İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Personel

Öğretim Üyeleri

İletişim Bilgisi
Mehmet Sait Özervarlı
Prof. Dr.
Ofis: Davutpaşa A-2022
Ofis Saatleri:
E-posta: sozervar@yildiz.edu.tr
yarbis.yildiz.edu.tr/sozervar
Ergün YILDIRIM
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: drergun@hotmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/erguny
Neşet TOKU
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: nesettoku@hotmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/ntoku
Ayşegül Baykan
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: abaykan2002@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/abaykan
Sevgi KOCAOBA
Doç. Dr.
Ofis: D-2041
Ofis Saatleri:
E-posta: kocaoba@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/kocaoba
Caner TASLAMAN
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ctaslaman
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/caner
A. Teyfur Erdoğdu
Dr. Öğr. Üyesi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: teyfur@gmail.com
www.teyfur.net
Süleyman DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: suleyman965@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/sudogan
Nalan TURNA
Dr. Öğr. Üyesi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: nturna1@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/nturna
Kerem KARAOSMANOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: keremk06@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/keremkar
Şerif Esendemir
Dr. Öğr. Üyesi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: serif@yildiz.edu.tr
http://yarbis.yildiz.edu.tr/serif
Yusuf ÖZ
Öğretim Görevlisi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ozyusuf5@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/yusufoz
Ahu H. KARASULU
Öğretim Görevlisi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: karasulu
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/karasulu
Mahmut ERBAY
Öğretim Görevlisi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: mahmuterbay@hotmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/erbay
Setenay Nil DOĞAN
Öğretim Görevlisi, Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: sndogan
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/sdogan
Nihal Altıok
Öğretim Görevlisi, Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: nihal.altiok@gmail.com

Araştırma Görevlileri

İletişim Bilgisi
Muhammed Fazıl Baş
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: fazilbas@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/fazilbas

İdari Personel

İletişim Bilgisi
Emine Yüksel
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: eminey@yildiz.edu.tr
http://www.itb.yildiz.edu.tr/

Diğer Personel

İletişim Bilgisi
Beyazıt KAHRAMAN
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: beyazk@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/beyazk