Gıda Mühendisliği Bölümü Personel

Öğretim Üyeleri

İletişim Bilgisi
Muhammet ARICI
Prof. Dr.
Ofis: A-105
Ofis Saatleri: 08:00 - 17:00
E-posta: muarici@yildiz.edu.tr
http://avesis.yildiz.edu.tr/muarici/
Osman SAĞDIÇ
Prof. Dr.
Ofis: A-102
Ofis Saatleri: 08:00 - 17:00
E-posta: osagdic@yildiz.edu.tr
http://avesis.yildiz.edu.tr/osagdic/
Mustafa Tahsin YILMAZ
Prof. Dr.
Ofis: A-146
Ofis Saatleri: 08:00 - 17:00
E-posta: mtyilmaz@yildiz.edu.tr
http://avesis.yildiz.edu.tr/mtyilmaz/
Muhammed Zeki DURAK
Doç. Dr.
Ofis: A-147
Ofis Saatleri: 08:00 - 17:00
E-posta: mzdurak@yildiz.edu.tr
http://avesis.yildiz.edu.tr/mzdurak/
Fatih TÖRNÜK
Doç. Dr.
Ofis: A - 115
Ofis Saatleri: 08:00-17:00
E-posta: ftornuk@yildiz.edu.tr
http://avesis.yildiz.edu.tr/ftornuk/
Salih KARASU
Dr. Öğr. Üyesi
Ofis: A-117
Ofis Saatleri: 08:00 - 17:00
E-posta: skarasu@yildiz.edu.tr
http://avesis.yildiz.edu.tr/skarasu/
Ömer Said TOKER
Dr. Öğr. Üyesi
Ofis: A- 109
Ofis Saatleri: 08:00-17:00
E-posta: stoker@yildiz.edu.tr
http://avesis.yildiz.edu.tr/stoker/
Abdulatef AHHMED
Dr. Öğr. Üyesi
Ofis: A-104
Ofis Saatleri: 08:00 - 17:00
E-posta: ahhmed@yildiz.edu.tr
http://avesis.yildiz.edu.tr/
Ayşe KARADAĞ
Dr. Öğr. Üyesi
Ofis: A-108
Ofis Saatleri: 08:00 - 17:00
E-posta: karadagayildiz.edu.tr
http://avesis.yildiz.edu.tr/aykar/
Görkem ÖZÜLKÜ
Dr. Öğr. Üyesi
Ofis: A-110
Ofis Saatleri: 08:00 - 17:00
E-posta: ozulkug@yildiz.edu.tr
http://avesis.yildiz.edu.tr/ozulkug/
Nur ÇEBİ
Öğretim Görevlisi
Ofis: A - 116
Ofis Saatleri: 08:00 - 17:00
E-posta: nurcebi@yildiz.edu.tr
http://avesis.yildiz.edu.tr/nurcebi/

Araştırma Görevlileri

İletişim Bilgisi
Ruşen METİN YILDIRIM
Arş. Gör.
Ofis: A-110
Ofis Saatleri: 08:00 - 17:00
E-posta: rusenyyildiz.edu.tr
http://avesis.yildiz.edu.tr/ruseny/
Necattin Cihat İÇYER
Arş. Gör.
Ofis: A-144
Ofis Saatleri: 08:00 - 17:00
E-posta: ncicyeryildiz.edu.tr
http://avesis.yildiz.edu.tr/ncicyer/
Ahmet Abdullah US
Arş. Gör.
Ofis: A-144
Ofis Saatleri: 08:00 - 17:00
E-posta: ahmetusyildiz.edu.tr
http://avesis.yildiz.edu.tr/ahmetus/
Perihan Kübra AKMAN
Arş. Gör.
Ofis: A-114
Ofis Saatleri: 08:00 - 17:00
E-posta: pkcicekyildiz.edu.tr
http://avesis.yildiz.edu.tr/pkcicek/
Selma KAYACAN
Arş. Gör.
Ofis: A-114
Ofis Saatleri: 08:00 - 17:00
E-posta: skayacanyildiz.edu.tr
http://avesis.yildiz.edu.tr/skayacan/
Gülsüm UÇAK
Arş. Gör.
Ofis: A-114
Ofis Saatleri: 08:00 - 17:00
E-posta: gucakyildiz.edu.tr
http://avesis.yildiz.edu.tr/gucak/
Hatice BEKİROĞLU
Arş. Gör.
Ofis: A-145
Ofis Saatleri: 08:00 - 17:00
E-posta: bkrogluyildiz.edu.tr
http://avesis.yildiz.edu.tr/bkroglu/
Duygu ÖZMEN
Arş. Gör.
Ofis: A-145
Ofis Saatleri: 08:00 - 17:00
E-posta: dozmenyildiz.edu.tr
http://avesis.yildiz.edu.tr/dozmen/
Fidan Özge CAN
Arş. Gör.
Ofis: A-145
Ofis Saatleri: 08:00 - 17:00
E-posta: fozge@yildiz.edu.tr
http://avesis.yildiz.edu.tr/5544/dokumanlar
Öznur SARIOĞLU
Arş. Gör.
Ofis: A - 116
Ofis Saatleri: 08:00 - 17:00
E-posta: osaroglu@yildiz.edu.tr

İdari Personel

İletişim Bilgisi
Filiz Şimşek
Ofis: A-106
Ofis Saatleri: 8:00 - 17:00
E-posta: fsimsek@yildiz.edu.tr
http://www.food.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=279
Burcu ÖZCAN
Ofis: A-106
Ofis Saatleri: 08:00 - 17:00
E-posta: burcu@yildiz.edu.tr
http://www.food.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=297