Havacılık Elektroniği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimHavacılık Elektroniği Bölümü
Program DirektörüUfuk Sakarya
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Havacılık Elektroniği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar
Program Tanımı
Mezunların Mesleki Profili
Bir Üst Dereceye Geçiş
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

Program Çıktıları

 1. Matematik ve temel bilimlerin metodolojik ve uygulamalı öğeleri hakkında uygun bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgiyi havacılık elektroniği ile ilişkili problemlerin tanımlanmasında, analizinde, tasarımında, gerçekleştiriminde ve doğrulamasında uygulayabilme.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlayabilme, analiz edebilme, tasarlayabilme ve bu problemleri havacılık elektroniğine uygun yöntem ve araçlarla çözebilme becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 3. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya havacılık elektroniğine özgü araştırma konularının incelenmesi için; deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 4. Havacılık elektroniği ile ilgili karmaşık bir donanım, yazılım, sistem, ürün veya süreci; kalite, test, sertifikasyon, çevrenin korunumu ve gerçekleştirim maliyeti kısıtlarına uygun olarak tasarlayabilme becerisi.
 5. Havacılık elektroniği alanında bireysel çalışma ve bağımsız karar verebilme becerisi.
 6. Havacılık elektroniği alanında disiplin içi ve çok disiplinli alanlarda takım çalışması yapabilme becerisi.
 7. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma; havacılık elektroniği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
 8. Öğretim dilinde, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olma; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama; etkin sunum yapabilme; açık ve anlaşılır talimat alma ve verme becerisine sahip olma.
 9. Havacılık elektroniği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın havacılık elektroniği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibi olma; havacılık elektroniği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkında olabilme.
 10. Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olup kendini sürekli yenileyebilme Ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olma.
 11. Girişimcilik, yenilikçilik, sürdürülebilir kalkınma, proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatında kullanılabilecek temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olma.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
AVE1011 Introduction to Aviation Systems30034
AVE1211 Chemistry and Material Science30245
FIZ1001 Fizik 130245
MAT1071 Matematik 132046
MAT1320 Lineer Cebir20023
MDB1031 İleri İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
AVE1022 aa Fundamentals of Electrical Circuits30245
AVE1112 Computer Aided Design12023
AVE1322 Introduction to Algorithm Design and Programming22034
FIZ1002 Fizik 230245
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce II30033
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE2011 Flight Science 140046
AVE2121 Circuit and Systems Analysis40046
AVE2141 Probability Theory30035
AVE2151 Logic Circuits and Applications30246
AVE2881 Occupational Health and Safety 120022
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE2002 Occupational Internship 100003
AVE2022 Flight Science 240046
AVE2061 Computer Aided Electromagnetic Field Theory40046
AVE2122 Electronic Circuits and Applications 130246
AVE2152 Signals and Systems30035
AVE2882 Occupational Health and Safety 220022
SEC0001 Seçmeli 1-120022
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE3061 Electric Machinery and Applications30246
AVE3101 Automatic Control Systems30035
AVE3111 Electronic Circuits and Applications 230246
AVE3121 Introduction to Aviation and Space Standards30035
AVE3141 Microprocessor Systems30035
SEC0002 Seçmeli 2-130033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE3002 Occupational Internship 200003
AVE3012 Introduction to System Engineering in Aviation Electronics30035
AVE3812 Quality, Test and Certification30035
SEC0003 Mesleki Seçmeli 1-130035
SEC0004 Mesleki Seçmeli 1-230035
SEC0005 Seçmeli 2-230033
SEC0006 Seçmeli 3-130034
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE4011 Design Project24047
SEC0007 Mesleki Seçmeli 2-130035
SEC0008 Mesleki Seçmeli 2-230035
SEC0009 Mesleki Seçmeli 3-104025
SEC0010 Mesleki Seçmeli 3-204025
SEC0011 Seçmeli 4-102013
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE4000 Graduation Thesis0100510
SEC0012 Mesleki Seçmeli 4-130035
SEC0013 Mesleki Seçmeli 4-230035
SEC0014 Mesleki Seçmeli 5-104025
SEC0015 Mesleki Seçmeli 5-204025
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT3322 Ekonomi Politikaları30034
IKT3562 Türk İdare Tarihi30034
ISL1622 Davranış Bilimi30034
ISL3040 Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme30034
ISL3522 Uluslararası Pazarlama30024
ISL3660 İşletmelerde İletişim30034
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)30034
ISL3930 Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar30034
ISL3972 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku30034
ISL4420 Satış Yönetimi30034
ISL4860 Tüketici Davranışı30034
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE4991 Multidisciplinary Design Project02013
BLM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
EHM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
ELM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi 02013
KOM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE3132 Computer Aided Design in Aviation Electronics30035
AVE3302 Communication Networks in Aviation Systems30035
AVE3702 Wiring Systems in Aviation30035
AVE3842 Numerical Methods30035
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE4001 Space Weather and Effects30035
AVE4021 Reliability in Aviation30035
AVE4031 Aircraft and Electronic Equipments30035
AVE4051 Modern Control Engineering30035
AVE4511 Software Development in Aviation30035
AVE4791 Modelling and Simulation of Dynamic Systems30035
AVE4951 Introduction to Artificial Intelligence30035
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE4701 Aircraft Maintenance Application 104025
AVE4711 Electronic Equipment Maintenance Application 104025
AVE4811 Design Development Application 104025
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE4012 Sensing Technologies in Aviation30035
AVE4032 Uav and Electronic Equipments30035
AVE4042 Digital Control Systems30035
AVE4052 Flight Stability and Control30035
AVE4512 Embedded Software Development in Aviation30035
AVE4842 Satellite and Electronic Equipments30035
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE4702 Aircraft Maintenance Application 204025
AVE4712 Electronic Equipment Maintenance Application 204025
AVE4812 Design Development Application 204025

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
AVE1011Introduction to Aviation Systems22222334222
AVE1211Chemistry and Material Science31112222241
AVE1022Fundamentals of Electrical Circuits33312212121
AVE1112Computer Aided Design54321221132
AVE1322Introduction to Algorithm Design and Programming34113113121

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11