İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - İngilizce
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar
Program Tanımı
Mezunların Mesleki Profili
Bir Üst Dereceye Geçiş
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

Program Çıktıları

  Müfredat
  1.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SEC0001 Seçmeli 130037.5
  SEC0002 Seçmeli 230037.5
  SEC0003 Seçmeli 330037.5
  SEC0004 Zorunlu 130037.5
  30 Toplam:
  1.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SEC0005 Seçmeli 430037.5
  SEC0006 Seçmeli 530037.5
  SEC0007 Zorunlu 230037.5
  INS5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik30037.5
  INS6001 Seminer02017.5
  37.5 Toplam:
  2.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS5000 Yüksek Lisans Tezi010030
  30 Toplam:
  2.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS5000 Yüksek Lisans Tezi010030
  30 Toplam:
  127.5 Program Toplam AKTS:
  Zorunlu Dersler
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS5108 Zemin Özellikleri ve Deneysel Zemin Mekaniği30037.5
  INS5208 İleri Akışkanlar Mekaniği 30037.5
  INS5406 Uygulamalı Mühendislik Matematiği 30037.5
  INS5614 Plak Teorisi 30037.5
  INS5810 İnşaat Projelerinde Zaman Yönetimi30037.5
  INS6602 İleri Yapı Dinamiği30037.5
  INS6605 Malzemelerde Deney ve Ölçüm Teknikleri30037.5
  Seçmeli Dersler
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS5101 Çevre Geotekniği Uygulamaları30037.5
  INS5102 Geoteknik Mühendisliğinde Aletsel Gözlem ve Arazi Ölçümleri 30037.5
  INS5103 Geoteknik Mühendisliğinde Uygulamalar 30037.5
  INS5104 Kaya Mekaniği30037.5
  INS5105 Mühendisler için Jeoloji30037.5
  INS5106 Mühendislik Sismolojisi ve Depremler 30037.5
  INS5107 Yüzeysel ve Derin Temeller 30037.5
  INS5109 Zemin Yapıları30037.5
  INS5110 Zeminlerin İyileştirilmesi30037.5
  INS5111 Geoteknik Uygulamalarda Geosentetiklerin Kullanımı30037.5
  INS5112 Toplu Taşımada Hizmet Kalitesi30037.5
  INS5201 Akarsu Hidroliği 130037.5
  INS5202 Akarsu Hidroliği 230037.5
  INS5203 Baraj Planlama 130037.5
  INS5204 Baraj Planlama 230037.5
  INS5205 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 130037.5
  INS5206 Hidrolik Modeller 30037.5
  INS5207 Hidrolojide Stokastik Süreçler 30037.5
  INS5209 İleri Hidroloji 30037.5
  INS5210 Su Kaynakları Yönetimi 30037.5
  INS5211 Taşkın Kontrolü 30037.5
  INS5212 Yeraltı Suları Hidrolojisi 30037.5
  INS5301 Dalgakıranlar 30037.5
  INS5302 Deniz Yapıları 30037.5
  INS5303 Deniz Deşarj Tasarımı 30037.5
  INS5304 Deniz Yapılarının Çevresel Etki Değerlendirilmesi 30037.5
  INS5305 Kıyı Alanları Jeolojisi 30037.5
  INS5306 Kıyı Alanlarının Planlaması ve Yönetimi 30037.5
  INS5309 Kıyı Mühendisliğinde İstatistiksel Yöntemler 30037.5
  INS5310 Liman Planlaması ve Tasarımı30037.5
  INS5401 Elastik Stabilite 1 30037.5
  INS5402 Elastik Stabilite 230037.5
  INS5403 Elastisite 30037.5
  INS5404 Elastisite Teorisinde Özel Konular 30037.5
  INS5405 Sürekli Ortam Mekaniği 30037.5
  INS5407 Yapı Mekaniğinde Özel Problemler30037.5
  INS5501 Akıllı Ulaştırma Sistemleri Planlaması30037.5
  INS5502 İzli Sistemler30037.5
  INS5503 Karayolu Üstyapısı ve Yeni Kaplama Teknolojileri 30037.5
  INS5504 Otopark Planlaması ve Yönetimi 30037.5
  INS5505 Raylı Sistemlerin Planlama ve İşletim Teknikleri30037.5
  INS5506 Trafik Akım Kuramı30037.5
  INS5507 Tünel Yapım Yöntemleri30037.5
  INS5508 Ulaştırma Ekonomisi30037.5
  INS5509 Ulaştırma İşletmesi30037.5
  INS5510 Ulaştırma Mühendisliğinde Olasılık Teorisi ve İstatistik30037.5
  INS5511 Ulaştırma Planlaması-I 30037.5
  INS5512 Ulaştırmada Simülasyon Uygulamaları30037.5
  INS5513 Ulaştırmada Yöneylem Araştırması30037.5
  INS5514 Akıllı Ulaştırma Sistemleri Uygulaması30037.5
  INS5601 Beton Elemanların Davranışı ve Limit Tasarım 130037.5
  INS5602 Betonarme Yapıların Tasarımında Yeni Yaklaşımlar30037.5
  INS5603 Deprem Mühendisliği 30037.5
  INS5604 Depreme Dayanıklı Çelik Yapılar30037.5
  INS5605 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı30037.5
  INS5608 Endüstriyel Çelik Yapılar 30037.5
  INS5609 İleri Yapı Statiği 30037.5
  INS5610 İnşaatta Kompozit Malzemeler30037.5
  INS5611 Kırılma Çizgileri Teorisi30037.5
  INS5612 Öngerilmeli Çelik Yapılar 30037.5
  INS5613 Performansa Dayalı Tasarım30037.5
  INS5615 Sonlu Elemanlar Metodu30037.5
  INS5616 Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Bilgisayar Uygulamaları30037.5
  INS5617 Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri 30037.5
  INS5618 Yapı Malzemelerinin Şekil Değiştirme Özellikleri30037.5
  INS5619 Yapı Mühendisliğinde Nümerik Analiz30037.5
  INS5620 Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Yöntemler30037.5
  INS5621 Yapı ve Deprem Mühendisliği için İleri Bilgisayar Programlama 30037.5
  INS5622 Yapısal Güvenilirlik 30037.5
  INS5623 Zararlı Ortamın Betona ve Metallere Etkisi 30037.5
  INS5701 Deniz Tabanı Hidrodinamiği ve Kıyı Morfolojisi 30037.5
  INS5702 Kıyı Mühendisliği30037.5
  INS5801 İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi ve Yatırım Yönetimi30037.5
  INS5802 Devam Eden İnşaat Projelerinde Yapı İşletmesi Uygulamaları30037.5
  INS5803 İnşaat Proje Yönetiminde ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması)30037.5
  INS5804 İnşaat Projeleri Çevresel Etki Değerlendirmesi30037.5
  INS5805 İnşaat Projelerinde Değer Mühendisliği 30037.5
  INS5806 İnşaat Projelerinde İhale Mevzuatı ve Teklif Hazırlama 30037.5
  INS5807 İnşaat Projelerinde Sözleşme ve Talep Yönetimi 30037.5
  INS5808 İnşaat Projelerinde Uyuşmazlık Çözüm Teknikleri 30037.5
  INS5809 İnşaat Projelerinde Yapı – Çevre İlişkileri Yönetimi 30037.5
  INS5811 İnşaat Sektöründe Çalışan Sağlığı ve Güvenliği 30037.5
  INS5812 İnşaat Sektöründe Ekonomik Sorunlar ve Çözümler 30037.5
  INS5813 İnşaat Sektöründe İnsan Kaynakları ve İşçi İşveren İlişkileri 30037.5
  INS5814 İnşaat Sektöründe İş Hukuku ve Etik Değerler 30037.5
  INS5815 İnşaat Sektöründe Kalite Uygulamaları 30037.5
  INS5816 İnşaat Sektöründe Risklerin Tanımı ve Önlemleri 30037.5
  INS5817 İnşaat Sektöründe Satın Alma Sistemleri 30037.5
  INS5818 İnşaat Sektöründe Stratejik Planlama30037.5
  INS5819 İnşaat Sektöründe Veri Değerlendirme Yöntemleri30037.5
  INS5820 İnşaat Sektöründe Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans Yönetimi 30037.5
  INS5821 İnşaat Şirketleri İçin Performans Değerlendirme ve Yönetimi 30037.5
  INS5822 İnşaat Şirketlerinde Çağdaş Yönetim İlkeleri30037.5
  INS5823 İnşaat Yatırımlarının Planlanmasında ve Kontrolünde Proje Yönetimi 30037.5
  INS5824 Konut İnşaatlarında Süreç ve Döküman Yönetimi 30037.5
  INS5825 Nanoteknolojinin İnşaat Ve İnşaat Malzemelerinde Uygulamaları Ve Enerji Verimliliğine Etki30037.5
  INS5826 Önüretimli Yapı Tasarımı ve Uygulamaları 30037.5
  INS5827 Şantiye Yönetimi (Kuruluş, İşletme ve Kapanış) 30037.5
  INS5828 Tamamlanmış İnşaat Projelerinde Yapı İşletmesi Uygulamaları30037.5
  INS5829 Tasarım Yönetimi30037.5
  INS5830 Yapı Malzemeleri ve Yalıtım30037.5
  INS5831 Yapılarda Mekanik Tesisat30037.5
  INS5832 Yapılarda Otomasyon ve Enerji Yönetimi30037.5
  INS5833 Yapılarda Sürdürülebilirlik 30037.5
  INS5834 Yurtdışı Yapım Projelerinde Yapı İşletmesi 30037.5
  INS5835 İnşaat Projelerini Yatırım Açısından İrdeleme Yöntemleri 30037.5
  INS5836 İnşaat Projeleri Açısından İmar ve Belediye Mevzuatı30037.5
  INS5837 Yapım Yönetiminde Seçme Konular30037.5
  INS6101 Geoteknik Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler30037.5
  INS6102 İleri Zemin Mekaniği30037.5
  INS6103 Zemin Dinamiği30037.5
  INS6104 Zeminlerin Yapısı ve Davranışı30037.5
  INS6105 Dayanma Yapıları ve Derin Kazılar30037.5
  INS6201 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 230037.5
  INS6202 Türbülans 30037.5
  INS6301 Dalga mekaniği 30037.5
  INS6302 Deniz Yapılarının Hidrodinamiği 30037.5
  INS6303 İç Su Yolları 30037.5
  INS6304 Kıyı Mühendisliğinde Modelleme 30037.5
  INS6305 Liman İşletmeciliği 30037.5
  INS6401 Doğrusal Olmayan Titreşimler 30037.5
  INS6402 Elastik Ortamlarda Dalga Yayılımı 30037.5
  INS6403 Gelişmiş Plak Teorileri30037.5
  INS6404 İnşaat Mühendisliğinde Kompozit Malzemeler Mekaniği30037.5
  INS6405 Kırılma Mekaniği30037.5
  INS6406 Hesaplamalı Plastisite30037.5
  INS6501 İstasyonlar-Garlar-Terminaller30037.5
  INS6502 Sezgisel Karar Verme Teknikleri30037.5
  INS6503 Ulaştırma Planlaması II30037.5
  INS6504 Ulaştırmada Yöneylem Araştırması II30037.5
  INS6505 Akıllı Ulaştırma Sistemi Mimarisi30037.5
  INS6601 Asma Köprüler30037.5
  INS6603 İnce Cidarlı Taşıyıcılar30037.5
  INS6604 Kabuklar30037.5
  INS6606 Öngerilmeli Yüzeysel Taşıyıcılar30037.5
  INS6607 Yapı Sistemlerinin Doğrusal Olmayan Çözümlemesi30037.5
  INS6608 Yapı Tasarımında Optimizasyon Yöntemleri 30037.5
  INS5311 İnşaat Mühendisliğinde Veri Analizi30037.5

  Ders & Program Çıktıları Matrisi

  Program Çıktıları
  Kodu Ders Adı

  TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

  BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
  KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik