Müzik ve Sahne Sanatları ASD Müzik ve Sahne Sanatları Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimMüzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Müzik ve Sahne Sanatları ASD Müzik ve Sahne Sanatları Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program Tanımı
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki Profili
Bir Üst Dereceye Geçiş
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

  1. Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında güncel estetik kavramları yazında kullanabilmek.
  2. Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında üretilen eserlerin yapısal ve kavramsal analizlerini yapabilmek.
  3. Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında tarihsel ve güncel yöntem ve teknikleri tanımak ve tanımlamak.
  4. Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında tarihsel dönüşümler ışığında estetik analiz yapabilmek.
  5. Araştırma, analiz ve artistik pratikte disiplinlerarası anlayışı benimsemek.
  6. Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında üretilmiş eserlerin analizinde eleştirel düşünme becerisi göstermek.
  7. Ses, beden ve mekân gibi unsurların tasarım kavramları ışığında çağdaş estetik anlayışla ele almak.
  8. Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında yaratıcı ve üretici unsurların bilgisine sahip olmak.
  9. Alanlarında teknik üstünlük ortaya koymak.
  10. Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında ontolojik ve epistemolojik analiz yapabilmek.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
MSS5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
MSS6001 Seminer02017.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MSS6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MSS6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MSS6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MSS6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MSS6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MSS6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSS6116 Sahne Sanatları için Müzik Teorisi30037.5
MSS5129 Sahne Sanatları Kuramı30037.5
MSS6105 20. Yüzyıl Müziği 130037.5
MSS6104 Form Analizi30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSS6117 Sanat Psikoterapisinde İntermodel Yaklaşımlar30037.5
MSS5130 Tiyatro Müziği Besteleme Teknikleri30037.5
MSS6101 Modernite Öncesi İslam Beden Kültürünün Epistemolojisi30037.5
MSS6102 Batı Düşüncesinde Beden30037.5
MSS6106 Kompozisyon 130037.5
MSS6107 Türk Makam Müziği Tarihi30037.5
MSS6108 Moderniteden Küreselliğe İslam Beden Kültürü30037.5
MSS6110 Kompozisyon 230037.5
MSS6111 Barok Müzik Türleri ve Biçimleri30037.5
MSS6113 Elektronik Müzik için Arayüz Tasarımı30037.5
MSS6114 Başlangıçtan Orta Seviyeye Enstrüman Öğretim Yöntemleri30037.5
MSS6115 Müzikte Modernleşme: Süreç ve Akımlar30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
MSS610520. Yüzyıl Müziği 11111-1-111
MSS5129Sahne Sanatları Kuramı1111111111
MSS6101Modernite Öncesi İslam Beden Kültürünün Epistemolojisi1111111111
MSS6102Batı Düşüncesinde Beden1111111111
MSS6106Kompozisyon 11111-1-111
MSS6108Moderniteden Küreselliğe İslam Beden Kültürü1111111111
MSS6110Kompozisyon 21111-11111
MSS6111Barok Müzik Türleri ve Biçimleri111111-11-
MSS6115Müzikte Modernleşme: Süreç ve Akımlar1111111111
MSS6001Seminer1111111111
MSS6000Doktora Tezi1111111111
MSS6003Uzmanlık Alan Dersi1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10