İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Doktora Programı

Programı Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Programın TürüDoktora Programı - İngilizce
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program Tanımı
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki Profili
Bir Üst Dereceye Geçiş
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

  Müfredat

  1.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SEC0001 Seçmeli 130037.5
  SEC0002 Seçmeli 230037.5
  SEC0003 Seçmeli 330037.5
  SEC0004 Zorunlu 130037.5
  30 Toplam:
  1.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SEC0005 Seçmeli 430037.5
  SEC0006 Seçmeli 530037.5
  SEC0007 Seçmeli 630037.5
  INS5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
  INS6001 Seminer02007.5
  35 Toplam:
  2.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
  INS6000 Doktora Tezi010030
  40 Toplam:
  2.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
  INS6000 Doktora Tezi010030
  40 Toplam:
  3.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
  INS6000 Doktora Tezi010030
  40 Toplam:
  3.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
  INS6000 Doktora Tezi010030
  40 Toplam:
  4.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
  INS6000 Doktora Tezi010030
  40 Toplam:
  4.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
  INS6000 Doktora Tezi010030
  40 Toplam:
  305 Program Toplam AKTS:
  Zorunlu Dersler
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS6307 Deniz Yapıları 30037.5
  INS6801 Yapım Yönetiminde Çoklu Karar Verme Yöntemleri30037.5
  INS6507 Trafik Akım Kuramı30037.5
  INS6508 Ulaştırma İşletmesi30037.5
  INS5104 aa Kaya Mekaniği30037.5
  INS6612 İnşaatta Kompozit Malzemeler30037.5
  INS6614 Sonlu Elemanlar Yöntemi30037.5
  INS5201 Akarsu Hidroliği 130037.5
  INS5108 Zemin Özellikleri ve Deneysel Zemin Mekaniği30037.5
  INS5203 Baraj Planlama 130037.5
  INS5208 İleri Akışkanlar Mekaniği 30037.5
  INS5209 İleri Hidroloji 30037.5
  INS5309 Kıyı Mühendisliğinde İstatistiksel Yöntemler 30037.5
  INS5310 Liman Planlaması ve Tasarımı30037.5
  INS5301 Dalgakıranlar 30037.5
  INS5316 Kıyı Mühendisliği30037.5
  INS5401 Elastik Stabilite 1 30037.5
  INS5403 Elastisite 30037.5
  INS5405 Sürekli Ortam Mekaniği 30037.5
  INS5406 Uygulamalı Mühendislik Matematiği 30037.5
  INS5818 İnşaat Sektöründe Stratejik Planlama30037.5
  INS5515 Toplu Taşımada Hizmet Kalitesi30037.5
  INS5508 Ulaştırma Ekonomisi30037.5
  INS5510 Ulaştırma Mühendisliğinde Olasılık Teorisi ve İstatistik30037.5
  INS5511 Ulaştırma Planlaması 130037.5
  INS5618 Yapı Malzemelerinin Şekil Değiştirme Özellikleri30037.5
  INS5619 Yapı Mühendisliğinde Nümerik Analiz30037.5
  INS5620 Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Yöntemler30037.5
  INS5623 Zararlı Ortamın Betona ve Metallere Etkisi 30037.5
  INS5810 İnşaat Projelerinde Planlama30037.5
  INS5819 İnşaat Sektöründe Veri Değerlendirme Yöntemleri30037.5
  INS6102 İleri Zemin Mekaniği30037.5
  INS6202 Türbülans 30037.5
  INS6301 aa Dalga mekaniği 30037.5
  INS6304 aa Kıyı Mühendisliğinde Modelleme 30037.5
  INS6401 Doğrusal Olmayan Titreşimler 30037.5
  INS6402 Elastik Ortamlarda Dalga Yayılımı 30037.5
  INS6403 Gelişmiş Plak Teorileri30037.5
  INS6405 Kırılma Mekaniği30037.5
  INS6503 Ulaştırma Planlaması 230037.5
  INS6505 Akıllı Ulaştırma Sistemi Mimarisi30037.5
  INS6602 İleri Yapı Dinamiği30037.5
  INS6605 Malzemelerde Deney ve Ölçüm Teknikleri30037.5
  INS6306 İnşaat Mühendisliğinde Veri Analizi30037.5
  INS6203 Baraj Planlama 230037.5
  INS6204 aa Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 130037.5
  INS6206 aa Hidrolojide Stokastik Süreçler 30037.5
  Seçmeli Dersler
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS6308 Deniz Deşarj Tasarımı 30037.5
  INS6506 Karayolu Üstyapısı ve Yeni Kaplama Teknolojileri 30037.5
  INS5602 Betonarme Yapıların Tasarımında Yeni Yaklaşımlar30037.5
  INS5603 Deprem Mühendisliği 30037.5
  INS5604 Depreme Dayanıklı Çelik Yapılar30037.5
  INS5605 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı30037.5
  INS5611 Kırılma Çizgileri Teorisi30037.5
  INS5612 Öngerilmeli Çelik Yapılar 30037.5
  INS5613 Performansa Dayalı Tasarım30037.5
  INS5621 Yapı ve Deprem Mühendisliği için İleri Bilgisayar Programlama 30037.5
  INS5622 Yapısal Güvenilirlik 30037.5
  INS6509 Ulaştırmada Simülasyon Uygulamaları30037.5
  INS5833 Yapılarda Sürdürülebilirlik 30037.5
  INS6510 Ulaştırmada Yöneylem Araştırması30037.5
  INS5837 Yapım Yönetiminde Seçme Konular30037.5
  INS5903 Çimento ve Beton Teknolojisi30037.5
  INS6609 Beton Elemanların Davranışı ve Limit Tasarım 130037.5
  INS5904 Beton Katkı Malzemeleri30037.5
  INS5103 Geoteknik Mühendisliğinde Uygulamalar 30037.5
  INS5105 Mühendisler için Jeoloji30037.5
  INS5106 Mühendislik Sismolojisi ve Depremler 30037.5
  INS6610 Endüstriyel Çelik Yapılar 30037.5
  INS5107 Yüzeysel ve Derin Temeller 30037.5
  INS6611 İleri Yapı Statiği 30037.5
  INS5109 Zemin Yapıları30037.5
  INS5110 Zeminlerin İyileştirilmesi30037.5
  INS5111 Geoteknik Uygulamalarda Geosentetiklerin Kullanımı30037.5
  INS5210 Su Kaynakları Yönetimi 30037.5
  INS5211 Taşkın Kontrolü 30037.5
  INS6613 Plak Teorisi 30037.5
  INS5212 Yeraltı Suları Hidrolojisi 30037.5
  INS6615 Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Bilgisayar Uygulamaları30037.5
  INS5202 Akarsu Hidroliği 230037.5
  INS6616 Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri 30037.5
  INS5304 Deniz Yapılarının Çevresel Etki Değerlendirilmesi 30037.5
  INS5305 Kıyı Alanları Jeolojisi 30037.5
  INS5306 Kıyı Alanlarının Planlaması ve Yönetimi 30037.5
  INS5314 Kıyı Alanlarında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı30037.5
  INS5315 Deniz Tabanı Hidrodinamiği ve Kıyı Morfolojisi 30037.5
  INS5402 Elastik Stabilite 230037.5
  INS5404 Elastisite Teorisinde Özel Konular 30037.5
  INS5407 Yapı Mekaniğinde Özel Problemler30037.5
  INS5501 Akıllı Ulaştırma Sistemleri Planlaması30037.5
  INS5502 İzli Sistemler30037.5
  INS5504 Otopark Planlaması ve Yönetimi 30037.5
  INS5505 Raylı Sistemlerin Planlama ve İşletim Teknikleri30037.5
  INS5507 Tünel Yapım Yöntemleri30037.5
  INS5514 Akıllı Ulaştırma Sistemleri Uygulaması30037.5
  INS6101 Geoteknik Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler30037.5
  INS6103 Zemin Dinamiği30037.5
  INS6104 Zeminlerin Yapısı ve Davranışı30037.5
  INS6105 Dayanma Yapıları ve Derin Kazılar30037.5
  INS6201 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 230037.5
  INS6302 Deniz Yapılarının Hidrodinamiği 30037.5
  INS6303 İç Su Yolları 30037.5
  INS6305 Liman İşletmeciliği 30037.5
  INS6404 İnşaat Mühendisliğinde Kompozit Malzemeler Mekaniği30037.5
  INS6406 Hesaplamalı Plastisite30037.5
  INS6501 İstasyonlar-Garlar-Terminaller30037.5
  INS6502 Sezgisel Karar Verme Teknikleri30037.5
  INS6504 Ulaştırmada Yöneylem Araştırması 230037.5
  INS6601 Asma Köprüler30037.5
  INS6603 İnce Cidarlı Taşıyıcılar30037.5
  INS6604 Kabuklar30037.5
  INS6606 Öngerilmeli Yüzeysel Taşıyıcılar30037.5
  INS6607 Yapı Sistemlerinin Doğrusal Olmayan Çözümlemesi30037.5
  INS6608 Yapı Tasarımında Optimizasyon Yöntemleri 30037.5
  INS6106 Çevre Geotekniği Uygulamaları30037.5
  INS6107 Geoteknik Mühendisliğinde Aletsel Gözlem ve Arazi Ölçümleri 30037.5
  INS6205 Hidrolik Modeller 30037.5
  INS6802 İnşaat Projelerinde Gecikme ve Verimlilik Kaybı Yönetimi30037.5

  Ders & Program Çıktıları Matrisi

  Program Çıktıları
  Kodu Ders Adı

  Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

  BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
  KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik