Sanat ve Tasarım ASD Türk Sanatları Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sanat ve Tasarım ASD Türk Sanatları Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program Tanımı
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki Profili
Bir Üst Dereceye Geçiş
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Temel sanat kavramlarını kullanabilme
  2. Sanat ortamındaki değişim ve dönüşümü değerlendirebilme
  3. Mesleki sunum tekniklerini geliştirebilme
  4. Takım çalışmasına katılabilme
  5. Takım çalışmasını yönetebilme
  6. Sorunlara çok yönlü yaklaşabilme
  7. Proje üretebilme
  8. Sosyal sorunları algılayabilme
  9. Proje yürütebilme
  10. Araştırma yapabilme

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Zorunlu 130037.5
SEC0002 Zorunlu 230037.5
SEC0003 Zorunlu 330037.5
SEC0004 Seçmeli 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Zorunlu 430037.5
SEC0006 Zorunlu 530037.5
SEC0007 Seçmeli 230037.5
TST5001 Seminer01007.5
TST5004 Araştırma Yöntemleri Ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TST5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
TST5000 Yüksek Lisans Tezi010030
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TST5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
TST5000 Yüksek Lisans Tezi010030
40 Toplam:
145 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TST5100 Tasarım Atölyesi30037.5
TST5102 Türk Sanatında Tasarım İlkeleri30037.5
TST5104 Malzeme ve Teknik Özellikler30037.5
TST5101 Gelenekselden Moderne Tasarım30037.5
TST5103 Türk Mimarisi Restorasyon ve Rölöve30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TST5106 Yazma Kitap Sanatları30037.5
TST5108 Tasarım İlkeleri ve Renk Teorisi30037.5
TST5110 Sanat Estetiği ve Felsefesi30037.5
TST5112 Çağdaş Tasarım ve İnovasyon30037.5
TST5105 Türk Mimarisinde Mekân Tasarımı30037.5
TST5107 Türk Minyatürlerinde İkonografi ve Mitoloji30037.5
TST5109 Osmanlıca Sanat Tarihi Metinleri30037.5
TST5111 Kültürlerarası Tasarım Kuramı ve Eleştirisi30037.5
TST5113 Tasarımda Sürdürülebilirlik30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SEC0001Zorunlu 111111111111111
TST5100Tasarım Atölyesi11111111111111
TST5102Türk Sanatında Tasarım İlkeleri11111111111111
TST5104Malzeme ve Teknik Özellikler11111111111111
TST5101Gelenekselden Moderne Tasarım11111111111111
TST5103Türk Mimarisi Restorasyon ve Rölöve11111111111111
TST5106Yazma Kitap Sanatları11111111111111
TST5108Tasarım İlkeleri ve Renk Teorisi11111111111111
TST5110Sanat Estetiği ve Felsefesi11111111111111
TST5112Çağdaş Tasarım ve İnovasyon11111111111111
TST5105Türk Mimarisinde Mekân Tasarımı11111111111111
TST5107Türk Minyatürlerinde İkonografi ve Mitoloji11111111111111
TST5109Osmanlıca Sanat Tarihi Metinleri11111111111111
TST5111Kültürlerarası Tasarım Kuramı ve Eleştirisi1111111-111111
TST5113Tasarımda Sürdürülebilirlik11111111111111
TST5001Seminer11111111111111
TST5000Yüksek Lisans Tezi11111111111111
TST5003Uzmanlık Alan Dersi11111111111111
TST5004Araştırma Yöntemleri Ve Bilimsel Etik11111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10