolu Üstyapısı ve Yeni Kaplama Teknolojileri 30037.5
  INS6509 Ulaştırmada Simülasyon Uygulamaları30037.5
  INS6510 Ulaştırmada Yöneylem Araştırması30037.5
  INS6609 Beton Elemanların Davranışı30037.5
  INS6610 Endüstriyel Çelik Yapılar 30037.5
  INS6611 İleri Yapı Statiği 30037.5
  INS6613 Plak Teorisi 30037.5
  INS6615 Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Bilgisayar Uygulamaları30037.5
  INS6616 Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri 30037.5
  INS6101 Geoteknik Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler30037.5
  INS6103 Zemin Dinamiği30037.5
  INS6104 Zeminlerin Yapısı ve Davranışı30037.5
  INS6105 Dayanma Yapıları ve Derin Kazılar30037.5
  INS6201 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 230037.5
  INS6302 Deniz Yapılarının Hidrodinamiği 30037.5
  INS6303 İç Su Yolları 30037.5
  INS6305 Liman İşletmeciliği 30037.5
  INS6404 İnşaat Mühendisliğinde Kompozit Malzemeler Mekaniği30037.5
  INS6406 Hesaplamalı Plastisite30037.5
  INS6501 İstasyonlar-Garlar-Terminaller30037.5
  INS6502 Sezgisel Karar Verme Teknikleri30037.5
  INS6504 Ulaştırmada Yöneylem Araştırması II30037.5
  INS6601 Asma Köprüler30037.5
  INS6603 İnce Cidarlı Taşıyıcılar30037.5
  INS6604 Kabuklar30037.5
  INS6606 Öngerilmeli Yüzeysel Taşıyıcılar30037.5
  INS6607 Yapı Sistemlerinin Doğrusal Olmayan Çözümlemesi30037.5
  INS6608 Yapı Tasarımında Optimizasyon Yöntemleri 30037.5
  INS6106 Çevre Geotekniği Uygulamaları30037.5
  INS6107 Geoteknik Mühendisliğinde Aletsel Gözlem ve Arazi Ölçümleri 30037.5
  INS6205 Hidrolik Modeller 30037.5

  Ders & Program Çıktıları Matrisi

  Program Çıktıları
  Kodu Ders Adı

  TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

  BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
  KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik