Biyoteknoloji ABD Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimBiyoteknoloji Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyoteknoloji ABD Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program Tanımı
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki Profili
Bir Üst Dereceye Geçiş
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
BYT5001 Seminer01007.5
BYT5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYT5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
BYT5000 Yüksek Lisans Tezi 010020
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYT5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
BYT5000 Yüksek Lisans Tezi 010020
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYT5100 Biyoteknolojinin Temelleri 30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYT5110 Biyomimetik ve Nanobiyoteknoloji 30037.5
BYT5120 Metagenomik30037.5
BYT5130 Endüstriyel Biyoteknoloji 30037.5
BYT5140 Biyoteknolojik Uygulamalarda In vitro Deneysel Araştırma Teknikleri30037.5
BYT5150 Biyoteknolojide Deney Hayvanlarının Kullanımı 30037.5
BYT5160 Rejeneratif Tıp Uygulamaları İçin Doku İskelesi Üretim Teknikleri30037.5
BYT5170 Doku Mühendisliği Ve Teknolojisi 30037.5
BYT5180 İleri Moleküler Biyoteknoloji 30037.5
BYT5190 Biyotransformasyon30037.5
MBG5114 Bitki Gen Kaynaklarının Korunmasında Biyoteknolojik Yaklaşımlar30037.5
MBG5111 Moleküler Biyolojide Kullanılan Metodlar30037.5
MBG5109 İleri Moleküler Hücre Biyolojisi30037.5
MBG5103 Bitkilerde Genom ve Proteom Analizi30037.5
MBG5107 İleri Bitki Moleküler Biyolojisi30037.5
MBG5104 DNA Protein Etkileşimleri30037.5
MBG5110 İşlevsel Genomik30037.5
MBG5113 Rekombinant DNA Teknolojisi ve Genetik Mühendisliği30037.5
MBG5112 Preparatif Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri30037.5
MBG5119 Protein Yapısı ve Mühendisliği 30037.5
MBG6103 Bitki Biyoteknolojisi 30037.5
MBG6110 Hücre Kültürleri 30037.5
MBG6105 Biyoinformatik Analizler30037.5
MBG6108 Enzim Kimyasında İleri Konular30037.5
MBG6112 İleri Nükleik Asit ve Protein Biyokimyası30037.5
MBG6106 Biyoteknolojide Son Gelişmeler30037.5
MBG6118 Protein-Biyomolekül Etkileşimleri30037.5
MBG6115 Organik Kimyada Biyotransformasyon30037.5
MBG6107 Doğal Ürünler ve Steriyokimya30037.5
MBG6113 Kanser Genetiği ve Hücre içi ileti Sistemi30037.5
MBG6109 Genom ve Epigenetik30037.5
MBG6119 Proteomik30037.5
MBG6116 Polimeraz Zincir Reaksiyonu30037.5
BYM6112 Biyoteknoloji Mühendisliği30037.5
BYM5113 Hücresel Biyomühendislik30037.5
BYM5110 Biyopolimerler30037.5
BYM5105 Biyoinformatik ve Bilgisayar Biyol. Esasları30037.5
BYM5111 Biyoyakıtlar30037.5
BYM5104 Biyoekonomi30037.5
BYM5219 Biyomalzemelerin Karakterizasyonu30037.5
BYM5121 Modern Aşı Teknikleri30037.5
CEV5116 Kirlenmiş Ortamların Biyoremediasyonu30037.5
CEV5115 Kimyasal Mikrobiyoloji30037.5
CEV5104 Atıksu Biyolojisi30037.5
CEV5121 Biyoyakıt Üretim Teknolojileri30037.5
CEV6104 Çevre Biyoteknolojisi30037.5
GDM5104 Biosensörler Ve Gıda Uygulamaları30037.5
GDM5108 Gıda Analizinde Moleküler Teknikler30037.5
GDM5106 Fermente Süt Ürünleri Ve Probiyotikler30037.5
MEM5933 Mühendislikte Proje Yönetimi30037.5
MEM5127 Tarama Elektron Mikroskobisi30037.5
MEM5121 Nano Yapılar ve Biyomedikal Uygulamaları30037.5
KMM5104 Biyoreaktörler30037.5
KIM5109 Modern Analiz Teknikleri30037.5
KIM5310 Protein Saflaştırma Yöntemleri30037.5
KIM5311 Protein-Enzim Kimyası30037.5
KIM5103 Çevre Kimyası30037.5
KIM5780 İlaç Tasarımı ve Biyolojik Aktif Bileşikler30037.5
KIM5405 FONKSİYONEL POLİMERLER30037.5
KIM5301 Aminoasit Metabolizması ve Genetik Bozuklukları30037.5
KIM5302 Biyoenerjetiks ve Hesapları30037.5
KIM5304 DNA Klonlama Teknikleri30037.5
KIM5305 Enzim Stabilizasyonu30037.5
KIM5307 Kanser Biyokimyası30037.5
KIM5312 Serbest Radikal Biyokimyası30037.5
KIM6407 Biyokimyasal Analiz Yöntemleri30037.5
KIM6408 Biyokimyasal Kantitatif Hesaplamalar30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
------------

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12