Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program Tanımı
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki Profili
Bir Üst Dereceye Geçiş
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  Müfredat

  1.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SEC0001 Seçmeli 130037.5
  SEC0002 Seçmeli 230037.5
  SEC0003 Seçmeli 330037.5
  SEC0004 Zorunlu 130037.5
  30 Toplam:
  1.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SEC0005 Seçmeli 430037.5
  SEC0006 Seçmeli 530037.5
  SEC0007 Zorunlu 230037.5
  SBT5001 Seminer01007.5
  SBT5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
  35 Toplam:
  2.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SBT5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
  SBT5000 Yüksek Lisans Tezi010020
  30 Toplam:
  2.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SBT5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
  SBT5000 Yüksek Lisans Tezi010020
  30 Toplam:
  125 Program Toplam AKTS:
  Zorunlu Dersler
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  Seçmeli Dersler
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SBO5128 İstanbul:Şehir ve Kültür30037.5
  SBO5101 Bilimsel Yayın Yazımı00000
  SBO5100 Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Literatür İncelemesi30037.5
  SBO5119 Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları30037.5
  SBO5129 Kentsel Ekolojik Alanların Eğitimde Kullanılması30037.5
  SBO5126 Öğretmenler İçin Müze Eğitimi 30037.5
  SBO5210 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çizgi Roman Kullanımı30037.5
  SBO5102 Coğrafya Alan İncelemeleri 30037.5
  SBO5104 Eğitimde çok Kültürlülük ve Eleştiriler30037.5
  SBO5105 Osmanlı Kültür ve Medeniyet30037.5
  SBO5108 Sosyal Bilgilerin Felsefi ve Tarihi Temelleri30037.5
  SBO5109 Sosyal Bilgiler Programında Türkiye Coğrafyası30037.5
  SBO5110 Sosyal Bilgilerde Kavram Geliştirme ve Öğretimi30037.5
  SBO5111 Sosyal Bilgilerde Materyal Kullanımı ve Teknolojisi30037.5
  SBO5112 Sosyal Bilgilerde Medya Okur Yazarlığının Geliştirilmesi30037.5
  SBO5113 Türkiye’nin Jeopolitik Analizi30037.5
  SBO5114 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar30037.5
  SBO5115 Sosyal Bilimler Eğitiminin Pedagojik Temelleri30037.5
  SBO5117 Öğretmenlerde Sosyal Sorumluluk 30037.5
  SBO5118 XVI-XVII. Yüzyıl Türk Siyasi Tarihi30037.5
  SBO5127 Sosyal Bilgilerde Araştırma Projesi Geliştirme 30037.5
  SBO5120 Kartografya ve Harita Kullanımı30037.5

  Ders & Program Çıktıları Matrisi

  Program Çıktıları
  Kodu Ders Adı

  Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

  BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
  KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik