İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - İngilizce
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar
Program Tanımı
Mezunların Mesleki Profili
Bir Üst Dereceye Geçiş
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

Program Çıktıları

  Müfredat
  1.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SEC0001 Seçmeli 130037.5
  SEC0002 Seçmeli 230037.5
  SEC0003 Seçmeli 330037.5
  SEC0004 Zorunlu 130037.5
  30 Toplam:
  1.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SEC0005 Seçmeli 430037.5
  SEC0006 Seçmeli 530037.5
  SEC0007 Zorunlu 230037.5
  INS5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
  INS6001 Seminer02007.5
  35 Toplam:
  2.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS5000 Yüksek Lisans Tezi010020
  INS5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
  30 Toplam:
  2.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS5000 Yüksek Lisans Tezi010020
  INS5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
  30 Toplam:
  125 Program Toplam AKTS:
  Zorunlu Dersler
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS5104 aa Kaya Mekaniği30037.5
  INS5108 Zemin Özellikleri ve Deneysel Zemin Mekaniği30037.5
  INS5515 Toplu Taşımada Hizmet Kalitesi30037.5
  INS5201 Akarsu Hidroliği 130037.5
  INS5203 Baraj Planlama 130037.5
  INS5208 İleri Akışkanlar Mekaniği 30037.5
  INS5209 İleri Hidroloji 30037.5
  INS5301 Dalgakıranlar 30037.5
  INS5309 Kıyı Mühendisliğinde İstatistiksel Yöntemler 30037.5
  INS5310 Liman Planlaması ve Tasarımı30037.5
  INS5401 Elastik Stabilite 1 30037.5
  INS5403 Elastisite 30037.5
  INS5405 Sürekli Ortam Mekaniği 30037.5
  INS5406 Uygulamalı Mühendislik Matematiği 30037.5
  INS5508 Ulaştırma Ekonomisi30037.5
  INS5510 Ulaştırma Mühendisliğinde Olasılık Teorisi ve İstatistik30037.5
  INS5511 Ulaştırma Planlaması-I 30037.5
  INS5618 Yapı Malzemelerinin Şekil Değiştirme Özellikleri30037.5
  INS5619 Yapı Mühendisliğinde Nümerik Analiz30037.5
  INS5620 Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Yöntemler30037.5
  INS5623 Zararlı Ortamın Betona ve Metallere Etkisi 30037.5
  INS5316 Kıyı Mühendisliği30037.5
  INS5810 İnşaat Projelerinde Zaman Yönetimi30037.5
  INS5819 İnşaat Sektöründe Veri Değerlendirme Yöntemleri30037.5
  Seçmeli Dersler
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS5103 Geoteknik Mühendisliğinde Uygulamalar 30037.5
  INS5903 Çimento ve Beton Teknolojisi30037.5
  INS5105 Mühendisler için Jeoloji30037.5
  INS5904 Beton Katkı Malzemeleri30037.5
  INS5106 Mühendislik Sismolojisi ve Depremler 30037.5
  INS5314 Kıyı Alanlarında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı30037.5
  INS5107 Yüzeysel ve Derin Temeller 30037.5
  INS5109 Zemin Yapıları30037.5
  INS5110 Zeminlerin İyileştirilmesi30037.5
  INS5111 Geoteknik Uygulamalarda Geosentetiklerin Kullanımı30037.5
  INS5202 Akarsu Hidroliği 230037.5
  INS5210 Su Kaynakları Yönetimi 30037.5
  INS5211 Taşkın Kontrolü 30037.5
  INS5212 Yeraltı Suları Hidrolojisi 30037.5
  INS5304 Deniz Yapılarının Çevresel Etki Değerlendirilmesi 30037.5
  INS5305 Kıyı Alanları Jeolojisi 30037.5
  INS5306 Kıyı Alanlarının Planlaması ve Yönetimi 30037.5
  INS5402 Elastik Stabilite 230037.5
  INS5404 Elastisite Teorisinde Özel Konular 30037.5
  INS5407 Yapı Mekaniğinde Özel Problemler30037.5
  INS5501 Akıllı Ulaştırma Sistemleri Planlaması30037.5
  INS5502 İzli Sistemler30037.5
  INS5504 Otopark Planlaması ve Yönetimi 30037.5
  INS5505 Raylı Sistemlerin Planlama ve İşletim Teknikleri30037.5
  INS5507 Tünel Yapım Yöntemleri30037.5
  INS5514 Akıllı Ulaştırma Sistemleri Uygulaması30037.5
  INS5602 Betonarme Yapıların Tasarımında Yeni Yaklaşımlar30037.5
  INS5603 Deprem Mühendisliği 30037.5
  INS5604 Depreme Dayanıklı Çelik Yapılar30037.5
  INS5605 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı30037.5
  INS5611 Kırılma Çizgileri Teorisi30037.5
  INS5612 Öngerilmeli Çelik Yapılar 30037.5
  INS5613 Performansa Dayalı Tasarım30037.5
  INS5621 Yapı ve Deprem Mühendisliği için İleri Bilgisayar Programlama 30037.5
  INS5622 Yapısal Güvenilirlik 30037.5
  INS5315 Deniz Tabanı Hidrodinamiği ve Kıyı Morfolojisi 30037.5
  INS5833 Yapılarda Sürdürülebilirlik 30037.5
  INS5837 Yapım Yönetiminde Seçme Konular30037.5

  Ders & Program Çıktıları Matrisi

  Program Çıktıları
  Kodu Ders Adı

  TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

  BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
  KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik