Yabancı Diller Eğitimi ABD İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yabancı Diller Eğitimi ABD İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program Tanımı
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki Profili
Bir Üst Dereceye Geçiş
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  Müfredat

  1.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  ING5203 İkinci Dil Edinimi30037.5
  ING5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
  SEC0001 Seçmeli 130037.5
  SEC0002 Seçmeli 230037.5
  27.5 Toplam:
  1.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  ING5100 İngilizce Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar 30037.5
  ING5001 Seminer01007.5
  SEC0003 Seçmeli 330037.5
  SEC0005 Seçmeli 430037.5
  30 Toplam:
  2.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  ING5000 Yüksek Lisans Tezi010020
  ING5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
  30 Toplam:
  2.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  ING5000 Yüksek Lisans Tezi010020
  ING5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
  30 Toplam:
  117.5 Program Toplam AKTS:
  Seçmeli Dersler
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  ING5101 Yabancı Dil Becerilerinin Öğretimi 30037.5
  ING5102 Yabancı Dil Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri 30037.5
  ING5103 İngiliz Dili Öğretim Materyalleri Geliştirme ve Değerlendirme 30037.5
  ING5104 Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilim Kuramları 30037.5
  ING5105 Avrupa Dil Politikaları 30037.5
  ING5111 İkinci Dil Ediniminde Toplumdilbilim30037.5
  ING5200 İkinci Dil Ediniminde Psikodilbilim30037.5
  ING5201 Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme30037.5
  ING5202 Yabancı Dil Öğretim Programları Geliştirme ve Değerlendirme30037.5
  ING5204 Yabancı Dil Eğitiminde Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri30037.5

  Ders & Program Çıktıları Matrisi

  Program Çıktıları
  Kodu Ders Adı

  Eğitim Amaçları & Program Çıktıları İlişkisi

  Amaçlar

  TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

  BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
  KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik