Bağlı Olduğu Akademik BirimTurizm ve Otel İşletmeciliği
AdElif Kara
SoyadÖztürk
ÜnvanÖğretim Görevlisi
E-postaelifkaraozturk@gmail.com
Web Sayfası
Koordine Ettiği DerslerTRZ1022 Pazarlama İlkeleri
TRZ2011 İnsan Kaynakları Yönetimi
TRZ2231 Turizm Pazarlaması
TRZ2171 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
TRZ2012 Menu Planlama
TRZ2201 Yönlendirilmiş Çalışma
TRZ1142 Turizm İşletmeciliği
TRZ2192 Rekreasyon
TRZ1152 Satış Teknikleri
Verdiği DerslerTRZ1022 Pazarlama İlkeleri
TRZ2011 İnsan Kaynakları Yönetimi
TRZ2231 Turizm Pazarlaması
TRZ2171 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
TRZ2012 Menu Planlama
TRZ2201 Yönlendirilmiş Çalışma
TRZ1142 Turizm İşletmeciliği
TRZ2192 Rekreasyon
TRZ1152 Satış Teknikleri