İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Personel

Öğretim Üyeleri

İletişim Bilgisi
Mehmet Sait Özervarlı
Prof. Dr.
Ofis: Davutpaşa A-2022
Ofis Saatleri:
E-posta: sozervar@yildiz.edu.tr
yarbis.yildiz.edu.tr/sozervar
Neşet TOKU
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: nesettoku@hotmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/ntoku
Caner TASLAMAN
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ctaslaman
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/caner
Ayşegül Baykan
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: abaykan2002@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/abaykan
Süleyman DOĞAN
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: suleyman965@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/sudogan
Nalan TURNA
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: nturna1@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/nturna
Kerem KARAOSMANOĞLU
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: keremk06@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/keremkar
Sevgi KOCAOBA
Doç. Dr.
Ofis: D-2041
Ofis Saatleri:
E-posta: kocaoba@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/kocaoba
Setenay Nil DOĞAN
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: sndogan
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/sdogan
Şerif Esendemir
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: serif@yildiz.edu.tr
http://yarbis.yildiz.edu.tr/serif
Turhan Ada
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: tada@yildiz.edu.tr
https://avesis.yildiz.edu.tr/tada/
Onur Güneş Ayas
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: oayas@yildiz.edu.tr
https://avesis.yildiz.edu.tr/oayas/
A. Teyfur Erdoğdu
Dr. Öğr. Üyesi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: teyfur@gmail.com
www.teyfur.net
Fahriye Dinçer
Dr. Öğr. Üyesi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: fahriyek@yildiz.edu.tr
https://avesis.yildiz.edu.tr/fahriyek
Mahmut ERBAY
Öğretim Görevlisi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: mahmuterbay@hotmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/erbay
Yusuf ÖZ
Öğretim Görevlisi, Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ozyusuf5@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/yusufoz
Nihal Altıok
Öğretim Görevlisi, Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: nihal.altiok@gmail.com

Araştırma Görevlileri

İletişim Bilgisi
Muhammed Fazıl Baş
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: fazilbas@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/fazilbas

İdari Personel

İletişim Bilgisi
Zührenur Yıldırım
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: zuhrenur@yildiz.edu.tr